Afghanistan fikk 758 millioner kroner i norsk bistand i 2014. Nesten halvparten gikk til økonomisk utvikling og handel. Foto: NTB Scanpix
Afghanistan fikk 758 millioner kroner i norsk bistand i 2014. Nesten halvparten gikk til økonomisk utvikling og handel. Foto: NTB Scanpix

Afghanistan fikk mest

Kriselandene Afghanistan, Palestina, Sør-Sudan og Somalia var blant de ti største landene som mottok norsk bistand i 2014, viser ferske tall fra Norad. En milliard kroner til Norfunds vannkraftprosjekter i Laos og Filippinene gjør at disse to landene også var blant de ti største mottakerne.

Publisert
  • Hjelpen til Syria var 50 millioner kroner lavere i 2014 enn i 2013.
  • Verdensbanken er blitt stadig viktigere for norsk bistand.
  • Brasil og Guyana får også over en halv millard hver som del av klima- og skogsatsingen – selv om Guyanas utbetaling knyttes til en stor vannkraftprosjekt midt i regnskogen.
  • Norges satset stort på helse i Malawi og Tanzania i 2014.116 land

I både 2013 og 2014 mottok 116 land verden over norsk bistand.

Afghanistan er det landet som fikk mest med 758 millioner kroner i fjor.

Den største utbetalingen i 2014 var på 241 millioner kroner og gikk til Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Fondet forvaltes av Verdensbanken, og gir penger til prosjekter som den afghanske regjeringen prioriterer. Andre viktige avtalepartnere i Afghanistan er FNs utviklingsprogram og Røde Kors.

– Norsk bistand til Afghanistan går til kampen for menneskerettigheter, styrking av kvinners stilling, korrupsjonsbekjempelse og utdanning. Afghanistan har en lang vei å gå på disse feltene, men flere resultater er oppnådd de siste årene. Blant annet starter veldig mange flere barn, også jenter, på skole nå, sier Norads direktør Villa Kulild i en pressemelding.

Mer til Verdensbanken

Halvparten av den norske bistanden i fjor ble kanalisert gjennom multilaterale institusjoner. Det tilsvarer nesten 16 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,5 milliarder kroner fra 2013. Av økningen gikk en milliard til Verdensbanken som fikk totalt 3,9 milliarder kroner i 2014.

Ulike FN-organisasjoner mottok nesten 7,5 milliarder kroner. UNDP var størst med totalt 1,9 milliarder kroner, etterfulgt av Unicef med 1,2 milliarder kroner.

Norske frivillige organisasjoner forvaltet i 2014 14 prosent av bistanden, med en økning på 200 millioner kroner siden 2013. De fem største norske organisasjonene i 2014 var:

  • Flyktninghjelpen - 726 millioner kroner
  • Norges Røde Kors - 644 millioner kroner
  • Kirkens Nødhjelp - 606 millioner kroner
  • Norsk Folkehjelp - 361 millioner kroner
  • Redd Barna Norge - 277 millioner kroner

Mer til humanitær bistand

Selv om Syria-krisen ble stadig verre sank norsk bistand til Syria fra 405 millioner i 2013 til 356 millioner i 2014. Av fjorårets bistand ble 225 millioner kroner gitt i nødhjelp.

Humanitær bistand økte med om lag 300 millioner kroner, fra 2,5 milliarder i 2013 til 2,8 milliarder kroner i 2014. Humanitær bistand utgjorde ni prosent av den totale bistanden.

Sør-Sudan, Syria, Irak, Palestina og Somalia er de landene som mottok mest humanitær bistand fra Norge. Til sammen mottok disse fem landene i overkant av 1 milliard kroner i humanitær bistand – noe som tilsvarer tre prosent av den totale norske bistanden i 2014.

Klima og skog størst

Den sektoren som mottok mest norsk bistand i 2014 var miljø og energi. Det ble utbetalt 5,5 milliarder kroner til formål i denne kategorien. Det skyldes i stor grad Norges store klima- og skogsatsing, som ble igangsatt under den rødgrønne regjeringen.

Videre gikk 4,2 milliarder til prosjekter som skal fremme godt styresett, og 3,2 milliarder til økonomisk utvikling og handel. Disse tre sektorene var også de største i henholdsvis 2013 og 2012.

Afrika får mest bistand

Afrika er fortsatt den regionen som fikk mest norsk bistand. Bistanden til Afrika økte fra 6,2 milliarder i 2013 til 6,4 milliarder kroner i 2014. Størst økning kom imidlertid i Asia. Her økte bistanden fra 2,8 milliarder til 3,3 milliarder fra 2013 til 2014. Norfunds investeringer på 1,4 milliarder kroner i asiatiske land i fjor forklarer mye av økningen. 

Samtidig gikk bistanden til Amerika langt ned etter å ha vært rekordhøy i 2013. Da hadde Norge en ekstraordinær utbetaling på 2,9 milliarder kroner til Brasil. Dette var utbetalinger for redusert avskoging i Amazonas som var bevilget over tidligere års statsbudsjetter.

Bistanden til verdens minst utviklede land økte til 6,7 milliarder kroner i 2014. Det tilsvarer 21 prosent av total bistand. Dette er om lag 550 millioner mer enn i 2013. Av de minst utviklede landene mottok Afghanistan mest, foran Sør-Sudan, Laos, Malawi og Tanzania. Økningen i norsk bistand til de minst utviklede landene står i motsetning til utviklingen i mange andre giverland. (Les saken: Norge er 8. største bistandsgiver)

Nedgang

Det var en mindre nedgang i total norsk bistand fra 2013 til 2014.

I 2013 var den totale bistanden på rekordhøye 32,8 milliarder kroner. Årsaken var ekstraordinære utbetalinger til Brasil gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ. I 2014 var den samlede norske bistanden på 31,7 milliarder kroner. Det utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI).

Se Norads statistikkportal: www.norad.no/statistikk