Tallet på internt fordrevne i DR Kongo har økt betraktelig det siste året, men støtten til å beskytte barna som rammes har ikke økt tilsvarende. Arkivfoto: Jan Speed
Tallet på internt fordrevne i DR Kongo har økt betraktelig det siste året, men støtten til å beskytte barna som rammes har ikke økt tilsvarende. Arkivfoto: Jan Speed

Redd Barna: Må doble bistand til beskyttelse av barn i nødsituasjoner

Den humanitære innsatsen for å beskytte barn må mer enn dobles, mener Redd Barna, The Alliance, UNHCR og UNICEF. Uten økt innsats vil barn i nødsituasjoner stå uten psykososial støtte, møte alvorlig risiko for misbruk, vold eller til og med død, går det fram av en ny rapport.

Publisert

Rapporten Still Unprotected: Humanitarian Funding for Child Protection inneholder en analyse av 19 humanitære responsplaner fra 2019. FN og hjelpeorganisasjoner ber det internasjonale samfunnet om støtte til humanitære operasjoner. Rapporten viser at bare 2 prosent av etterspurt finansiering i responsplanene dekker tiltak for beskyttelse av barn. Det er sjelden at nødhjelpsoperasjoner blir fullfinansiert, og da blir det enda mindre penger til å beskytte barna.

Den manglende finansieringen har blitt enda høyere i inneværende år. I DR Kongo har antallet barn som trenger beskyttelse doblet seg. Tallene fra midten av september viser at mindre enn 10 prosent av det som trengs i responsen er dekket.

Store forskjeller

Rapporten avdekker et mønster av underfinansiering, men også enorme forskjeller i oppnådd finansieringen i de ulike responsplanene, fra så lavt som 14 prosent, og opp til 97 prosent.

Det er Redd Barna, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNHCR og UNICEF, som sammen står bak rapporten, mener at den humanitære innsatsen for beskyttelse av barn må mer enn dobles. Dersom det internasjonale samfunnet ikke reagerer, vil barn i nødsituasjoner stå uten psykososial støtte, møte alvorlig risiko for misbruk, vold eller til og med død. Arbeidet med å gjenforene enslige og atskilte barn med familiene vanskeliggjøres, og flere barn vil bli utsatt for utnyttelse, barnearbeid og barneekteskap, antar rapporten.

Organisasjonene ber givere og myndigheter fullt ut finansiere beskyttelse av barn i kriser, og om at det investeres i å bygge kapasitet, spesielt hos lokale aktører, for å sikre at kvalifisert hjelp og støtte når frem til de mest sårbare barna i verden.

God investering

- Vi ber norske myndigheter prioritere beskyttelse av barn høyere. Denne rapporten viser at sårbare barn ofte havner bakerst i køen. Å investere i beskyttelse av barn er en god investering for samfunnet, fremtiden, og for fred og forsoning,sier Alvhild Strømme, seniorrådgiver beskyttelse av barn i krig og konflikt i Redd Barna.

Hun mener det vil dessuten få positive ringvirkninger for familier og lokalsamfunn som vil bli mer robuste i møte med krisene som måtte komme.

- Vi må jobbe for at færre barn utsettes for barnearbeid, barneekteskap eller bli rekruttert til væpna grupper, sier Strømme til Bistandsaktuelt.

Powered by Labrador CMS