Når Stoltenberg IIs prestisjeprosjekt har gått i stå, blir det en oppgave for Støre I å få det til å rulle videre, skriver Bistandsaktuelts redaktør Elisabeth Onsum. Foto: Espen Røst

Store oppgaver for en ny regjering

LEDER: Når en ny regjering nå skal finne sin vei, er det ikke i første rekke på bistands- og utviklingsfeltet de største partipolitiske slagene vil stå. Men det betyr ikke at ikke utfordringene er enorme og viktige. La meg peke på tre, som hver for seg rommer en rekke utfordringer.

Etter Talibans lynseier i Afghanistan må nok NATO-alliansen gå kraftig i seg selv. Mer akutt er spørsmålet hvordan man skal komme en krigsherjet befolkning på 38 millioner i økonomisk krise til unnsetning.
 
Frys i bistanden fra Verdensbanken, betyr frys i lønnsutbetalinger og samfunnsfunksjoner som stanser opp. Kvinner opplever nå forbud mot å gå på jobb, at de ikke får fullføre utdanning eller forlate huset uten anstand. Kvinner som har forsørget seg selv og familiene sine i årevis, og som etter hvert har fylt viktige samfunnsroller.
 
En annen sikker utfordring blir arbeidet med å forebygge og styrke beredskapen ved klimakatastrofer. Den ekstreme sultsituasjonen på Madagaskar er et eksempel på hvor galt det kan gå.
 
Et tilbakeslag for Norges klima- og skoginitiativ er det at Indonesia takker nei til Norges regnskogmilliarder. Bevaring av regnskog er ikke bare viktig for å begrense klimaendringer, det er også ekstremt viktig for økosystemene og påvirker livsgrunnlaget til millioner av mennesker. Matsikkerhet og bevaring av skog er tett vevd sammen. Når Stoltenberg IIs prestisjeprosjekt i Indonesia nå har gått i stå, blir det en oppgave for Støre I å få det til å rulle videre.
 
Covid-19 har gitt et solid tilbakeslag i arbeidet for å nå FNs bærekraftmål.
 
Verdensbanken spår over 100-150 millioner flere fattige som følge av pandemien. Utenlandske investeringer fra OECD-land, som er en viktig kilde til vekst og jobbskaping, gikk ned med 42 prosent i fjor. 1,2 milliarder barn har, ifølge FN, ikke fått undervisning fordi de mangler tilgang på digitale hjelpemidler. De svake blir svakere. Mange fattige land har blitt overlatt til seg selv som følge av svikt i vaksinesamarbeidet.
 
Utfordringene på utviklingsfeltet er enorme. Et lyspunkt kan dog være at nettopp fordi bistands- og utviklingspolitikk ikke byr på de store partipolitiske kampsakene, kan de som nå får jobben få arbeidsro til å la Norge spille sin rolle i det globale samarbeidet.
Publisert: 27.09.2021 19.45.25 Sist oppdatert: 27.09.2021 19.45.25