Meninger

I Oslo Economics sin evaluering får Riksrevisjonen skryt for samarbeidet med en tilsvarende institusjon i Zambia. Bildet viser en fisker i myrområdet Bengweulu i Zambia.
I Oslo Economics sin evaluering får Riksrevisjonen skryt for samarbeidet med en tilsvarende institusjon i Zambia. Bildet viser en fisker i myrområdet Bengweulu i Zambia.

Bistand uten pengeoverføringer gir gode resultater

Evalueringen av samarbeidet mellom Riksrevisjonen og søsterinstitusjonen i Zambia viser at «twinning» kan være en effektivt, også i situasjoner med krevende betingelser.

  • Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Riksrevisjonen har samarbeid med søsterorganisasjoner som reviderer utviklingsland sine regnskaper.

Samarbeidet skal bidra til godt styresett og bekjempe korrupsjon gjennom å utvikle uavhengige og faglig sterke riksrevisjoner.

Blant annet samarbeider den norske riksrevisjonen med den zambiske. Støtten gis i form av kompetanse og tid fra Riksrevisjonens medarbeidere.

Evaluering til Oslo Economics viser at samarbeid med den zambiske riksrevisjonen har vært en effektiv måte å drive kapasitetsutvikling på, og det med hensyn til krevende rammebetingelser og korrupsjon.

Samarbeidet har gitt resultater blant annet i gruvesektoren og i sikkerheten til Zambias IKT-systemer.

Dette er «twinning»

Samarbeidet mellom Norges riksrevisjon og tilsvarende institusjoner i utviklingsland er et eksempel på twinning – en metode for å fremme institusjonsutvikling som ble utbredt på 1990-tallet.

Verdensbanken definerer twinning som en prosess som kobler en enhet i et utviklingsland med en mer moden enhet i et annet land.

Både Norad og Sida, som forvalter statlig svensk bistand, har hatt positive erfaringer med twinning de siste tiårene.

Begge parter lærer

Vår vurdering er at metoden har flere fordeler, generelt og i Zambia.

For det første gir metoden muligheter for å bidra med god og relevant kunnskap.

Det at to institusjonene jobber innen samme fagfelt med lignende problemstillinger, legger til rette for læring for begge parter.

Søsterorganisasjonen kan dermed rette støtten mot helt spesifikke behov, og sikre god utnyttelse av spesialkompetanse.

Bistand uten pengeoverføringer

For det andre skiller twinning seg fra andre former for bistand ved at det ikke gis direkte finansiell støtte.

På den måten kan man unngå uheldige motiver hos den mottakende organisasjonen og sikre likeverdige forhold mellom de involverte.

Twinning er ikke en mirakelløsning, men et verdifullt bidrag og et nyttig supplement til andre former for bistand.

Det kan også være fleksibelt og dermed kostnadseffektivt.

Støtten kan konsentreres om områdene der behovene og engasjementet i søsterorganisasjonen er størst.

Hvis innsatsen fra søsterorganisasjonen ikke vurderes som tilstrekkelig for å oppnå resultater innenfor et område, kan ressursbruken reduseres tilsvarende.

Den norske og zambiske riksrevisjonen har nyttig brukt fleksibiliteten i slike institusjonssamarbeid.

Det kan ses i budsjettene at kostnadene er blitt redusert i periodene der en har vurdert at det er hensiktsmessig med et lavere aktivitetsnivå, for eksempel under koronapandemien.

Utfordringer

Gode resultater av institusjonssamarbeid avhenger av gjensidig engasjement og innsats.

Fungerende kommunikasjon mellom institusjonene, og evnen til å engasjere flere nivåer i organisasjonen, inkludert mellomledere og ansatte, er avgjørende.

En annen utfordring kan være å sørge for at institusjonelle forbedringer blir varige på lengre sikt.

I den zambiske riksrevisjonen er høy utskifting av ansatte en utfordring, også blant medarbeidere som har bygget kompetanse gjennom institusjonelle samarbeid.

Systemer som bidrar til at ny kunnskap og kompetanse sprer seg gjennom institusjonen, er derfor viktige.

Powered by Labrador CMS