Indonesia var i fjor rammet av det høyeste antall skogbranner på nesten tjue år. Det ga enorme klimautslipp og store helseplager i både Indonesia og flere av nabolandene.
Indonesia var i fjor rammet av det høyeste antall skogbranner på nesten tjue år. Det ga enorme klimautslipp og store helseplager i både Indonesia og flere av nabolandene.

Indonesia: Fatwa mot skogbranner

Muslimske lærde i Indonesia har utstedt en fatwa mot å starte skogbranner. – Dette er veldig positivt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I 2015 ble Indonesia herjet av mer enn 140 000 branner, med store negative konsekvenser for miljø og helse.

Publisert

Fatwa

En fatwa er juridisk vurdering som forteller troende muslimer om hva som i en gitt sak er i overenstemmelse med islamsk lov.

Vurderingen gis som et svar på et spørsmål fra en person, en gruppe eller en institusjon.

Fatwaen uttrykker den eller de rettslærdes tolkning av islamsk lov og er ikke bindende.

(Kilde: Store norske leksikon og Bistandsaktuelt)

Har lovet 1 milliard dollar

I 2010 inngikk Norge en partneravtale med Indonesia for å støtte landets innsats for å bevare regnskog og torvmyrer.

Norge har lovet inntil én milliard dollar i støtte dersom landet kan vise til gode resultater.

Ved utgangen av 2015 hadde Norge utbetalt 545 millioner kroner. Det meste har gått via FNs utviklingsprogram UNDP og lite har gått direkte til indonesiske myndigheter.

Indonesia var i fjor høst rammet av rekordmange påtente og naturlige branner i regnskog og tørre torvmyrer. Brannene brakte landet i verdenstoppen for utslipp av klimagassen CO2. Røyk fra brannene la seg i perioder dessuten som giftig smog over store områder og ga alvorlige helseplager både i Indonesia og nabolandene.

Myndighetene i landet setter mye inn på å unngå en ny, katastrofal brannsesong. Drahjelp kommer nå fra det nasjonale ulema-rådet, som er Indonesias øverste religiøse myndighet, i form av en fatwa. En fatwa er en uttalelse som forteller troende muslimer hva som er tillatt og ikke etter islamsk lov.

Denne fatwaen sier at det er umoralsk og i strid med islam å starte skogbranner.

– Fatwaen retter seg særskilt mot bevisst påtenning av skog og dyrket land, vi referer ikke til branner som oppstår ved uhell, sa Chuzaimah T. Yanggo fra ulema-rådet ifølge den engelskpråklige avisa The Straits Times, som er den største avisa i Indonesias naboland Singapore.

Yanggo orienterte om rådets avgjørelse på et fellesmøte med Indonesias miljøvernminister. Hun sa at det er haram, eller synd, å starte en brann eller neglisjere at en brann oppstår for å dra fordel av det. Gjennom fatwaen sier rådet at det er en religiøs plikt for landets troende å gripe inn og stoppe branner som oppstår på plantasjer eller i regnskog.

Verdens største muslimske land

Indonesia er verdens største muslimske land, og uttalelsen kan få stor betydning. De mange brannene oppstår ofte fordi småbønder eller større plantasjeeiere tenner på vegetasjon for å rydde marka for oppdyrking.

I fjor var Indonesia knusktørt på grunn av svikt i monsunregnet i kjølvannet av værfenomenet El Niño i Stillehavet, og brannene ble mer omfattende enn noen gang siden katastrofeåret 1997.

Den forskningsbaserte databasen Global Fire Emissions Database har publisert beregninger som sier at brannene i Indonesia i fjor ga utslipp av klimagasser som tilsvarer mer enn 1,75 Gigatonn CO2. Det tilsvarer halvparten av EUs samlede CO2-utslipp eller mer enn 30 ganger Norges utslipp.

Indonesisk regnskog viktig for Norge

Indonesia er et svært viktig land i norske myndigheters arbeid for å verne tropisk regnskog. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for fatwaen fra ledende religiøst hold i landet.

– Dette er veldig positivt, sier Helgesen til Bistandsaktuelt.

Han mener at det har stor betydning at religiøse autoriteter engasjerer seg for å verne natur, og trekker en parallell til pave Frans’ manifest og uttalelser i forkant av fjorårets internasjonale klimaavtale.

– Pavens engasjement foran klimatoppmøtet i Paris hadde stor betydning for mange katolikker, sier Helgesen, og mener at muslimske ledere kan spille en tilsvarende rolle i muslimske land.

Klima- og miljøministeren sier at det i dag er et sterkt ønske både blant politikere og folk flest i Indonesia om å få slutt på brannene og ta bedre vare på Indonesias naturressurser.

– Brannene både i fjor og i år har gitt presidenten en veldig god støtte for disse tiltakene. Inntrykket er at han er i ferd med å utfordre motkreftene og nedkjempe dem, sier Helgesen på telefon fra New York der han er en av regjeringens deltagere i det pågående FN-toppmøtet.

I New York har Indonesias regnskog stått høyt på Helgesens dagsorden. Mange andre giverland følger nøye med på det Indonesia og Norge gjør.

Forsinket vern av torvmyrer

Indonesia har i flere år hatt et moratorium (midlertidig stans) på utdeling av nye konsesjoner til palemoljeplantasjer.

President Joko Widodo vil i tillegg ha et moratorium på oppdyrking av landets torvmyrer. Oppdyrking av torvmyrer fører til uttørking og brannfare. Nærmere halvparten av brannene i Indonesia skjer på torvmyrer.

Widodo annonserte den nye politikken da Helgesen besøkte hovedstaden Jakarta i januar. Da var lovnaden at de formelle vedtakene skulle være på plass innen juni, men dette har ikke skjedd.

Helgesen sier at han ikke er overrasket over at moratoriet for torvmyrer fortsatt ikke er gjennomført. Indonesiske myndigheter sa denne uka i New York at det endelige vedtaket vil komme snart.

Det er allerede innført en rekke tiltak, ikke minst opprettelsen av et særskilt byrå som skal arbeide for å stoppe ødeleggelse av torvmyr og tilbakeføre to millioner hekter med torvmyr til sin naturlige tilstand.

Sterk reduksjon i antall branner i år

Det foregår imidlertid en maktkamp mellom verneinteresser og krefter som ikke ønsker sterkere tiltak mot plantasjer og småbønder.

Foreløpige tall fra World Resources Institute, en NGO som blant annet kartlegger globale klimautslipp, tyder på at antall skogbranner i år er betydelig lavere enn i fjor. Basert på satellittdata var antall registrerte branner i forrige uke 75 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Myndighetenes egne tall, fra det nasjonale direktoratet for kriseberedskap, tyder også på en nedgang. Disse tallene sier at antallet branner til og med august i år er 40 prosent lavere enn i fjor.

Indonesia har hatt mye mer regn i år enn i fjor, og det er uklart om det er været eller myndighetens tiltak som kan ta æren for reduksjon i antall branner.

Powered by Labrador CMS