Norske bistandsorganisasjoner har uttrykt stor bekymring etter UDs instruks til Norad om å midlertidig bistandsstopp. Nå oppklarer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i et intervju med Bistandsaktuelt.
Norske bistandsorganisasjoner har uttrykt stor bekymring etter UDs instruks til Norad om å midlertidig bistandsstopp. Nå oppklarer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i et intervju med Bistandsaktuelt.

Tvinnereim snur: Ingen bistands-frys for norske organisasjoner

Gårsdagens instruks til Norad om midlertidig stans i alle bistandsutbetalinger har skapt frustrasjon og usikkerhet blant norske organisasjoner. Nå slår utviklingsministeren kontra. I en tilleggsinstruks i dag har Tvinnereim gitt Norad beskjed om at frys i utbetalinger kun gjelder multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken.

Publisert Sist oppdatert

I går fikk Norad, som forvalter store deler av den norske bistanden, instruks fra Utenriksdepartementet om å stanse alle bistandsutbetalinger i to uker fordi Ukraina-krigen gjør situasjonen uoversiktelig.

– Dette er fullstendig gal måte å drive bistands- og utenrikspolitikk på, sa generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland til Bistandsaktuelt i går. Han understrekte at situasjonen ikke har blitt bedre i resten av verden fordi det har blitt verre i Ukraina, heller stikk motsatt.

Men etter et døgn med sterke reaksjoner fra norske bistandsorganisasjoner, kommer nå kontrabeskjeden fra utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp): Ikke alle utbetalinger skal stanses midlertidig.

– De avtalene vi har satt midlertidig på vent, er penger til de store multilaterale organisasjonene, som Verdensbanken og FN, sier Tvinnereim til Bistandsaktuelt i dag.

–Ny instruks i dag

Utbetalingene til norske organisasjoner skal fortsette som planlagt, understreker Tvinnereim. Hun bekrefter at hun i dag har sendt en ny tillleggs-instruks til Norad.

– Jeg har i dag sendt ut en ny instruks til Norad som presiserer den som ble sendt i går. I presiseringen kommer det fram at penger til rammeavtaler til de norske organisasjonene og andre sivilsamfunnsorganisasjoner skal utbetales som normalt. Det vil si at utbetalinger til organisasjoner som for eksempel Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors, vil skje som planlagt.

Tvinnereim poengterer at frys i utbetalinger til store multilaterale aktører ikke ikke vil påvirke deres evne til å yte hjelp.

– Dette er institusjoner som har god likviditet og som også får penger fra andre givere, og ved å sette disse på vent får jeg bedre oversikt over situasjonen, sier Tvinnereim.

Forstår usikkerhet

Utviklingsministeren sier hun forstår at gårsdagens instruks skapte frustrasjon og forvirring.

– Jeg skjønner at dette har skapt usikkerhet, men det overordnede budskapet mitt er at det er krig i Europa, og at dette vil få konsekvenser utenfor vårt eget kontinent. Det er en ekstraordinær situasjon og da kan ikke alt gå som normalt, sier hun.

Hensikten med å holde igjen utbetalinger er først og fremst å sikre at UD har en god nok oversikt over krisens potensielle konsekvenser. Det er snakk om store pengesummer som nå settes på vent.

– Bare i mars, de neste to ukene, var det planlagt utbetalinger på mange hundre millioner til for eksempel Verdensbanken og FN.

Hun sier beslutningen er helt nødvendig, som følge av Ukraina-krisen.

– Det er god ledelse og ansvarlig økonomisk ledelse å ta en fot i bakken og ikke handle i affekt. Hvordan vi bruker norske bistandsmidler fremover vil få enorme konsekvenser.

Ikke på bekostning av andre kriser

– Kan du si noe om hvilke vurderinger dere vil ta med tanke på verdens fattige?

– Den humanitære bistanden til Ukraina skal ikke gå på bekostning av andre kriser. Det var derfor vi bevilget to milliarder til Ukraina og 1,75 milliarder av det er en ekstraordinær bevilgning.

– Men vil det ikke gå utover verdens fattige når disse utbetalingene midlertidig stanses?

– Nei, det er ikke uvanlig at penger skyves på. Dette er organisasjoner med stor likviditet. Jeg kan ikke utelukke at vi i løpet av året blir stilt overfor vanskelige valg, men det er for tidlig å si nå. Dette handler om å få oversikt og sørge for at vi prioriterer riktig i en veldig usikker verden, sier Tvinnereim.

Bistandsaktuelt spør Tvinnereim om frysen kan bli langvarig. Utviklingsministeren svarer at den skal bli så kort som overhode mulig:

– Jeg håper at vi kan få oversikt før det har gått to uker, men andre usikkerhetsmomenter i verden kan påvirke hvordan dette blir.

Utviklingsministeren understreker at det kan tenkes at man kommer i en situasjon hvor UD kan tvinges til å måtte omdisponere.

– Jeg er ansvarlig for mitt budsjett. Jeg vet ikke hva som skjer de neste ukene eller hva Stortinget vil vedta i revidert budsjett. Det kommer helt sikkert til å bli endringer når dette skal vedtas av Stortinget, sier Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS