Organisasjonene har måttet tenke nytt for å samle inn penger under korona-krisen. Her vasker lydtekniker Martin Sagen mikrofonen med antibac før Odd Nordstoga spiller inn koronerulling-konsert i ensomhet på Sentralen i Oslo. Konserten kunne sees på Facebook og YouTube. Nordstoga valgte å donere sin andel til Røde Kors. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Organisasjonene har måttet tenke nytt for å samle inn penger under korona-krisen. Her vasker lydtekniker Martin Sagen mikrofonen med antibac før Odd Nordstoga spiller inn koronerulling-konsert i ensomhet på Sentralen i Oslo. Konserten kunne sees på Facebook og YouTube. Nordstoga valgte å donere sin andel til Røde Kors. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nordmenn har blitt mer gavmilde under korona-pandemien

Blir folk gjerrige når verden knaker i sammenføyningene? Nei, faktisk ikke. Nå viser tallene fra norske organisasjoner at nordmenn er mye mer gavmilde enn før. 

Publisert

Tallenes tale er klar:

I mars økte pengegaver til norske frivillige organisasjoner med 22 prosent. I april med 34 prosent. Og i mai med så mye som 46 prosent.

Det er fundraising-leverandøren Profundo som leverer resultatene fra de siste månedene.

Det er de sporadiske gavene det her er snakk om. Men også summene fra faste givere har økt siden Norge stengte ned i mars - størst økning var det i juli med 7,5 prosent.

- Imponerende er også verdien av sommerens nye fastgivere. Lovet årsbeløp i avtaler økte med 65 prosent fra i fjor til i år, skriver Profundo på sine nettsider.

Bistandsaktørene jubler

En spørrerunde til de norske bistandsorganisasjonene bekrefter Profundos beskrivelse.

- Vi har sett en helt fantastisk givervilje dette året. Våre 100.000 faste givere er mer enn noen gang lojale og langt flere enn i et normalår har valgt å forlenge og øke sin støtte, sier Røde Kors‘ markedsdirektør, Cecilie R. Thuv.

Hun forteller at på grunn av pandemien ble det full stopp av verveaktiviteter fra midten av mars til midten av mai. I tillegg har de hatt lavere bemanning i sommermånedene enn normalt. Det skapte store utfordringer med å rekruttere nye faste givere.

- Det vi ser er at antall givere har gått ned, men fordi eksisterende givere har gitt mer, har inntektene fra fastgivere totalt sett økt, sier Thuv.

Norsk Folkehjelp melder om samme trend blant sine givere: Færre nye givere - men faste givere gir mer. I tillegg kommer en sterk økning i innsamling gjennom kampanjer på facebook og via den gode gammeldagse giroen i postkassen.

- Økningen i disse kampanjene har vært enorm - nesten 20 prosent mer i forhold til samme periode i fjor, sier markedssjef i Norsk Folkehjelp, Hanne Lin Prestegaard.

Begge organisasjonene melder om enorm respons på innsamling til Libanon etter eksplosjonen på havna i Beirut 4. august i år. Røde Kors sier de samlet inn 11,5 millioner kroner i løpet av kort tid.

Nye ideer i nye kriser

Pandemien var en ny utfordring for alle bransjer, og også organisasjonene har måttet tenke nytt.

- Vi har måttet satse mer på de digitale innsamlingskanalene. I mars arrangerte Odd Nordstoga en egen digital konsert hvor alle inntektene gikk til Røde Kors. Det ble samlet inn over en halv million bare denne ene kvelden, forteller Røde Kors.

Også Care Norge og Kirkens Nødhjelp forteller om mer innsamlings-kreativitet på sosiale medier og om å bli presset til å teste ut nye digitale løsninger for innsamling.

Norsk Folkehjelp sier de er rørt over nordmenns giverglede:

- Man kunne jo tenke seg at folk ville gi mindre nå som økonomien og hverdagen har blitt mer usikker for mange, men så ser vi at det er det stikk motsatte som skjer. Kanskje er det budskapet om at dette er en felles dugnad og at vi må stå sammen som spiller inn. Vi er uansett rørt over at så mange vil strekke ut en hånd - også langt ut over Norges grenser, sier Prestegaard.

Les hvordan pandemien har påvirket flere norske bistandsorganisasjoner:

«Vi opplever økt støtte både i antall og størrelse på bidrag fra privatpersoner. Våre kampanjer som har basert seg på blant annet bøssebæring har blitt mer påvirket av begrensninger på møter én til én, men vi har sett en økning i kreativitet blant våre støttespillere på digitale arenaer. Dette ga et særlig stort utslag under årets Fasteaksjon. Rekruttering av faste givere har tatt seg opp og viser lovende resultater fremover.»

Arne Grieg Riisnæs, kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp

«Vi måtte permittere alle våre fundraisere og stoppe all virksomhet som innebar direkte kontakt med potensielle givere. Dette gjorde at vår største og viktigste vervekanal for faste givere lå nede i to måneder. Det har påvirket resultatet vårt sterkt, men da vi kunne starte igjen 18. mai opplevde vi å bli meget godt tatt imot av det norske folk. Vi opplever ikke en økt giverglede generelt, men at det har vært en sterk respons hos det norske folk på hendelser som Beirut og Moria.»

Marianne Myhrer Kristiansen, markedsdirektør i Unicef Norge.

«Vi merker godt at vi ikke har kunnet drive med gateverving i denne perioden. Samtidig er de som allerede støtter CARE svært trofaste givere. Siden gateverving ikke har vært mulig, har vi måttet se på andre innsamlingsmuligheter. Dette har pushet oss til å prøve oss mer frem når det kommer til digitale løsninger»

Hilde Vanvik, kommunikasjons og markedssjef i CARE Norge

«Vi opplever samme trend som Profundo beskriver. Givergleden er så absolutt tilstede til tross for at mange har personlige usikre økonomiske fremtidsutsikter. Digitale kanaler er mer aktuelle enn noen gang, særlig er Vipps på fremmarsj. Vi kan også bekrefte en økende interesse for å bli fastgiver. Inntekter fra næringslivet er det eneste området som ser ut til å ha fått nevneverdig nedgang i korona-tiden»

Ingrid Svendsen, markedsdirektør i Redd Barna

«Stans av faddersalg på gaten og dør-til-dør, vår største rekrutteringskanal, førte til at rekrutteringen gikk dramatisk ned. Vi økte teamet på telefonsalg og sammen med fadder-rekrutteringen på nett har det gått bedre enn normalt. Men vi når ikke samme volum uten gatesalget. Men givergleden har økt. I mars ga en innsamling til familier som kollapser som følge av korona nesten to millioner på få dager, hovedsakelig fra eksisterende givere. Alle aksjoner i vår og sommer har gått unormalt bra, også de uten korona-tema. Hvis vi ser på perioden mars til og med august, ligger vi 4,5 millioner foran aksjonsbudsjettet»

Line Fauske-Ilstad, teamleder "Lojalitet og giverutvikling", SOS barnebyer.

Powered by Labrador CMS