Child Africa styres av ekteparet Rino og Julie Solberg. Styreleder Rino Solberg avviser bestemt at organisasjonen er tappet for penger, men innrømmer at det har vært mye problemer  med regnskapet. Ifølge Solberg skyldes dette blant annet manglede kompetanse hos tidligere ansatte. Foto: Bistandsaktuelt
Child Africa styres av ekteparet Rino og Julie Solberg. Styreleder Rino Solberg avviser bestemt at organisasjonen er tappet for penger, men innrømmer at det har vært mye problemer  med regnskapet. Ifølge Solberg skyldes dette blant annet manglede kompetanse hos tidligere ansatte. Foto: Bistandsaktuelt

Millionbeløp forsvinner på mystisk vis

Rundt 2,6 millioner kroner mangler i hjelpeorganisasjonen Child Africas regnskap. Gjennom flere år har Child Africas egenkapital i Uganda blitt gradvis redusert. Styreleder Rino Solberg avviser at organisasjonen er blitt tappet for penger.

Publisert

Child Africa samler inn millionbeløp gjennom telefonsalg i Norge. Overskuddet i Norge sendes videre til Uganda. Her skal pengene brukes til å bygge og drive skoler, lover organisasjonen.

Men Uganda-avdelingens regnskap for årene 2007–2011, som Bistandsaktuelt har fått utlevert av Child Africa, har et overraskende innhold: Egenkapitalen ved regnskapsårets slutt det ene året stemmer ikke med egenkapitalen for regnskapsårets begynnelse det neste året.

Fra 31. desember til 1. januar forsvinner plutselig store beløp, og de mystiske egenkapital-reduksjonene gjentar seg år etter år. Avvikene forklares ikke i regnskapet, noe som er helt i strid med grunnleggende regnskapspraksis i Norge, forklarer en revisor med fartstid fra blant annet revisjonsfirmaet Pricewaterhouse Coopers. Denne revisoren har bistått Bistandsaktuelt i regnskapsanalysen.

For eksempel hadde Child Africa i 2009 en egenkapital på nærmere 2,9 millioner kroner ved årets slutt. Men 1. januar er egenkapitalen med ett redusert til 1,7 millioner kroner. Bistandsaktuelts analyse av regnskapene for perioden 2007- 2011, viser at drøyt 2,6 millioner kroner er blitt «borte» på denne måten.

Ifølge revisorfirmaet PWC skyldes en reduksjon av egenkapitalen som regel at noen har tatt utbytte (se egen sak), noe som selvsagt ikke er vanlig å gjøre i stiftelser.

Takket være gavmilde nordmenn har Child Africa i Uganda gjennom flere år fått store beløp overført fra moderorganisasjonen i Moss. Dette har bidratt til store årlige overskudd. I 2007 hadde barneorganisasjonen et overskudd i Uganda på om lag 1,3 millioner kroner, året etter 1,8 millioner kroner og i 2009 1,1 millioner. Fra 2007 til 2011 har Child Africa til sammen opparbeidet seg overskudd på rundt 4,5 millioner kroner.

Normalt burde de årlige overskuddene ha gått til styrking av egenkapitalen, forklarer en erfaren revisor. Egenkapitalen i Child Africa Uganda er likevel kun 1,7 millioner kroner ved slutten av 2011, viser organisasjonens regnskap.

Familiestyrt

Det er ekteparet Rino og Julie Solberg fra Moss som styrer den lille norskugandiske organisasjonen Child Africa. Siden 2007 har organisasjonen hatt inntekter på om lag 18 millioner kroner i Norge. Pengene er i all hovedsak samlet inn gjennom telefonsalg av overprisede postkort.

Giverne er blitt fortalt at inntektene går til å bygge skoler for fattige og handikappede barn i Uganda og Kenya. I tillegg til å drive skoler, ber Child Africa også faddere om å sponse individuelle barn.

Både tidligere ansatte og foreldre til fadderbarn har i Bistandsaktuelt flere ganger hevdet at mye av pengene fra norske givere ikke når fram til barna.

Les mer om Child Africa: Fadderpengene som forsvant på veien

I 2009 sto tidligere senterleder for Child Africa i Kabale, Milton Kwesiga, fram og hevdet at mange barn bare fikk smuler av det fadderne gir. Påstandene ble blank avvist av Child Africa som kalte Kwesiga en løgner og en tyv.

I 2012 kom Michael Sabiti, som overtok og hadde jobben til Kwesiga som senterleder i tre og et halvt år før han sa opp, også med massiv kritikk av Child Africa.

– Gradvis skjønte jeg at istedenfor at Child Africa samler inn penger for å hjelpe barn så er det barna som blir brukt for å samle inn penger til Child Africa, sa Sabiti til Bistandsaktuelt.

Han fikk støtte av Topher Mugisha som fra 2007 til 2011 var rektor for Child Africas skole i Kabale.

– Det er null åpenhet og etterrettelighet i Child Africa. Organisasjonen har mistet fokuset på å hjelpe barn og fokuserer i stedet på å tjene penger gjennom å utnytte sårbare barn, sa Mugisha.

Påstandene ble igjen blankt avvist av Rino Solberg.

Brokete

Rino Solberg er styreleder for Child Africa både i Norge og i Uganda. Han har hatt en brokete forretningskarriere og har startet og ledet en rekke selskaper i Norge og i utlandet. Ifølge bladet Kapital har flere av selskapene gått konkurs og Solberg har hatt konkurskarantene tre ganger. Han er dømt for overtredelse av skattebetalingsloven i 1999. I 2006 ble han dømt til 21 dagers ubetinget fengsel fordi han unnlot å føre regnskap i et av selskapene han var styreleder og daglig leder for.

Solberg er i dag også styreleder i nettverksselskapet Better Globe som tilbyr investorer å kjøpe trær som skal plantes i Afrika. Nordmenn og andre som investerer i Better Globe loves 12 ganger investeringen sin tilbake i løpet av 20 år. Samtidig skal investeringen også hjelpe fattige lokalsamfunn med vann, treplanting og mikrofinans. Better Globe omsatte for om lag 19 millioner kroner i 2010–2011.

Child Africa har tydelig preg av å være et familieforetak, både i Norge og i Uganda. Rino Solbergs kone, Julie Solberg, er styremedlem i organisasjonen både i Norge og i Uganda. Hun er også direktør for Child Africa i Uganda. I organisasjonens styre i Uganda sitter hennes bror og svigerinne. Svigerinnen har også en lederstilling i Child Africa Uganda.

Mye penger, lite skoler

Til tross for at nærmere 15 millioner kroner av Child Africa inntekter på 18 millioner kroner er samlet inn til skolebygging i Afrika har Child Africa kun betalt for byggingen av en skole. Den ble åpnet i 2009 og ligger i Mpigi-distriktet, 75 kilometer sør for Ugandas hovedstad Kampala. Ifølge Rino Solberg kostet det 300 000-400 000 kroner å bygge skolen.

Bistandsaktuelt besøkte denne skolen i fjor. Den ligger i en enkel enetasjes bygning, men virket veldrevet og var full av blide barn. Ifølge Child Africa har skolen ca 250 elever. Ingen av elevene ved skolen er døve, selv om Child Africa ifølge egne nettsider skal ha minst 20 prosent døve på «alle» sine skoler.

Skolen ligger for øvrig i samme område hvor Child Africas styreformann Rino Solberg planla et kjempemessig turismeprosjekt i 1998. Ti millioner kroner var den gang angivelig hentet inn fra investorer for å bygge blant annet en golfbane, en zoo, en krokodillepark og 50 bungalower.

Solberg uttalte samme år til Dagens Næringsliv at hans kones familie eide 230 mål i området. Prosjektet skulle gi inntekter på 45 millioner kroner årlig, etter planene. På spørsmål om planene ikke var en smule luftige, svarte Solberg følgende: «Ingenting kan gå galt. Ikke snakk om. Det finnes ikke tvil.»

Det ble aldri noen golfbane hvor velstående spillere kunne slå «en drive» fra den ene siden av ekvator til den andre. Men etter at flerfoldige millioner kroner var samlet inn i Norge ble det etter hvert bygget en liten skole der. Child Africa kjøpte tomten skolen er bygget på av et selskap delvis eid av styremedlem og direktør Julie Solbergs familie. Til markedspris, ifølge Rino Solberg.

Få døve barn

Den andre skolen som drives av Child Africa ligger i byen Kabale, sørvest i landet, helt ned mot grensen til Rwanda. Her har organisasjonen siden 2007 leid en bygning av en lokal forretningsmann, leien har vært på ca 20 000 kroner årlig. Rino Solberg mener at skolen er «bygget» av Child Africa, siden skolen ifølge Solberg kun var et «råbygg» hvor Child Africa betalte for ferdigstillingen og et påbygg. Ifølge tidligere ansatte i Child Africa har skolen de siste årene gått med et lite overskudd fordi foreldrene til om lag en trededel av elevene betaler skolepenger.

I Child Africas reklamemateriell og på organisasjonens nettsider omtales skolen i Kabale konsekvent som en «døveskole» og «skole for døve barn». Da Bistandsaktuelt besøkte skolen i 2012 fikk vi opplyst av de ansatte at det var 15 døve barn på skolen, av totalt 350 elever.


Granskingsekspert:

- Vanskelig å si hvordan pengene er brukt

– På et generelt grunnlag skyldes en reduksjon av innskutt eller opptjent egenkapital som regel utbetaling av utbytte eller dekning av underskudd, sier lederen for revisjonsfirmaet PwCs granskingsenhet til Bistandsaktuelt.

PricewaterhouseCoopers (PwC), verdens største revisjons- og rådgivningsfirma, har en egen granskningsenhet i Oslo som jobber med å forebygge og avdekke forhold som er i strid med lovverk og etiske regler. Enheten hjelper blant annet bistandssektoren med å gjennomføre partnervurderinger, spesialrevisjoner og granskinger.

Lederen av granskingsenheten, Jan Erik Gran Olsen, har på forespørsel fra Bistandsaktuelt sett på Child Africas regnskap.

– I Child Africas regnskap er egenkapitalen over flere år blitt redusert med om lag 2,6 millioner kroner. Hvor er pengene blitt av?

– Ut fra den informasjonen vi har blitt forelagt er det vanskelig å si hva pengene her er disponert til, men på et generelt grunnlag skyldes en reduksjon av innskutt eller opptjent egenkapital som regel utbetaling av utbytte eller dekning av underskudd. Basert på resultatregnskapet ser ikke dekning av underskudd ut til å være et alternativ, sier Gran Olsen.

Han mener bistandsorganisasjoner bør være åpne om hvordan de bruker pengene sine.

– På et generelt grunnlag vil vi påpeke viktigheten av at regnskaper er transparente og følger internasjonalt aksepterte regnskapsprinsipper slik at regnskapene tydelig viser inntekter, kostnader og eiendeler/egenkapital. For en bistandsorganisasjon vil dette også være viktig for å skape tillit mellom giver av bistandsmidler og organisasjonen som forvalter midlene. ]

(PwC har ikke foretatt en selvstendig granskning av Child Africa og Gran Olsen uttaler seg kun på bakgrunn av tallene som er oppgitt i organisasjonens regnskap. Red.anm)
Powered by Labrador CMS