Kvinnelivet i India kan være tøft. Norge bidrar igjennom UN Women til å lære opp nyvalgte kvinnelige lokalpolitikere til å tørre å hevde seg og ivareta egne og medsøstres interesser. Foto: Eva Bratholm

Politikerskole i India

Nobels fredspris i år har fått mange gode ord her i India. Politisk aktive, tøffe og kontroversielle kvinner trenger all den oppmuntring de kan få, skrev ”The Hindu” en av de store avisene på lederplass. Det gjelder ikke minst i India, skriver Eva Bratholm.

Sist oppdatert: 19.04.2015

Kvinners rolle i indisk politikk er svært delt. På toppen er flere sterke og svært synlige kvinner. Presidenten er kvinne, Parthiba Patil har riktignok mest en symbolsk rolle, men likevel – statsoverhodet er kvinne. Sonia Gandhi leder regjeringskoalisjonen med stor reell innflytelse og opposisjonslederen er kvinne. Flere sentrale delstatspresidenter er kvinner og noen få er regjeringsmedlemmer. På parlamentarikernivå både sentralt og lokalt er det færre, mens det på det lokale nivå i landsbyforsamlingene ”Panchyat” er riktig mange. 37 prosent for å være helt nøyaktig.

Det at kvinner har rimelig god representasjon i det politiske liv, betyr ikke at indiske kvinner har et enkelt og likestilt liv. Å være kvinne i India kan by på ekstreme utfordringer. Desto viktigere er det derfor at de kvinnene som er politikken klarer å hevde seg og ivareta sine og sine medsøstres interesser. De må rett og slett lære å bli politikere under vanskelige forhold og i krevende omstendigheter.

Her kommer FN-organisasjonen UN Women og den norske ambassaden inn i bildet.

Norge bidrar gjennom UN Women med 60 millioner kroner til kampanjen “Promoting women’s political leadership and governance in India and South Asia” for å få flere kvinner til å ta politiske verv og til å støtte og videreutdanne dem som allerede er valgt inn.  Kampanjen ble lansert  av utviklingsminister Erik Solheim under hans besøk i India i fjor og skal gå over tre år.  Politikk-opplæringen for kvinner skjer i 14 distrikter i seks stater i India.  FNs kvinneorganisasjon UN Women spiller en hovedrolle, men også indiske institusjoner og ikke minst det indiske departementet for lokalt styresett er med i arbeidet.  Det finnes allerede et  system for å lære opp ferske folkevalgte, men det er viktig å få et  kjønnsperspektiv inn i denne opplæringen. Det gjøres ved å la rutinerte, kvinnelige politikere dele sine erfaringer med nye og gjennom instruktører som igjen lærer opp nye instruktører.  

UN Women i New Delhi ledes av Anne Stenhammer, tidligere lokalpolitiker i Fauske og statssekretær i Utenriksdepartementet.

- Vi gir kvinnene en veldig praktisk rettet opplæring, sier hun.

 Å ha mot til å delta på folkemøter, selv om mannen deres nekter dem å gå ut.  Å tørre å ta et upopulært standpunkt som får alle til å pipe. Noen ganger dreier det seg om fysisk mot for å unngå trakassering. Videre om å legge fram et standpunkt, argumentere og underbygge, samle støtte og så gjenta hovedpoenget.

 Bare det å reise seg i en forsamling, ta ordet og legge fram en sak er en betydelig utfordring. Ofte vaker ektemannen eller den lokale byråkraten i  sivet og er klar til å overta den reelle makta. Det viktigste er derfor å tro på seg selv og overvinne hindringene, men også å kunne lese og skrive, slik at sakspapirer og dokumenter gir mening.

Kvinneliv i India er for mange ingen dans på roser. Derfor er det også et poeng i dette arbeidet å få landsbyrådet – også mennene -  med på  vedtak og forslag som skal gjøre livet bedre og lettere for kvinner.

Som alltid i India, snakker vi om store tall. Det er halvannen million folkevalgte kvinner på landsbynivå.  UN Women har så langt vært i kontakt med rundt halvparten av dem.

Erik Solheim traff mange tøffe damer da han var i India for å lansere dette prosjektet. Nå har de fått en oppmuntring og en ekstra inspirasjon i form av en Nobels fredspris til nettopp kvinner som nekter å sitte stille og finne seg i sin skjebne.

eva_bratholmEva Bratholm, ambassaderåd i India

 

 
 

Bidra du også!

Utekontoret er et populært forum på bistandsaktuelt.no hvor bistandsarbeidere og diplomater kan fortelle leserne om sin hverdag: gleder og sorger, møter med mennesker, prosjekter de arbeider med, eller noe annet. Skriv mellom 2000 - 3000 tegn og legg gjerne ved bilder. Sendes: hopseth@yahoo.com.

Publisert: 17.10.2011 18:46:00 Sist oppdatert: 19.04.2015 17:03:17