Homofile, lesbiske og transpersoner har i flere år demonstrert åpent for sine rettigheter. Nå kan de få mulighet til å inngå ekteskap, hvis parlamentet lytter til ekspertenes råd. Bildet er fra en parade i Katmandu i 2010. Foto: Binod Joshi / AP/ NTB Scanpix
Homofile, lesbiske og transpersoner har i flere år demonstrert åpent for sine rettigheter. Nå kan de få mulighet til å inngå ekteskap, hvis parlamentet lytter til ekspertenes råd. Bildet er fra en parade i Katmandu i 2010. Foto: Binod Joshi / AP/ NTB Scanpix

«Nepals lesbiske og homofile må få gifte seg»

Nepal kan snart bli det første landet i Asia som legaliserer ekteskap mellom to mennesker av samme kjønn, skriver den indiske nettavisen Hindustan Times. En ekspertkomité nedsatt av regjeringen overleverte mandag denne uka sine anbefalinger til parlamentet i Katmandu.

Publisert

Norge har i flere år gitt betydelig bistand til arbeid for seksuelle minoriteter i landet.

– Komiteens anbefaling er svært gledelig, kommenterer seniorrådgiver i Norad Gørild Mathisen.

Hun karakteriserer Nepal som et globalt foregangsland innen seksuelle minoriteters rettigheter.

Tredje kjønn

For noen år siden lovfestet Nepal transpersoners rett til å registrere seg offentlig som et «tredje kjønn». Rettigheten har vært knyttet til offentlige dokumenter som bekreftelse på statsborgerskap, pass og identitetskort ved valg, men i praksis har mange støtt på problemer i å få dokumentene i møtet med likegyldige embetsmenn.

– Nepals høyesterett ba i 2007 parlamentet om å endre all lovgivning som diskriminerte seksuelle minoriteter. Å åpne for et «tredje kjønn» var et viktig neste skritt. Nå kommer ekspertkomiteens anbefaling som en naturlig konsekvens av de tidligere beslutningene, sier Mathisen.

Ekspertkomiteen, som har vært ledet av tidligere helseminister Laxmi Raj Pathak, anbefaler at det eksisterende lovverket endres med sikte på å tillate ekteskap mellom mennesker av samme kjønn. Samtidig ber komiteen myndighetene å sørge for at personer fra seksuelle minoriteter i praksis skal kunne ha samme krav til personlig sikkerhet, eiendomsrettigheter, arv og adopsjonsom heteroseksuelle.

«Svært god»

Rapporten anbefaler også parlamentet å endre lovtekster som kriminaliserer «unaturlig sex» og som virker diskriminerende. Anbefalingene har så langt fått positiv omtale i media.

– Dette er fantastiske nyheter. Rapporten er svært god og basert på rettferdighet og likestilling, sier LHBT-aktivisten Sunil Babu Pant til Hindustan Times. (LHBT – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, red.anm.)

Sunil Pant er en framtredende samfunnsdebattant og kjent som landets første homofile parlamentsmedlem. Han har også vært initiativtaker til Blue Diamond Society, landets første aktivistorganisasjon til støtte for seksuelle minoriteters rettigheter.

Les mer om Sunil Babu Pant

Underdirektør i Norad Kristine Storholt forteller at den norske ambassaden i Nepal har støttet komiteens arbeid for å utrede en kjønnsnøytral ekteskapslov eller partnerskapslov.

– Vi finansierte også et studiebesøk til Norge for at komiteen skulle bli kjent med historien bak innføringen av kjønnsnøytral ekteskapslov i Norge, sier Storholt.

Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner (LLH) var vertskap for besøket, og deltok i en rekke møter med komiteen.

– Jeg har inntrykk av at et par skeptiske komitemedlemmer skiftet standpunkt i løpet av oppholdet, sier fagrådgiver Marna Eide i LLH.

Ifølge Storholt har norskstøttede Blue Diamond Society spilt en svært viktig rolle i arbeidet med å fremme både denne saken og andre sider ved seksuelle minoriteters rettigheter i den offentlige debatten. Den norske ambassaden i Katmandu støtter organisasjonen med 5,3 millioner kroner i perioden 2011-15.

Organisasjonens deltakelse i radio og andre medier har bidratt til at stadig flere er villige til å stå fram og være åpne om sine seksuelle legninger, konkluderer en ekstern gjennomgang. Det rapporteres også om en positiv endring i folks holdninger til LHBT-personer, særlig i urbane strøk. Samtidig er det en markant nedgang i rapporterte tilfeller av vold og trakassering.

– Hvor sannsynlig er det at forslagene fra ekspertkomiteen blir vedtatt i parlamentet?

– Veien fram til eventuelle lovendringer vil kunne bli lang. I spørsmål knyttet til likestilling og kjønn er det mange konservative stemmer, og vi vet at det er ulike syn på ekspertgruppens anbefalinger i både embetsverk og blant politikere. Et annet problem for er at parlamentet, som er valgt inn som den grunnlovgivende forsamling, vier det meste av sin tid til arbeidet med en ny grunnlov, sier Håkon Arald Gulbrandsen, ambassaderåd på den norske ambassaden i Nepal.

Ambassaderåden forteller at det har tatt over to år fra ekspertgruppen leverte sin rapport til denne ble oversendt statsministerens kontor.

Powered by Labrador CMS