Kumari (15) bor i en landsby uten tilgang til rent drikkevann. Gjennom flere år fikk 15-åringen støtte fra Plan. - Når Plan har dratt, er det ingen her som kan hjelpe oss, sier Kumari nå. Illustrasjon: Pål Dybwik (inspirert av et fotografi signert Shihar Aneez)
Kumari (15) bor i en landsby uten tilgang til rent drikkevann. Gjennom flere år fikk 15-åringen støtte fra Plan. - Når Plan har dratt, er det ingen her som kan hjelpe oss, sier Kumari nå. Illustrasjon: Pål Dybwik (inspirert av et fotografi signert Shihar Aneez)

Plan skulle gi «avskjedsgave». Den nådde aldri fadderbarna på Sri Lanka

Interne dokumenter, som Bistandsaktuelt har fått tilgang til, viser at Plan International hadde planlagt en form for sluttpakke til de 20 000 fadderbarna som brått mistet all støtte. Men pengene nådde aldri fram. Generaldirektøren i det statlige NGO-sekretariatet på Sri Lanka er svært kritisk.

Publisert

Da Plan brått stengte ned alt hjelpearbeid på Sri Lanka ville organisasjonen - som et slags plaster på såret - gi en avskjedsgave til fattige områder hvor Plan hadde mange fadderbarn.

Men pengene ble aldri fordelt og fadderbarna fikk aldri noe glede av «avskjedsgaven». Plan skylder på problemer med gjennomføringen av prosjektet i et av distriktene de jobbet i, et område i nord hvor et fåtall av de 20 000 fadderbarna bodde. På grunn av problemene der, valgte Plan å stanse hele prosjektet.

Lederen for det statlige NGO-kontoret på Sri Lanka er svært kritisk til Plans opptreden i forbindelse med nedstengningen av Sri Lanka-kontoret etter 38 års hjelpeinnsats - og bekrefter at srilaniske myndigheter har mottatt klager fra fattige mennesker som bor i områdene der Plan jobbet.

Raja Goonaratne, generaldirektør ved det statlige NGO-sekretariatet på Sri Lanka. Foto: Privat
Raja Goonaratne, generaldirektør ved det statlige NGO-sekretariatet på Sri Lanka. Foto: Privat

Interne dokumenter fra Plan, viser at toppledelsen i Plan International ønsket å bruke rundt fem millioner kroner til et avslutningsprosjekt til fadderbarna. Dette skulle gjøres for å «bidra til å redusere skadevirkningene for barna og deres familier etter den brå nedstengningen», som en kilde uttrykker det.

«Gaven» ble aldri gitt

Pengene skulle etter planen gis til skoler i fattige områder hvor Plan hadde mange fadderbarn og brukes til blant annet undervisingsmatriell og utstyr.

Men igjen gikk interne problemer, ineffektivitet og dårlig ledelse av Plan Sri Lanka ut over fadderbarna.

Bistandsaktuelt har sett interne dokumenter hvor ansatte i Plan uttrykker sterk uenighet og bekymring over avslutningsprosjektet. De peker blant annet på at lokale mellomledere i Plan vil bruke pengene på skoler med få eller ingen fadderbarn. Bekymrede ansatte påpeker også at lokale mellomledere hadde lagt planer for pengebruken som få eller ingen ville få muligheter til å sjekke hvordan ble brukt. Dét ville medført stor risiko for at pengene, som blant annet kom fra norske faddere, ble misbrukt.

Klager fra foreldre

Raja Goonaratne er advokat og generaldirektør i NGO-sekretariatet på Sri Lanka. Det er et statlig kontor som skal å sørge for at virksomheten til de mange ikke-statlige organisasjonene som jobber i Sri Lanka er i tråd med myndighetenes egne planer, samt å sørge for at organisasjonene følger landets lover og regler. Han bekrefter at det har vært betydelig uro rundt Plans «sluttpakke».

Dette er Plan-saken:

 • I desember 2019 offentliggjør Plan International brått og svært uventet at alt arbeid på Sri Lanka skal avsluttes etter 38 år
 • 20 000 fadderbarn i noen av de fattigste områdene, får brått kuttet økonomisk støtte og kontakt med sine faddere, blant dem 1 800 norske faddere
 • Plan begrunnet exiten med positiv økonomisk utvikling på Sri Lanka 2-3 måneder tidligere, ble faddere informert om at det fortsatt var store behov på Sri Lanka
 • Så sent som sommeren 2019 rekrutterte Plan spesielt sårbare barn som skulle få faddere
 • Bistandsaktuelt har avdekket at administrasjonskostnadene i flere prosjekter var på nærmere 70 prosent
 • Lokale partnere er meget kritiske til Plan og forteller om store behov i områdene organisasjonen helt plutselig forlot
 • Bistandsaktuelt har besøkt flere områder Plan jobbet i. Folk forteller at ingen lokale organisasjoner har overtatt prosjektene, slik Plan hevdet
  Tidligere ansatte mener organisasjonen har sviktet barna og at interne konflikter og høye kostnader var egentlige grunnene til at Plan trakk seg ut. Dette støttes av interne dokumenter.
 • Faddere i Norge har kritisert Plan for å føre dem bak lyset, og for manglende informasjon om hva som nå skjer med barna de har støttet i årevis
 • Saken har fått internasjonal oppmerksomhet etter at Bistandsaktuelt i en rekke artikler har belyst saken: Britiske The Guardian har omtalt saken. Dansk P1 intervjuet Plan Danmarks styreleder som mener prosessen har vært svært kritikkverdig
 • Bistandsaktuelt har samarbeidet med en lokal srilankisk journalist og har intervjuet en rekke mennesker i en sårbar livssituasjon.
  For å være sikre på at de vi har intervjuet ikke skal få problemer, har vi valgt å bruke andre navn på de som tidligere mottok støtte av Plan. Bistandsaktuelt kjenner imidlertid identiteten til alle som omtales og uttaler seg
 • Bistandsaktuelt har også hatt grundige samtaler med tidligere Plan-ansatte som ønsker å være anonyme. Bistandsaktuelt bruker vanligvis ikke anonyme kilder. I denne saken har vi imidlertid valgt å gjøre det fordi vi mener det de formidler - og som støttes av skriftlige kilder - bidrar til dokumentasjon av en kritikkverdig situasjon

«Plan International hadde planlagt en «avskjedsgave» som skulle gå til skoler i områder med mange fadderbarn. Men vi mottok klager om at disse ble fordelt til skoler som ikke hadde noen fadderbarn, og de som klager påstår at dette skyldes at det var lokale Plan-ansatte som styrte fordelingen av pengene basert på både etnisk og politisk diskriminering. Klagene kom blant annet fra foreldrene til fadderbarn og fra Plan-ansatte i distriktene», skriver Gooneratne i et skriftlig svar til Bistandsaktuelt.

Han forklarer at det statlige NGO-kontoret etter å ha mottatt klagene fulgte opp med å stille en rekke spørsmål til Plan om hvilke kriterier organisasjonen la til grunn for fordelingen av pengene, samt hvorfor Plan ville gi penger til skoler som ikke hadde fadderbarn blant sine elever.

Det statlige kontoret foreslo også et samarbeid med Plan for å sikre åpenhet og at pengene ble brukt på en god måte. Men ifølge Goonaratne fikk NGO-sekretariatet aldri skikkelig svar fra Plan.

Plan: Brukte pengene i andre land

I et skriftlig svar til Bistandsaktuelt fra Plans hovedkvarter i England opplyser organisasjonen at de i august 2020 ble informert av Sri Lankas NGO-sekretariat om at det var kommet anklager fra Mullaitivu, nord på Sri Lanka, om at fordelingen av «avskjedspengene» til skolene der var politisk motivert. Plan viser til at organisasjonen derfor ikke fikk godkjenning av NGO-sekretariatet til prosjektet og at organisasjonen i januar 2021 valgte å sette en strek over hele prosjektet.

Det gikk altså rundt et halvt år fra Plan begynte å stenge ned arbeidet sitt, i desember 2019, til organisasjonen fikk høre fra NGO-sekretariatet om problemene knyttet til avskjedsprosjektet. I det skriftlige svaret fra Plans hovedkvarter gir organisasjonen ingen forklaring på hvorfor avskjedsprosjektet ikke kom i gang i løpet av dette halvåret.

Plan skriver at pengene som skulle hjelpe de etterlatte fadderbarna på Sri Lanka ble brukt til covid-19-innsats i andre land.

- Plans forklaring på hvorfor avslutningsprosjektet ble stanset gir ingen mening. Hvis de hadde problemer med gjennomføringen nord på Sri Lanka, hvor Plan kun hadde 1000-1500 innrullerte fadderbarn, kunne organisasjonen stanset prosjektet der. Men de burde selvsagt gjennomført prosjektet i de andre områdene på Sri Lanka - hvor de hadde rundt 18 000 fadderbarn. Nok en gang gikk dårlig kontroll og ledelse utover sårbare barn. Plans ledelse bør fokusere på å rydde opp i stedet for å komme med dårlige bortforklaringer, sier en kilde.

«Uakseptabel forklaring»

Generaldirektør Raja Goonaratne er kritisk til Plans håndtering av nedstengningen på Sri Lanka:

«Forklaringene Plan oppga for at de forlot Sri Lanka var uakseptable», skriver han.

Sekretariatslederen bekrefter at det statlige organet i desember 2019 mottok et brev fra Plan Sri Lanka som informerte om at all aktivitet på Sri Lanka raskt skulle stanses. Kort tid senere mottok de nok et brev fra Plan Intenational, signert av Plan Internationals daværende toppleder Anne-Birgitte Albrechtsen, med en kort forklaring på årsakene til den uventede og brå nedstengningen:

Økonomisk vekst på Sri Lanka og landets klatring på FNs Human Development Index.

Plan Norge: – Mye som gikk feil

- En av de tingene som skulle blitt gjort var å gi midler til skoler i områder hvor det var fadderbarn, penger som var øremerket skolemateriell. Det skjedde ikke. Det var en av mange feil som skjedde under nedstengningen på Sri Lanka, sier Plan Norges generalsekretær Kari Helene Partapuoli til Bistandasaktuelt.

Partapuoli sier også hun og Plan Norge burde vært tydeligere om alvoret i denne saken tidligere.

KariHelenePartapuoli200621_web.jpg

«Jeg mener organisasjonen stengte ned operasjonene sine på et tvilsomt grunnlag», skriver Goonaratne. Han forklarer at NGO-sekretariatet straks henvendte seg til Plan og ba om en del dokumentasjon som var nødvendig for NGO-kontoret kunne avregistrere organisasjonen.

Men Plan leverte aldri de etterspurte dokumentene.

«Da jeg startet i denne jobben i juni 2020 sendte vi et nytt brev og ba igjen om dokumentasjonen vi tidligere hadde etterspurt. Det dreier seg om 10 ulike rapporter. Men vi har fortsatt ikke fått denne dokumentasjonen og har derfor foreløpig ikke godkjent Plans forespørsel om avregistrering på Sri Lanka», skriver Goonaratne.

Han skriver blant annet at det statlige kontoret han leder har etterspurt revisorgodkjente regnskaper for årene 2017, 2018, 2019 og 2020.

Han bekrefter også at NGO-sekretariatet han leder har mottatt flere klagebrev fra fattige mennesker i områder som Plan jobbet i.

«Vi har mottatt noen klager fra Anuradhapura-distriktet og Monaragala-distriktet. I klagene hevdes det blant annet at Plan ikke har brukt pengene fra utenlandske givere slik Plan har oppgitt at pengene skal brukes», skriver han.

Goonaratne opplyser også at 14 tidligere ansatte har saksøkt Plan. De fleste av sakene er nye, men noen er gamle saker som fortsatt ikke er avsluttet.

Powered by Labrador CMS