Nobel Women's Initiative, en organisasjon startet av kvinnelige vinnere av Nobels fredspris, er den foreløpig siste i rekken av norskstøttede kvinneorganisasjoner som gjennomfører granskning av egen organisasjon etter påstander om diskriminering. Bildet er fra en demonstrasjon mot gruveutbygging i Guatemala, der flere av nobelprisvinnerne deltok. Fra venstre Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Tawakkol Karman og Jody Williams. Foto: Luis Echeverria / Reuters / NTB scanpix
Nobel Women's Initiative, en organisasjon startet av kvinnelige vinnere av Nobels fredspris, er den foreløpig siste i rekken av norskstøttede kvinneorganisasjoner som gjennomfører granskning av egen organisasjon etter påstander om diskriminering. Bildet er fra en demonstrasjon mot gruveutbygging i Guatemala, der flere av nobelprisvinnerne deltok. Fra venstre Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Tawakkol Karman og Jody Williams. Foto: Luis Echeverria / Reuters / NTB scanpix

Kvinneorganisasjoner støttet av Norge får kritikk for diskriminering og manglende inkludering

Tre internasjonale kvinneorganisasjoner gransker egen praksis og organisasjonskultur etter at tidligere ansatte har kommet med påstander om rasisme og manglende inkludering. Alle de tre har fått betydelig økonomisk støtte fra Norge.

Publisert

Nobel Women's Initiative

Nobel Women's Initiative er en organisasjon startet av seks kvinnelige vinnere av Nobels fredspris for å støtte kvinnegrupper og aktivister verden over i arbeidet for fred, rettferdighet og likeverd.

Shirin Ebadi, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú Tum, Jody Williams, Mairead Maguire og Betty Williams var grunnleggerne.

I dag frontes organisasjonen av Ebadi, Menchu, Jody Williams, Tawakkol Karman og Leymah Gbowee. Organisasjonen har hovedkontor i Ottawa i Canada.

Norge støtter organisasjonens virksomhet med 3,4 millioner i 2020, og har til sammen gitt 24 millioner kroner i støtte siden 2009.

Women Deliver

Women Deliver er en internasjonal organisasjon som arbeider for helse og rettigheter for jenter og kvinner. Har hovedkontor i USA.

Organiserer en Women Deliver-konferanse hvert tredje år og har et omfattende program for unge ledere: 100 Young Leaders.

Norge har støttet organisasjonen med 16 millioner kroner siden oppstarten i 2007, og sist inngåtte avtale gikk ut i 2017/2018.

International Women's Health Coalition

International Women's Health Coalition (IWHC) ble etablert i 1984 og er en av de eldste globale kvinneorganisasjonene. Arbeider for likestilling og legger spesielt vekst på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Har hovedkontor i New York i USA. Arbeider blant annet ved å fordele tilskudd til kvinneorganisasjoner og aktivister i utviklingsland.

Norge har støttet IWHC med 21,4 millioner kroner i perioden 1995-2015. Det er i dag ingen løpende avtaler om norsk støtte til organisasjonen.

Black Lives Matter

Black Lives Matter-bevegelsen har utspring i USA og protester mot politivold og rasistisk motivert vold. Etter drapet på George Floyd i Minneapolis i mai i år spredde protestene seg over hele USA og til en rekke andre land. En meningsmåling gjennomført av Pew Research Center i juni i år fant at to tredeler av befolkningen i USA støttet bevegelsen helt eller delvis. Black Lives Matter-demonstrasjonene har gitt støtet til kritisk søkelys på rasisme og diskrimering på mange samfunnsområder.

Tidligere i sommer ble det rettet sterke påstander mot organisasjonene Women Deliver og International Women's Health Coalition. Nylig har det også kommet kritikk av organisasjonkulturen i Nobel Women's Initiative, en organisasjon startet av kvinnelige fredsprisvinnere.

I de to første kvinneorganisasjonene har det vært hevdet at organisasjonskulturen er rasistisk og diskriminerende. Kritikken av Nobel Women's Initiative omfatter ikke påstander om rasisme, men krav om endring av det som beskrives som en «patriarkalsk» organisasjonspraksis.

Nobel Women‘s Initiative har satt i gang en uavhengig granskning. Kritikken kommer fra sju navngitte medlemmer av staben som sa opp. I et åpent brev retter de sterk kritikk av interne forhold.

Nobelprisvinnerne Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Leymah Gbowee, Tawakkol Karman og Jody Williams fronter Nobel Women‘s Initiative, som har hovedkontor i Canada.

De fem fredsprisvinnerne sier i en uttalelse at de er rystet og lei seg over kritikken. De sier at de kjente til at det fantes «organisasjonsmessige utfordringer», men beklager dypt at de ikke har skjønt i hvor stor grad dette har påvirket de ansatte.

- Alle fargede i staben har sluttet

Drapet på George Floyd i Minneapolis i USA tidligere i år har ført til store protester mot rasisme og stor oppslutning om Black Lives Matter-bevegelsen. Debatt om rasisme når nå også organisasjoner som arbeider med bistand og global utvikling med full tyngde.

De tidligere ansatte i Nobel Women‘s Initiative, som i fellesskap sa opp jobbene sine, skriver at de utgjør en sammensatt gruppe med ulik bakgrunn. De beskriver samtidig at samtlige av kvinneorganisasjonens fargede ansatte er blant de som nå har sluttet.

I brevet tar de til orde for at organisasjonen må gjøre omfattende endringer basert på åpenhet, rettferdighet og inkludering for å leve opp til sine egne verdier. De skriver under med egne navn, men ønsker ikke å uttale seg ytterligere. 34 tidligere ansatte har i tillegg kommet med en støtteerklæring.

De kvinnelige nobelprisvinnernes organisasjon ble startet i 2006 og har som oppgave å støtte kvinner verden over som arbeider for fred, rettferdighet og kvinners likeverd.

Granskninger også i USA

Nobel Women‘s Initiative er den foreløpig siste i rekken av internasjonale kvinneorganisasjoner der tidligere ansatte har kommet med sterk kritikk, påpeker den britiske avisa the Guardian. Også i Women Deliver og International Women‘s Health Coalition, to organisasjoner med hovedkontor i USA, gjennomføres det granskninger.

Women Deliver er en global pådriver for likestilling og kvinnehelse, som blant annet hvert tredje år arrangerer en stor internasjonal konferanse. Danske Katja Iversen, som leder organisasjonen, har siden juni vært i permisjon etter at tidligere ansatte på sosiale medier hevdet å ha opplevd rasisme og diskriminering på arbeidsplassen.

Ved siden av en granskning utført av et eksternt advokatfirma, har organisasjonen også ifølge nettstedet Devex opprettet en åpen tipstelefon der ansatte kan rapportere om uønskede hendelser. Styret i Women Deliver tar situasjonen svært alvorlig, går det fram av en uttalelse.

- Vi fordømmer alle former for rasisme og diskriminering, heter det i uttalelsen som er underskrevet av organisasjonens norske styreleder, Kristin Hetle.

I et innlegg i nettavisa The New Humanitarian kritiserer Angela Bruce-Raeburn ved den amerikanske organisasjonen Global Health Advocacy Incubator reaksjonen fra Women Deliver for å være for svak i møtet med kritikken.

Hun mener at det ikke er nok at Iversen har tatt permisjon, og ser dette som et uttrykk for at rasisme ikke tas nok på alvor i bistandsbransjen. Bruce-Raeburn mener anklager om seksuelt upassende oppførsel behandles med et mye større alvor enn anklager om rasisme.

- Rasistisk organisasjonskultur

Den tredje globale kvinneorganisasjonen der det gjennomføres granskning er International Women‘s Health Coalition (IWHC). Den veletablerte organisasjonen, som ble startet så tidlig som på 1980-tallet, fordeler tilskudd til kvinneorganisasjoner og aktivister verden over.

De siste åra har IWHC blant annet vært en markert motstander av at USAs president Donald Trump gjenoppvekket den såkalte «gag rule», som er et forbud mot å gi amerikansk bistand til helseorganisasjoner som informerer om abort.

I et åpent brev publisert i forrige måned hevdet ikke-navngitte ansatte at IWHC har en «giftig og rasistisk» organisasjonskultur. IWHCs styre sier i en uttalelse at det tar anklager om diskriminering, rasisme og mobbing alvorlig og ber om unnskyldning til alle som kan ha opplevd dette.

Omfattende norsk støtte

Alle de tre kvinneorganisasjonene som nå er i søkelyset har fått omfattende støtte over det norske bistandsbudsjettet gjennom flere år.

  • Nobel Women‘s Initiative har siden 2009 fått 24 millioner kroner i norsk støtte. Det er planlagt ytterligere utbetalinger på 3,4 millioner kroner for 2020, og dagens avtale kan bli forlenget til 2021, opplyser Norad.

Fredrikke Storaker Kilander, fungerende avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn og privat sektor, opplyser at direktoratet er kjent med at det har vært uro i Nobel Women‘s Initiative. Ifølge Kilander må alle som får tilskudd fra Norad ha egne etiske retningslinjer som skal inneholde bestemmelser om ikke-diskriminering og varsling.

- Det er positivt at styret nå vil sette i gang en uavhengig, ekstern gjennomgang. Dette tyder på at de tar saken på alvor, skriver hun i en epost til Bistandsaktuelt.

  • Women Deliver, som håndteres av en annen fagavdeling i Norad, har fått til sammen 16 millioner kroner i norsk støtte i perioden 2007-2017. Organisasjonen har ingen avtaler med Norad nå, men skal etter planen presentere en ny strategi for Norge og andre givere i løpet av 2020.

Den norske støtten til Women Deliver inkluderer penger til en evaluering av organisasjonen i 2014. Denne evalueringen bragte ikke for dagen noe om de kritikkverdige forholdene som nå blir fremmet, ifølge seniorrådgiver Lars Grønseth i Norads avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter. Han sier at alle varslinger om rasisme og diskriminering tas svært alvorlig.

- Det er rutinemessig Norads varslingsteam som nå holder i saken i tråd med Norads retningslinjer for mistanke om trakassering, opplyser Grønseth.

  • International Women‘s Health Coalition fikk i perioden 1995-2015 21,4 millioner kroner i støtte fra Norge. IWHC står ikke lenger på lista over organisasjoner som får bidrag over det norske bistandsbudsjettet.

Ikke bare kvinneorganisasjoner

Ikke bare kvinneorganisasjoner, men hele bistandsbransjen påvirkes av debatten om rasisme og diskriminering og krav om endring i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene. Bistandsaktuelt skrev fredag om kritikk av institusjonell rasisme og diskriminering og pågående intern debatt i hjelpeorganisasjonen Leger Uten Grenser.

Har du erfaringer med rasisme eller forskjellsbehandling i bistandsbransjen? Vi vil gjerne høre fra deg. Ta gjerne kontakt med vår journalist på denne epostadressen.

Powered by Labrador CMS