Her blir Grete Faremo tatt i ed som administrende direktør av United Nations Office for Project Services (UNOPS) av FNs generalsekretær Ban Ki-moon . Foto: UN Photo
Her blir Grete Faremo tatt i ed som administrende direktør av United Nations Office for Project Services (UNOPS) av FNs generalsekretær Ban Ki-moon . Foto: UN Photo

Faremo sjef for ”skjult FN-juvel”

Med ny trippel-tittel i FN, er Grete Faremo tilbake der hvor hun startet sin ministerkarriere, nemlig innenfor bistand. En av hennes topp prioriteter er å løfte den anonyme FN-organisasjonen UNOPS frem i lyset.

Publisert

Faremo i UNOPS

  • Faremo er utpekt for en periode på to år.
  • Det finnes 29 under secretary-generals i FN, noen utpekt direkte av FNs generalsekretær, andre av FNs sikkerhetsråd. Faremo er utpekt av Ban Ki-moon. Blant tidligere norske under secretary-generals er Jan Egeland (OCHA). Hilde Frafjord Johnson var special representative.
  • Tittelen er ikke å forveksle med vise-generalsekretæren i FN, som for tiden er Jan Eliasson.
  • Faremo er den første kvinnelige leder av UNOPS, som tidligere har blitt betegnet som en ”maskulin” organisasjon.
  • Norge bidrog med rundt USD30 millioner til UNOPS i 2013.
  • Norge bidrar til UNOPS-ledet ”trust fund,” som for eksempel å forbedre handelsforholdene for ”least developed countries,” forbedre matsituasjonen i Myanmar og forbedre vann- og sanitetsforhold i utviklingsland. UNOPS og Norge er også bilaterale partnere på et dam- og elektrisitetsprosjekt i Sør Sudan, ifølge UNOPS.
  • 10 FN organisasjoner er tilstede i Danmark; UNOPS er den eneste som har hovedkontoret her.
  • UNOPS er 100 prosent selvfinansiert, som betyr at de ikke automatisk får bidrag direkte fra medlemslandene eller FN.
  • UNOPS utsprang i sin tid fra UNDP og ble i 1995 en selvstendig FN organisasjon.

I august startet Grete Faremo i jobben som executive director av United Nations Office for Project Services (UNOPS). Fra hovedkontoret i FN Byen i København er hun ansvarlig for rundt 6,000 ansatte, mange av dem i konfliktområder som Sudan og Afghanistan.

– Det er klart det kiler litt i magen, innrømmer Faremo og viser særlig til sikkerhetsansvaret hun har for de ansatte, noe hun sier hun vil prioritere i likhet med likestilling og åpenhet.

Resultater, kommunikasjon

Infrastruktur, prosjektadministrasjon og innkjøp er stikkordene for arbeidet UNOPS utfører. UNOPS bygger infrastruktur som kan fremme utvikling, enten det er en jenteskole i Afghanistan, et sykehus eller veier etter en krig. De bidrar også med ledelse- og innkjøpsekspertise.

Hvis regjering henvender seg til UNOPS og ber om hjelp til å forbedre infrastrukturen, har de gjerne finansiering på plass, men trenger ledelse. UNOPS er megler eller ”broker.” På grunn av denne mellomleddfunksjonen, har UNOPS ikke alltid kunnet ta æren for prosjektene. Det er an av grunnene til at organisasjonen er mer anonym enn Unicef, for eksempel. Men Faremo sier hun nå vil løfte frem denne ”skjulte FN juvelen.”

– Det er jo ikke vi som skal streve etter rampelyset. Men jeg kjenner på den stoltheten som er i organisasjonen og som jeg nå er en del av i det å kunne levere, sier hun.

– Tida er kommet for å løfte frem at her er det en organisasjon som leverer resultater sammen med sine partnere.

Det er særlig åpenhet og kvalitetssikring som skal kommuniseres som et virkemiddel mot korrupsjon.

Utfordringer

Men jobben byr også på utfordringer. For bare åtte år siden var UNOPS på nippet til å bli nedlagt på grunn av dårlig ledelse og elendig økonomi. Mange snakket nettopp om korrupsjon og mangel på gjennomsiktighet. Svenske Jan Mattsson tok over og har sikret et klart mandat til UNOPS, og økonomien er på fote igjen. Men mange mener det fremdeles er mye å ta tak i i UNOPS, særlig når det gjelder kommunikasjon.

UNOPS er ellers den eneste organisasjonen i FN som er 100 prosent selvfinansiert. Blandt donorene er det private næringslivet, FN, regjeringer, givere og private investeringsfond. På grunn av denne strukturen, opererer UNOPS på mange måter som en bedrift men er altså ikke kommersielt betinget. Og dette eksperimentet i FN sammenheng har gitt gode resultater, mener Faremo.

UNOPS leverer nemlig kvalitet som i det private men har ekstra FN-verdier som likestilling, miljø og menneskerettigheter med på kjøpet. Og de arbeider i sårbare områder hvor andre nøler med å gå inn.

Headhuntet

Faremo ble headhuntet til jobben, som også innebærer at hun er utnevt under secretary-general av FNs Generalsekretær Ban Ki-moon. Hun er med i hans lederteam og FNs reformpanel, hvor Norge nå har fått en stemme. Det finnes 29 med denne tittelen, og Faremo er den nordmannen som har høyest stilling innenfor FN-systemet for tiden.

I tillegg er Faremo Danmarks landsjef i FN og representerer de 10 FN-organisasjoner der.

– Det er en drømmejobb. Her får jeg brukt alt jeg har lært, sier Faremo.

Powered by Labrador CMS