Saw Tha Hpoe fra den KN-støttede organisasjonen Karen Environmental and Social Action Network snakket offentlig om at han mente den militær-eide sementfabrikken i Hpa-An sørvest i Myanmar kan ha bidratt til å forurense drikkevannet til 10 000 landsbybeboere. Alle foto: Privat
Saw Tha Hpoe fra den KN-støttede organisasjonen Karen Environmental and Social Action Network snakket offentlig om at han mente den militær-eide sementfabrikken i Hpa-An sørvest i Myanmar kan ha bidratt til å forurense drikkevannet til 10 000 landsbybeboere. Alle foto: Privat

Norskstøttet miljøaktivist på rømmen i Myanmar – anklaget for å ha «krenket staten»

Død fisk i elva og barn med utslett. Miljøaktivist Saw Tha Hpoe snakket offentlig om at den militær-eide sementfabrikken kan være ansvarlig for det skitne drikkevannet i landsbyene rundt Hpa-An. Nå kan han bli rettsforfulgt i landet der ytringsfriheten får stadig trangere kår.

Publisert

Militæret mistolket funnene og uttalte offentlig at sementfabrikken ikke har hatt negativ innvirkning på vannkvaliteten. Det var både uærlig og misvisende

Amnesty International mener siktelsen mot Saw Tha Phoe må frafalles:

«Myndighetene i Myanmar må straks henlegge siktelsen mot Saw Tha Phoe fra den etniske minoriteten Karen», heter det i appellen.

Amnesty påpeker at anklagene mot miljøaktivisten er politisk motiverte. Det fremholdes at Saw Tha Phoe har arbeidet for å bevisstgjøre lokalbefolkningen i Hpa-An om de sosiale og miljømessige effektene av sementfabrikkens virksomhet:

«Anklagene viser et klart forsøk på å undertrykke hans aktivisme og vil alvorlig hindre hans evne til å jobbe for lokalbefolkningen rettigheter.»

Les hele uttalelsen fra Amnesty International her.

At den demokratiske samtalen er under press i Myanmar er en bekymringsverdig utvikling

Kirkens Nødhjelp (KN) støtter Karen Environmental and Social Action Network (KESAN). Målet er å bidra til utvikling i Myanmar.

- Vi samarbeider med en rekke organisasjoner i Myanmar. Kesan, som vi støtter med ulike vann- og landbruksprosjekter, er blant disse. Målet er å bidra til utvikling i etniske områder, der noen av Myanmars fattigste bor. Så om man vil bidra til at ingen skal utelates, må man jobbe med lokale organisasjoner som Kesan, sier Andreas Kiaby på telefon fra Yangon til Bistandsaktuelt.

Han er Kirkens Nødhjelps landdirektør for Myanmar og forteller at Kesan er en organisasjon som bidrar til å gi folk bedre matproduksjon.

- I tillegg jobber de med rettighetsspørsmål: Som saken mot Saw Tha Hpoe viser, er Kesan en enormt viktig organisasjon. Ikke bare for utvikling, men også for at marginaliserte grupper skal få en stemme i diskusjonen om bærekraftig bruk av naturressurser.

- En normal demokratisk handling

- Men hva forteller saken mr ovrordnet om ytringsfrihetssituasjonen i Myanmar nå?

- I denne konkrete saken er det mitt inntrykk at en lokal stemme har satt spørsmålstegn ved et kommersielt foretaks forurensing. At sivilsamfunnet kan stille spørsmålstegn ved ulike ting uten å bli juridsk anklaget for å forstyrre den offentlige orden er en normal demokratisk handling.

Kiaby mener saken tydeliggjør at Myanmar er et godt stykke unna å kunne betraktes som et demokrati

- Og denne saken er bare en av mange i Myanmar, der mediefolk og satirikere er utsatt for forfølgelse etter å ha uttalt seg kritisk mot makthavere. At den demokratiske samtalen er under press, er en bekymringsverdig utvikling.

Kiaby påpeker at mange av de sakene man har registrert de siste årene har sitt utspring i at mektige mennesker anlegger sak mot sivilsamfunnsaktører: Det kan være folk fra militæret selv, eller andre med makt. Samtidig mener han det er viktig å påpeke at det har vært store framskritt det siste tiåret.

- Det positive i denne saken, er at det nå finnes stemmer som Saw Tha Hpoe og at hans sak omtales i Burmesiske medier. For ti år siden ville verken mediene hr eller en organisasjon som Mata hatt mulighet til å belyse en slik sak. Så det har tross alt vært en utvikling - og det er et av de viktigste argumentene for hvorfor demokratiske krefter, land som Norge, skal fortsette å engasjere seg i Myanmar.

- Jeg er veldig bekymret for familien, sier Saw Tha Hpoe.

Bistandsaktuelt snakker med miljø- og rettighetsaktivisten på telefon når han befinner seg et sted i grenseområdene mot Thailand, sørøst i Myanmar.

Resten av familien; kona og de tre mindreårige barna - som egentlig bor i byen Hpa-An - har nå fått hjelp til å komme seg i sikkerhet.

Selv er Saw Tha Hpoe anklaget for brudd på det mange vil omtale som en utdatert lov. Ifølge Bistandsaktuelts kilder skal miljøaktivisten ha brutt straffelovens paragraf 505 (b) - som blant annet kriminaliserer uttalelser som «krenker staten».

Myndighetene har ifølge Human Rights Watch tidligere brukt paragrafen til å straffeforfølge en tidligere barnesoldat, som snakket offentlig om sine erfaringer - mot en popgruppe, for å ha sunget ut sitt krav om endringer i grunnloven - og mot en aktivist som hevdet at det burmesiske militæret står bak grove rettighetsbrudd.

Død fisk, barn med utslett

Saw Tha Hpoe fikk myndighetenes oppmerksomhet etter å ha offentlig hevdet at en sementfabrikk - eid av et militærkontrollert selskap - skal ha forurenset drikkevannet til 10 000 innbyggere rundt byen Hpa-An.

Avisen Myanmar Times omtalte i januar at innbyggerne i landsbyen Nat Kone hadde møttes til en religiøs seremoni for å få stengt Myaing Kalay sementfabrikk.

Innbyggerne mener avfall fra produksjonen - 4000 tonn sement daglig - har ført til at elvevann er forurenset. Saw Tha Hpoe forteller Bistandsaktuelt om død fisk i elven, om barn med utslett, om vann som ikke kan drikkes.

Det var etter at han tok opp problemstillingen på folkemøtet i januar at politiet angivelig skal ha fattet interesse for rettighetsaktivisten fra Kirkens Nødhjelps samarbeidspartner Karen Environmental and Social Action Network (KESAN).

- Politiet kom hjem til meg den kvelden. Jeg måtte rømme i all hast. Siden har de vært der jevnlig, plaget kona og barna. Det er vondt at barna skal oppleve dette, men heldigvis har de nå kommet seg til et sikkert sted.

- Rent vann

Myndighetene i Hpa-An har gjentatte ganger sagt at vannet sementfabrikken er trygt å drikke. I oktober - etter at forurensningen ble oppdaget - dro sjefminister i delstaten Kayin, Nan Khin Htwe Myint, til området for å forsikre beboerne om at fabrikken ikke utgjorde noen sikkerhetsrisiko.

For å bevise dét, drakk hun vannet foran befolkningen, ifølge Myanmar Times. Den lokale miljøgruppa MLRM skal så ha testet det misfargede vannet i fem landsbyer.

Resultatene skal ha vist en nedgang i ph-verdien, men vannet skal ha oppfylt drikkevannsstandarder satt av Verdens helseorganisasjon. Miljøgruppa uttalte at høye nivåer av klor og fosfat kan ha ført til at fisk døde, men Saw Tha Phoe ble ikke overbevist og ville ha inn «internasjonale eksperter» for å dobbeltsjekke vannet.

Til Bistandsaktuelt sier Saw Tha Phoe at han tror han har tråkket mektige menn på tærne ved å snakke lokalbefolkningens sak:

- Både lokale myndigheter og folk fra militæret benekter at det er noe galt med vannet, men det er åpenbart at ikke alt er som det skal. Vannet er svart, folk tør ikke drikke det. Vi har funnet død fisk nær fabrikken og mer enn 100 barn har fått hudproblemer. Det er dette jeg har uttalt meg om, og det er det de ikke liker.

- Overdreven maktbruk

Kesan, der Saw Tha Phoe jobber, er del av det norskstøttede nettverket Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) med flere hundre medlemsorganisasjoner. I en appell fra Mata heter det at paraplyorganisasjonen fordømmer anklagene mot Saw Tha Hpoe, samt at miljøaktivistens familie er i sjokk etter politiets «overdevne maktbruk» etter folkemøtet i Nat Kone.

Ifølge uttalelsen ble det «utøvd makt slik det tidligere militærdiktaturet gjorde».

Mata mottar norsk bistand, blant annet gjennom Norads Olje for utvikling-program og gjennom Norsk Folkehjelp. Overfor Bistandsaktuelt opplyser Norad at de ikke har «inngående kjennskap til denne saken, men påpeker at de anser Mata som en viktig stemme i arbeidet med å fremme åpenhet og ansvarliggjøring i utvinningssektoren i Myanmar».

Paraplyorganisasjonen krever i uttalelsen at burmesiske myndigheter offentlig forklarer hvorfor miljøaktivisten er tiltalt:

«Vi, sivilsamfunnsorganisasjoner, som jobber for å opprettholde demokratiske prinsipper, krever at anklagene mot Saw Tha Phoe trekkes tilbake. Vi tolererer ikke autoritære forhold og vil derfor gi en tydelig beskjed til ansvarlige myndigheter om at vi vil iverksette sterke tiltak hvis anklagen opprettholdes».

- Misvisende og uærlig

Bistandsaktuelt har spurt Matas nasjonale koordinator Ye Lin Myint om han kan bekrefte at den militær-eide sementfabrikken har forurenset drikkevannet til 10 000 mennesker i landsbyene rundt Hpa-An.

- Ja, både Matas egne og uavhengige undersøkelser har vist at vannet er svart og lukter ille. Fisk har dødd, og om man vasker seg i vannet får man utslett.

- Men myndighetene har tilbakevist at testene viste vannforurensing?

- Også organisasjonen Alarm testet vannkvaliteten i ti brønner oktober ifjor. I tre av disse hadde vannet høye ph-verdier, samt høye nivåer av jern. I sumpområdene rundt viste testene klorin-forurensning som kan ha forårsaket at fisk døde.

- Alarm anbefalte den gang at vannet kan drikkes dersom det kokes først, men militæret misbrukte funnene for å fremheve at sementfabrikken ikke har hatt negativ innvirkning på vannkvaliteten, sier Ye Lin Myint.

Han forteller at Mata sener har fått kunnskap om at også myndighetene tok vannprøver - der resultatene aldri ble gjort offentlig.

- Men Alarm har fått tak i resultatene. De viser at myndighetenes tester påviste mer alvorlig forurensning enn det Alarms egne tester viste. Derfor har Alarm nå gjort nye, mer omfattende undersøkelser som offentliggjøres snart. Men etter mitt skjønn er det helt klart at fabrikken driftes uten at selskapet MEC følger grunnleggende miljøbestemmelser.

«Anti-utviklings-aktivist»

Ye Lin Myint påpeker at Saw Tha Phoe er anklaget av politiet, som er underlagt innenriksministeriet - som igjen er et av tre departementer som fortsatt er kontrollert av den burmesiske hæren - Tatmadaw.

Og: Det er altså representanter fra militæret som eier selskapet som driver sementfabrikken i Hpa-An.

- Klagen ble sendt politiet av lokale myndigheter. Fra vårt perspektiv tydeliggjør det at militæret jobber sammen med lokale myndigheter for å legge press på sivilsamfunnsaktører, sier Ye Lin Myint.

Han mener rettsvesenet i Myanmar er korrumpert.

- Det blir brukt mot sivilsamfunnsaktører, men ikke mot selskaper som bryter burmesisk miljølovgivning. Det er soleklart at Saw Tha Hpoe ikke vil få en rettferdig rettsak, så den eneste muligheten han har er at tiltalen trekkes tilbake.

Selv mener den 34-år gamle miljøaktivisten at myndighetene ønsker «å stilne hans stemme» - slik mange andre har blitt siden Aung San Sau Kyi og National League for Democracy vant valget i 2015.

- De har omtalt meg som en «anti-utviklings-aktivist», sier Saw Tha Hpoe.

At han nå er anklaget for å «krenke staten» er del av et mønster der ytringsfriheten er under stadig hardere press i det tidligere militærdiktaturet.

I 2016, da NLD overtok makten og Aung San Suu Kyi ble innsatt som State Councellor, hadde Assistance Association for Political Prisoners registrert 86 politiske fanger i Myanmar. 399 aktivister som ventet på rettsak.

I januar i år var det 73 politiske fanger i burmesiske fengsler, og hele 647 mennesker som ventet på rettsak.

Støtte fra FN-topp

Denne uken, la FNs spesialrapportør for menneskerettigheter Yanghee Lee frem sin siste rapport, etter å ha fulgt menneskerettighetssituasjonen i landet tett de siste seks årene. Der påpekes det at landet har behov for store reformer.

- Det tidligere militærregimets verktøy og lover vedtatt av NLD selv - gjør at landets drakoniske lovverk fortsatt er inntakt, sa Yanghee Lee under fremleggelsen av rapporten for medlemmene av FNs menneskerettsråd.

Hun påpekte at Myanmars lovverk hindrer ytringsfrihet og bidrar til politisk motiverte arrestasjoner. FN-toppen rettet også rådets oppmerksomhet mot miljøforkjemperen fra Karen Environmental and Social Action Network.

- I helgen har miljøaktivist Saw Tha Phoe - som har støttet et lokalsamfunn rammet av forurensning fra en kulldrevet sementfabrikk - blitt tvunget til å gjemme seg fordi han er ettersøkt av politiet, sa FN-toppen for å tydeliggjøre hvordan Myanmars lovverk fortsatt hindrer ytringsfriheten.

- Diktatoriske trekk

Bistandsaktuelt spør Mata-koordinator Ye Lin Myint hva anklagene mot Saw Tha Phoe forteller mer overordnet om ytringsfrihetssituasjonen i Myanmar.

- Om anklagene ikke droppes, vil denne saken være et alvorlig tilbakeslag for det sivile samfunn i Myanmar. Saw Tha Hpoe har ikke gjort noe galt. I stedet for å bruke rettsstatsprinsipper mot eierne av fabrikken vender den sivile NLD-regjeringen det blinde øyet til, og forfølger aktivister.

MATA-toppen sier et vefungerende sivilsamfunn er essensielt for et demokrati.

- Vår rolle er å holde makta til ansvar. Om regjeringen motarbeider sivilsamfunnet, aktivister og journalister, slik at de blir så redde at de ikke tør gjøre jobben sin, er også NLD-regjeringen å betrakte som diktatoriske.

Ye Lin Myint håper at norske myndigheter og norske organisasjoner - som har bidratt med støtte både til Mata og til Karen Environmental and Social Action Network - nå skal legge press på burmesiske myndigheter.

- Norge er en viktig bidragsyter til både fredsprosessen og sivilsamfunnet i Myanmar. Nå trenger vi hjelp fra norske myndigheter og deres partnerorganisasjoner. Det må legges press på Myanmars regjering. Alle tilgjengelige muligheter må tas i bruk.

  • Bistandsaktuelt har søkt å få ledelsen i Myanmar Economic Corporation (MEC) i Tale, men det har så langt ikke lyktes å nå gjennom til noen i selskapet som eier sementfabrikken i Myainggalay.
Powered by Labrador CMS