En båt med flyktninger får hjelp av mannskap fra skipet Mare Junio in farevannet utenfor Italia tidligere i sommer. Danmark fortsetter det omstridte arbeidet med å etablere et dansk asylmottak i Rwanda. Den danske sosialdemokratiske regjeringen mener opprettelsen av asylmottak i Afrika vil få en slutt på menneskesmugling og strømmen av båtflyktninger over Middelhavet.
En båt med flyktninger får hjelp av mannskap fra skipet Mare Junio in farevannet utenfor Italia tidligere i sommer. Danmark fortsetter det omstridte arbeidet med å etablere et dansk asylmottak i Rwanda. Den danske sosialdemokratiske regjeringen mener opprettelsen av asylmottak i Afrika vil få en slutt på menneskesmugling og strømmen av båtflyktninger over Middelhavet.

Danskene nærmer seg eget asylmottak i Rwanda

Danske myndigheter skal i løpet av høsten åpne et såkalt prosjektkontor i Rwandas hovedstad Kigali. Åpningen av kontoret skal berede grunnen for etableringen av et dansk mottakssenter for asylsøkere.

Publisert Sist oppdatert

I følge en pressemelding fra det det danske utenriksdepartementet skal prosjektkontoret, hvor det i starten skal jobbe to danske diplomater, åpnes i Kigali i løpet av andre halvdel av 2022.

«Danmark vil arbeide for å styrke samarbeidet med Rwanda om økt politisk dialog og styrket partnerskap med fokus på blant annet klima, godt styresett, samt samarbeid på asyl- og migrasjonsområdet i forlengelse av de to samarbeidsavtalene som Rwanda og Danmark inngikk i 2021.», heter det i pressemeldingen.

Kontroversielt

Den danske sosialdemokratiske partiet, som har styrt Danmark siden 2019, foreslo allerede i 2018 at Danmark burde etablere asylmottak i Afrika. Forslaget fikk krass kritikk den gang og har skapt mye debatt siden.

– Jeg er bekymret for at vi er i ferd med å bli et land som eksporterer ansvaret vårt. Som sender mennesker vi ikke liker ut av landet, selv om vi egentlig er forpliktet til å beskytte dem. I mine øyne er dette fremmedfiendtlig politikk, sa for eksempel Kathrine Olldag fra partiet Radikale Venstre i 2021.

Men til tross for kritikken både fra andre land, fra internasjonale organisasjoner og fra regjeringens støttepartier på venstresiden, har statsminister Mette Fredriksens regjering gått videre med planene. Tunisia, Etiopia, Egypt er andre land som danskene har sett på som mulige samarbeidspartnere.

– Ganske nærme

– Danmark og Rwanda deler ønsket om å hjelpe flere flyktninger bedre enn i dag og å bekjempe irregulær og livstruende migrasjon over Middelhavet, blant annet. Vårt felles mål er å få slutt på det nåværende mislykkede asylsystemet og sikre en verdig og bærekraftig fremtid for flyktninger og migranter, sier Kaare Dybvad i pressemeldingen. Han er dansk innvandrings- og integreringsminister.

Søren Bendixen, som er Danmarks Radios Afrika-korrespondent, mener etableringen av at dansk mottakssenter for asylsøkere i Rwanda kan skje raskt.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om at det å etablere denne typen kontor gjør at man er relativt nærme. Jeg tror ikke man ville brukt penger på dette hvis det ikke var fordi man har en klar overbevisning om at det vil lykkes med å få på plass et slikt senter, sier Bendixen til Danmarks Radio.

– En europeisk løsning

Innvandrings- og integreringsminister Dybvad sier til Dansk radio at det danske mottaket ikke kan etableres før det foreligger en avtale mellom Danmark og Rwanda som sikrer at asylsøkernes menneskerettigheter og at Danmarks internasjonale forpliktelser respekteres. På spørsmål om det kan skje innen et år svarer han:

– Ja, det tror jeg absolutt.

Dybvad mener at et dansk mottak i Rwanda kan føre til at andre EU-land blir presset til å benytte seg av den samme modellen som danskene. Han tror dette vil få flyktninger til å slutte med å krysse Middelhavet i livsfarlige båter

– Skaper man en felles europeisk løsning, så vil menneskesmuglingsindustrien miste sin hensikt. Dette vil sikre en stabil utvikling i de nordafrikanske landene, og det vil være de som har størst behov som kommer inn gjennom kvotesystemet, sier Dybvad.

Norge ikke interessert

Storbritannia har kommet enda lenger enn Danmark med planene om å sende asylsøkere til Rwanda, og den britiske regjeringen mener det afrikanske landet er trygt nok til å ta imot de britiske asylsøkerne. Men da det første flyet med asylsøkere skulle sendes til Rwanda i juni ble det brått stanset, og britiske myndigheter undersøker nå ytterligere om det faktisk er lovlig å sende asylsøkere til Rwanda.

I Norge har danskene og britenes planer om å sende asylsøkere til Rwanda fått støtte fra Fremskrittspartiet. Partiledere Sylvi Listhaug la i mai år fram et forslag i Stortinget om at Norge skal samarbeide med Danmark og Storbritannia, men forslaget fikk ikke støtte.

I Hurdalsplattformen åpner Ap/Sp-regjeringen imidlertid for å «benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet».

Powered by Labrador CMS