Kirkens Nødhjelp ble svindlet av en samarbeidspartner i Pakistan, og har måtte betale tilbake 2,5 millioner kroner av norske bistandsmidler. Samarbeidet skulle blant annet bidra til å forebygge konflikter. Bildet viser en politimann på vakt foran en moské under årets ramadan. Foto: Umar Qayyum / Zuma Press / NTB scanpix
Kirkens Nødhjelp ble svindlet av en samarbeidspartner i Pakistan, og har måtte betale tilbake 2,5 millioner kroner av norske bistandsmidler. Samarbeidet skulle blant annet bidra til å forebygge konflikter. Bildet viser en politimann på vakt foran en moské under årets ramadan. Foto: Umar Qayyum / Zuma Press / NTB scanpix

Kirkens Nødhjelp: Pakistansk partner var preget av svindel "fra topp til tå"

Kirkens Nødhjelp er rammet av systematisk svindel fra en samarbeidspartner i Pakistan. Målet var å bidra til å en positiv utvikling i en urolig del av landet. I stedet har den norske organisasjonen fått en omfattende svindelsak i fanget og må betale tilbake 2,5 millioner kroner til den norske statskassa.

Publisert

Den pakistanske organisasjonen har vært en av samarbeidspartnerne til Kirkens Nødhjelp (KN) i landet. Denne samarbeidspartneren har over en periode på fire år fått utbetalt 2,5 millioner kroner over det norske bistandsbudsjettet. Nå har KN måttet betale tilbake hele dette beløpet.

I et Norad-notat, som Bistandsaktuelt har fått innsyn i, omtales omfanget av svindelen som «meget omfattende».

Ansatte i organisasjonen skal ha foretatt systematisk svindel ved blant annet å forfalske dokumenter og operere med fiktive leverandører. Toppledelsen i organisasjonen var involvert.

I saker som dreier seg om korrupsjon og svindel med bistand, er det ikke vanlig at hele beløpet en organisasjon har fått utbetalt kreves tilbake. At norske myndigheter krever dette i denne saken, er et signal om alvoret i saken.

- Svindlet oss på en velregissert måte

Økonomisjef Anders Østeby i KN bekrefter svindelsaken.

- Vi ser på dette som en alvorlig sak. Dette er en partner som har gjort et veldig bra arbeid på bakken. Så har de svindlet oss på en velregissert måte, sier Østeby til Bistandsaktuelt.

Svindelsaken er en av de mest omfattende sakene med økonomisk mislighold som KN har vært utsatt for. Østeby karakteriserer forholdet som «en gjennomgående svindel som har preget hele organisasjonen» hos samarbeidspartneren, og sier at svindelen har skjedd «fra topp til tå».

Saken rammer KN økonomisk ved at det er KN som er ansvarlig for å betale tilbake 2,5 millioner kroner til Norad og UD.

Østeby vil ikke kommentere om han synes det er rimelig at KN må betale tilbake så mye penger til norske myndigheter. I praksis kan det bli vanskelig å få tilbakebetalt hele beløpet fra den lokale partneren.

Skulle arbeide for fred og demokrati

Målet med prosjektsamarbeidet i Pakistan var blant annet å bidra til å styrke menneskerettighetene og arbeide for en fredelig utvikling i en konfliktherjet del av landet.

Det var KN selv som først fikk mistanke etter et kontrollbesøk i Pakistan i 2017, og videre overføring av penger til samarbeidspartneren ble stoppet. En granskning avslørte omfattende svindel.

KN har avsluttet samarbeidet med partneren, men den norske organisasjonen valgte å ikke politianmelde saken i Pakistan. Valget om å ikke anmelde forholdet ble tatt etter diskusjoner med KNs advokat i landet.

I etterkant har Norad og UD satt i gang gransking av tre andre organisasjoner som KN samarbeider med i Pakistan. Også her ble det funnet økonomiske misligheter, men i mindre omfang. Funnene i disse organisasjonene har ført til at UD og Norad krever tilbakebetalt ytterligere 66 000 kroner.

KN vil endre rutiner

Norad er kritisk til hvordan KN har utøvet kontroll med prosjektene i Pakistan. Resultatet av granskningene kan tyde på «systemiske svakheter i KNs oppfølgingsmodell», heter det i Norad-notatet.

- Vi gjennomgår våre rutiner for å se at vi har den kontrollen vi ønsker, og kommer til å endre noen av rutinene våre som følge av denne saken. I tillegg øker vi kapasiteten innenfor dette fagområdet, sier Østeby.

Han opplyser at organisasjonen i kjølvannet av svindelsaken selv har gjort interne gjennomganger av samtlige av KNs samarbeidspartnere i landet.

Svindelsaken i Pakistan er den mest omfattende saken i den siste kvartalsrapporten fra Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet, som nylig er offentliggjort. Rapporten omtaler til sammen 15 saker med som er avsluttet i andre kvartal i år. Alle sakene dreier seg om økonomisk mislighold med norske bistandspenger. Til sammen har UD og Norad krevd tilbakebetalt 4,9 millioner kroner i disse 15 sakene.

På grunn av særskilte forhold knyttet til denne saken i Pakistan har Bistandsaktuelt valgt å ikke omtale navnet på den svindelmistenkte organisasjonen.

Powered by Labrador CMS