Vi vil de neste årene få se om den massive økningen av institusjonsfødsler bringer med seg en reell og betydelig reduksjon av mødredødeligheten i Etiopia, skriver artikkelforfatterne.
Vi vil de neste årene få se om den massive økningen av institusjonsfødsler bringer med seg en reell og betydelig reduksjon av mødredødeligheten i Etiopia, skriver artikkelforfatterne.

Etiopia – er det en revolusjon i fødselsomsorgen?

MENINGER: Politisering av tall og et overdrevent fokus på institusjonsfødsler kan skygge for en god tilnærming til å redusere mødredødelighet i Etiopia, mener artikkelforfatterne.

Publisert

Med kjennskap til den politiske betydningen av bedrede helseindikatorer for det autoritære regimet i Etiopia er det med forsiktighet vi tolker disse tallene.

Etiopia, med sine 100 millioner innbyggere på Afrikas Horn, har de siste årene markert seg internasjonalt med sin omfattende utbygging av helsevesenet og bedrede helseindikatorer i befolkningen. Mødredødeligheten har likevel hengt etter.

Dette tilskrives i stor grad at hjemmefødsler har vært normen blant etiopiske kvinner utenfor de store byene. I 2005 fant kun 5 prosent av fødslene sted med en utdannet fødselshjelper.

Vi har jobbet med seksuell- og reproduktiv helse i Etiopia siden 1990-tallet. Siden den gang har fødselsomsorgen blitt revolusjonert. Det siste tiåret har andelen kvinner som føder på institusjon skutt i været.

I 2011 fødte kun 11 prosent på et helsesenter eller sykehus, mens tilsvarende tall for 2016 var 26 prosent. Det var derfor stor spenning knyttet til 2019-utgaven av demografi- og helseundersøkelsen Demographic and Health Survey (DHS), som nylig ble publisert. Ifølge denne har andelen som føder på institusjon nesten blitt doblet, fra 26 prosent til 48 prosent, de siste 3 årene. Dette er overveldende i et land med 50 millioner kvinner, en spredt befolkning og begrensede ressurser til helsevesenet.

Politiske tall

Hvorfor er vi så opptatt av andelen kvinner som føder på institusjon? Å beregne endringer i mødredødelighet er vanskelig: mødredødsfall skjer (heldigvis) relativt sjelden, og det kreves derfor en stor studiepopulasjon for å fastslå endringer med noenlunde sikkerhet. I tillegg er underrapportering og feilklassifisering utbredt. Andelen institusjonsfødsler brukes derfor til å representere endringer i mødredødelighet: jo flere som føder med profesjonell helsehjelp, jo færre dør.

Med kjennskap til den politiske betydningen av bedrede helseindikatorer for det autoritære regimet i Etiopia er det likevel med forsiktighet vi tolker disse tallene. Som i mange andre land ligger det stor prestisje i å redusere mødredødelighet, og dermed andelen hjemmefødsler på alle nivåer i det etiopiske helsesystemet, fra helseminister til leg-helsearbeidere (Health Extension Workers) som er tilstede over hele Etiopia.

Statistikken vi har tilgjengelig er produsert basert på kvinners selvrapporterte fødselssted. Vi har sett hvordan mottoet ”No home birth” eller ”ingen hjemmefødsler” er spredt på helsesentre, sykehus og i samfunnet for øvrig.

Når vi snakker med helsearbeidere og kvinner på landsbygden i Etiopia, vil en samtale nesten alltid starte med å påpeke at hjemmefødsler er historie, de skal ikke skje. Vi er derfor usikker på om kvinnene som har født hjemme virkelig vil tørre å innrømme dette når datainnsamlerne kommer.

Gir flere institusjonsfødsler færre dødsfall?

Vår andre bekymring er rettet mot fokuset på institusjonsfødsler globalt. Over hele Afrika sør for Sahara har det vært et stort fokus på å få kvinner til å føde på helseinstitusjoner, og mindre på hvilken fødselsomsorg disse institusjonene faktisk leverer. De siste årene er det kommet flere studier som viser at fødselsomsorgen har begrenset evne til å forhindre mødredødsfall.

Store studier fra ulike afrikanske land har vist at kun halvparten av helsesentrene som tilbyr fødselshjelp har tilgang til både vann og lys nattestid. Nylig publiserte The Lancet Global Health en stor befolkningsstudie fra Ghana som ikke kunne vise noen forskjell i mødre- eller nyfødtdødelighet mellom hjemme- og institusjonsfødsler.

Mot en slik bakgrunn mener vi det er på høy tid å fokusere på kvalitet, ikke bare kvantitet i fødselsomsorgen. Vi vil de neste årene få se om den massive økningen av institusjonsfødsler bringer med seg en reell og betydelig reduksjon av mødredødeligheten i Etiopia.

Powered by Labrador CMS