Bright Products har laget solcellelamper som FN har kjøpt inn i stort kvanta.
Bright Products har laget solcellelamper som FN har kjøpt inn i stort kvanta. 

Kan konkurrere om 50 millioner

Utenriksminister Børge Brende lanserte i dag en ny konkurransebasert finansieringsordning på inntil 50 millioner kroner årlig til innovasjon som kan bidra til å bekjempe fattigdom innen 2030.

Publisert

Om Visjon 2030-initiativet

copy visjon2030

Høsten 2014 tok Utenriksministeren i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren og Kunnskapsministeren, initiativ til en nasjonal innovasjonsdugnad.
 
Sammen inviterte de næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og andre aktører til å sende inn artikler som beskriver norske innovasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene innenfor helse og utdanning frem mot 2030. Både ferdig utviklede løsninger, løsningsforslag under arbeid og påtenkte løsninger ble etterspurt.
 
Et premiss for initiativet er at FNs nye bærekraftsmål blir universelle og dermed gjelder for alle land, fattige som rike (om enn i varierende grad). I utgangspunktet burde det derfor være muligheter for å identifisere norske innovative løsninger som kan være relevante for både Norge og utviklingsland. 
 
116 bidrag ble sendt inn. Bidragene er vurdert av eksperter i Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Midlene tilbys forsknings- og utdanningsmiljøer, sivilt samfunn, norsk næringsliv, organisasjoner og andre med spesielt lovende prosjekter innen helse og utdanning. Ordningen blir en del av regjeringens oppfølging av den nasjonale innovasjonsdugnaden «Visjon 2030» som i dag huset 400 deltakere i Trondheim. 

- For å nå det ambisiøse målet om å utrydde all ekstrem fattigdom i verden innen 2030, må vi tenke nytt om helse og utdanning. Vi må finne nye løsninger, ny teknologi og nye måter å gjøre ting på. Dette er en global dugnad hvor Norge har de beste forutsetninger for å bidra, slik denne innovasjonsdugnaden viser, sier utenriksminister Børge Brende. 

Regjeringen lanserte innovasjonsdugnaden Visjon 2030 i 2014, og over 100 bidrag er kommet inn. Tretti av disse ble vist frem og diskutert på konferansen i Trondheim 2. og 3. mars. Bidragene spenner fra nye metoder for å hjelpe barn i krigsområder med stresshåndtering, til nettapplikasjoner for en rekke helse- eller utdanningsformål og tekniske nyvinninger som solcellelamper som også lader mobiltelefoner.

- Det er imponerende å se kvaliteten og originaliteten på bidragene som er kommet inn. Vi har svært dyktige kompetansemiljøer i Norge. Gjennom den nye finansieringsordningen håper vi å bidra til at enda flere blir med på innovasjonsdugnaden og at de beste løsningene raskere kan realiseres, sier Brende.

Se grafikk over ti norske innovasjoner for bedre helse og utdanning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du lese artikler Bistandsaktuelt har skrevet om tusenårsmålene og post 2015:

Innovasjonen som kan redde hundretusener

De er på FNs topp-ti liste over innovasjoner som kan være avgjørende for å nå tusenårsmålene. Utviklingssuksessen til det Stavanger-baserte selskapet Laerdal Global Health er uten norsk sidestykke.

Innovatør med visjoner

- Vi må stadig jakte på nye løsninger, mener nordmannen som har reddet flere liv enn Fridtjof Nansen. Tore Godal, lege og spesialrådgiver for utenriksministeren, er arkitekten bak regjeringens storsatsing Visjon 2030.

Norsk idedugnad for helse og utdanning

Norsk næringsliv, organisasjoner og fagmiljøer slutter stort opp om en innovasjonsdugnad for global helse og utdanning. Initiativet Visjon 2030 skal gi innspill til FN i arbeidet med de nye bærekraftsmålene.

Ti nyskapninger for helse og utdanning

I fjor høst inviterte regjeringen til "innovasjonsdugnad" for å bedre arbeidet med global helse og utdanning. 116 forslag kom inn fra aktører over hele Norge. Her er ti av dem.

Følg initiativet på twitter: #visjon2030 / @visjon2030

Powered by Labrador CMS