Det jobbes hardt for å opplyse multilaterale og internasjonale donorer om at det er mye som må gjøres for at funksjonshemmede i verden skal få oppfylt menneskerettighetene sine, og få tilgang til de samme rettighetene og mulighetene som de resterende 85 prosent av verdens befolkning. Vi er forventningsfulle til at du, utviklingsminister Tvinnereim, og den nye regjeringen anerkjenner viktigheten av inkludering, skriver ulike organisasjoner som jobber med funksjonshemmede. Foto: Atlas-alliansen
Det jobbes hardt for å opplyse multilaterale og internasjonale donorer om at det er mye som må gjøres for at funksjonshemmede i verden skal få oppfylt menneskerettighetene sine, og få tilgang til de samme rettighetene og mulighetene som de resterende 85 prosent av verdens befolkning. Vi er forventningsfulle til at du, utviklingsminister Tvinnereim, og den nye regjeringen anerkjenner viktigheten av inkludering, skriver ulike organisasjoner som jobber med funksjonshemmede. Foto: Atlas-alliansen

Kjære utviklingsminister Tvinnereim

ÅPENT BREV: Under én prosent av bistandsmidlene brukes på målrettede initiativer for personer med nedsatt funksjonsevne. Nå ber vi deg, Anne Beathe Tvinnereim, om å fortsette å jobbe for at inkludering blir en selvfølge, skriver flere organisasjoner i et åpent brev til den nye utviklingsministeren.

Vi har høye forventninger til regjeringens strategi for inkludering av funksjonshemmede i dette arbeidet. (...) Samtidig er vi forventningsfulle til at du og den nye regjeringen anerkjenner viktigheten av inkludering.

Funksjonshemmedes organisasjoner

Brevet er skrevet av følgende personer og organisasjoner:

Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen

Gro Lindstad, generalsekretær i Fokus

Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni

Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund

Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges Idrettsforbund

Petter Noddeland, generalsekretær i Norges Døveforbund

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund

Brigit Phillipsen, generalsekretær i ADRA Norge

Mona Drage, generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Internasjonal

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Kjære Anne Beathe Tvinnereim

Funksjonshemmedes organisasjoner og NGOer ønsker deg velkommen som utviklingsminister. Samtidig er målet med dette brevet å gjøre deg oppmerksom på et svært viktig område å fokusere på for å kunne nå bærekraftsmålene: Inkludering av funksjonshemmede i bistand og humanitær innsats.

Det er flott at Norge skal være vertskap for Global Disability Summit (GDS) 16.-17. februar 2022. Dette sender et kraftfullt signal til omverdenen om at Norge jobber for å bli en inkluderende bistandsnasjon. Det digitale toppmøtet med sine to tilhørende fora i forkant, ungdomsdagen (14. februar) og sivilsamfunnsdagen (15. februar), blir en svært viktig arena for endring av praksis og politikk i globalt utviklingssamarbeid og humanitært arbeid. Målet er at alt utviklings- og humanitært arbeid skal sikre full inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Dersom stater, FN-organisasjoner, næringslivsaktører og nasjonale og internasjonale organisasjoner forplikter seg til positiv endring kan GDS føre til store og essensielle forbedringer for folk og samfunn.

Den norske bevegelsen av funksjonshemmedes organisasjoner, partnerne i utviklingsland, samt mange engasjerte NGOer, bruker nå GDS til å fremme likestilling og inkludering ved å drive kampanjer opp mot nasjonale myndigheter. Det jobbes hardt for å opplyse multilaterale og internasjonale donorer om at det er mye som må gjøres for at funksjonshemmede i verden skal få oppfylt menneskerettighetene sine, og få tilgang til de samme rettighetene og mulighetene som de resterende 85 prosent av verdens befolkning.

Personer med funksjonsnedsettelser er 15 prosent av alle mennesker på planeten - det er over en milliard - og finnes i alle samfunnslag og i alle land. 80 prosent bor i utviklingsland der nasjonalbudsjettet ikke dekker velferdstiltak, hjelpemidler eller universell utforming. Kun ett av fire afrikanske barn med funksjonsnedsettelse fullførte grunnskolen i 2018 ifølge Verdensbanken.

Årlig brukes om lag 150 milliarder dollar i utviklingssamarbeid og i humanitær innsats globalt. Det er vanskelig å vite hvor mye av innsatsen som er inkluderende, men norske tall kan gi en indikasjon: Under 1 prosent av midlene brukes på målrettede initiativer for personer med nedsatt funksjonsevne. For inkluderende tiltak er tallet cirka 3 prosent (Norads rapport 2021). Når majoriteten av verdens funksjonshemmede bor i utviklingsland, er det ikke akseptabelt at så lite av innsatsen er inkluderende. Utviklingsarbeidet skal bidra til at ingen blir etterlatt. Burde ikke midlene som brukes i dette arbeidet da i mye større grad støtte, og styrke, de mest marginaliserte?

Vi har høye forventninger til regjeringens strategi for inkludering av funksjonshemmede i dette arbeidet. Det er nettopp slike tiltak en kan forplikte seg til i forbindelse med GDS - og det er et stort skritt i riktig retning at Norge tar ansvar for selv å utvikle og binde seg til å gjennomføre en slik strategi. Vi håper denne snart lanseres. Samtidig er vi forventningsfulle til at du og den nye regjeringen anerkjenner viktigheten av inkludering.

Anne Beathe Tvinnereim, vi er takknemlige for at Norge har påtatt seg den enormt viktige oppgaven med å være vertskap for GDS i 2022. Nå ber vi deg bruke denne muligheten godt, og fortsette å jobbe for at inkludering blir en selvfølge.

Vennlig hilsen

Atlas-alliansen (ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Mental Helse Ungdom), Norges Døveforbund, ADRA, Redd Barna, Digni, Fokus, Norges Idrettsforbund, LHL Internasjonal og Caritas Norge

Powered by Labrador CMS