Den private stiftelsen United Nations Foundation står bak innsamlingen.
Den private stiftelsen United Nations Foundation står bak innsamlingen.

Private bidrag strømmer inn til nytt FN-fond for koronabekjempelse

Nordmenn og andre står i kø for å støtte et nytt solidaritetsfond til støtte for Verdens helseorganisasjons globale arbeid mot korona-pandemien. Målet er blant annet å gjøre WHO-sjef Tedros bedre rustet til å hjelpe fattige land.

Publisert

Tedros Ghebreyesus er mannen som leder verdens kamp mot korona-pandemien. Nå kan WHO-sjefen glede seg over drahjelp fra private støttespillere.

Fondet som er kalt Covid-19 solidaritetsrespons-fond, ble lansert fredag. Det skal støtte FNs innsats for å spore og forstå spredningen av viruset, for å sikre at pasienter får den behandlingen de trenger. Fondet vil også støtte bistandsarbeidere i felt, slik at de får livsviktige forsyninger, samt informasjonstiltak. Arbeidet med å utvikle vaksiner vil også få støtte.

Solidaritetsfondet drives av den private stiftelsen United Nations Foundation, en privat stiftelse etablert av den amerikanske milliardæren og filantropen Ted Turner. Stiftelsen, som ble etablert i 1998, har som mål å støtte opp om FNs globale arbeid.

FN-organisasjoner har ofte små og trange budsjetter på grunn av manglende bidrag fra FNs medlemsland. Denne gang er det FN-organisasjonen WHO som skal nyte godt av støtten fra stiftelsen. Den amerikanske innsamlingsorganisasjonen samarbeider med den sveitsiske stiftelsen Philanthropy Foundation om initiativet.

Enkeltpersoner, selskaper, stiftelser og andre organisasjoner kan bidra til fondet.

Mye er samlet inn

Både Facebook og Google har lagt til rette for pengeinnsamling på sine plattformer, og mange nordmenn har allerede gitt sin støtte. Facebook meldte mandag formiddag at det allerede er kommet inn over 25 millioner kroner til fondet. Onsdag klokka 15 er det allerede kommet inn over 43 millioner kroner.

Verdens helseorganisasjons (WHO) første beregninger, for hvor mye man trengte fra februar til april for å møte krisen, var på nesten sju milliarder kroner. Men behovet har økt dramatisk etter som pandemien sprer seg.

- For øyeblikket viser beregninger at det vil være behov for ti ganger så mye av hva vi så de første tre månedene, sa Scott Pendergast som er direktør for strategisk planlegging og partnerskap i WHOs program for helsekriser til devex.com.

Beredskapsfond

I januar utbetalte WHO 10 millioner dollar fra sitt Beredskapsfond for kriser, slik at landene skulle kunne trappe opp beredskapen mot covid-19. Pengene ble også brukt til å kjøpe kritisk helsemateriell som for eksempel beskyttelsesutstyr, som nå det ganske riktig er manko på.

Men ettersom pandemien brer om seg, sier Pendergast at de trenger finansiering som kan være langsiktig.

- Beredskapsfondet er ikke designet for å tåle en så stor respons som dette, sa han. Han sier fondet er ment for den første fasen før annen finansiering er virksom.

Testutstyr

Covid-19 Solidaritetsrespons-fondet kan bli brukt til å kjøpe inn kritisk materiell, som testutstyr, som mange land allerede begynner å få lite av.

Flere land har lagt ned forbud mot eksport av slikt materiell, og det er økende utfordring. Men WHO-toppen sier at de jobber sammen med Verdensbanken, IMF (Pengefondet) og FNs generalsekretær for å fremme global solidaritet slik at de landene med mest behov for hjelp skal få det.

Powered by Labrador CMS