Etiopia og flere land i Øst-Afrika står overfor den verste tørken på mange tiår. – Med stor sikkerhet kan vi si at enhver hetebølge som oppstår i dag har blitt mer intens og mer sannsynlig på grunn av klimaendringene, sier Friederike Otto, som er en av forskerne bak den nye klimarapporten.
Etiopia og flere land i Øst-Afrika står overfor den verste tørken på mange tiår. – Med stor sikkerhet kan vi si at enhver hetebølge som oppstår i dag har blitt mer intens og mer sannsynlig på grunn av klimaendringene, sier Friederike Otto, som er en av forskerne bak den nye klimarapporten.

Ny rapport:

Økt risiko for hetebølger på grunn av klimaendringene

De varme periodene blir stadig varmere og mer intense. De vil også komme oftere som følge av klimaendringer, slår forskere fra universitetene Oxford, Imperial og Victoria fast.

Publisert Sist oppdatert

Vi opplever flere hetebølger og de blir stadig verre som følge av global oppvarming, sier klimaforskere som har analysert flere typer ekstremvær. De mener også at konsekvensene av slike hetebølger er større enn det som hittil har vært antatt, både målt i menneskeliv og materielle skader.

I sin analyse av sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær har forskerne ikke funnet en like tydelig link mellom global oppvarming og tropiske sykloner. Det varierer også mellom hver hendelse hvor mye klimaendringene spiller inn.

I enkelte deler av verden kan heller ikke tørke knyttes til klimaendringer, heter det i rapporten fra Oxford-universitetet, Imperial College London og Victoria-universitetet i Wellington på New Zealand.

Data fra FNs klimapanel

Forskerne har analysert materiale fra den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPPC) og sett på resultatene fra en rekke såkalte attribusjonsstudier som ser på værobservasjoner og klimamodeller for å se om global oppvarming spiller en rolle i ekstreme værhendelser.

– Antallet mer ekstreme og intense værhendelser som hetebølger, tørke og kraftige regnskyll har økt dramatisk de siste årene. Over hele kloden blir mennesker rammet av dette, sier hovedforfatter Ben Clarke ved Oxford-universitetet til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Dette er hva rapporten sier om sammenhengen mellom klimaendringer og ulike typer ekstremvær:

Hetebølger

Opptrer langt oftere og er varmere enn tidligere. Noen hetebølger ville ikke vært mulig uten den globale oppvarmingen.

Titusener dør hvert eneste år av hete som skyldes global oppvarming.

Kraftige regnskyll

Har blitt mer vanlige og mer intense over hele verden. Det skyldes hovedsakelig global oppvarming.

Flommene øker i antall og blir mer intense på grunn av effekten høyere temperatur har på regnvær.

Tropiske sykloner

Det har ikke blitt flere av dem som følge av global oppvarming. Men de som kommer er mye kraftigere enn før. Langt flere enn tidligere havner i kategori fire og kategori fem som er «superorkaner». De ødeleggende tropiske orkanene Katrina og Sandy ble begge forsterket av klimaendringer.

Skogbrannfare

Faren for skogbrann har økt over nesten hele verden. Utbruddene vi ser i Australia, Canada, USA og flere andre steder i verden, har blitt mer sannsynlige på grunn av global oppvarming. Det fører til død, helseskader fra luftforurensning, milliarder av kroner tapt i ødeleggelser og store skader på ville dyr.

Tørke

For tørke er bildet todelt. På risikosteder som ved Middelhavet og det vestlige USA, har allerede en klimadrevet tørke slått inn. Men kraftig tørke i deler av verden har så stor naturlig uforutsigbarhet at forskerne ikke kan knytte utbruddene til global oppvarming.

Forandrer spillet

Medforfatter i studien, Friederike Otto ved Imperial College London, sier det absolutt er slik at klimaendringene allerede gjør hetebølgene varmere og mer intense.

– Med stor sikkerhet kan vi si at enhver hetebølge som oppstår i dag har blitt mer intens og mer sannsynlig på grunn av klimaendringene. Det er ingen tvil om at klimaendringene fullstendig forandrer samspillet som skal til for å lage flere hetebølger over hele verden, sier hun.

Under studien av hetebølger trengte hun ikke å vente på resultater fra attribusjonsstudien for å vite at de var et resultat av global oppvarming. Hun visste resultatet på forhånd, sier hun.

Tørkeofre på grunn av fattigdom

Klimaendringenes påvirkning har vært undervurdert når det gjelder hetebølger, men overvurdert når det gjelder tørke. I Øst-Afrika finner forskerne at tørken får katastrofale følger på grunn av fattigdom, mangel på helsehjelp og infrastruktur. Her bidrar også det naturlige klimaet til lange og tøffe tørkeperioder.

Forskerne slår fast at vi rent generelt undervurderer hvor sterkt vi allerede er berørt, og hvor stor innsats som må til for å bekjempe framtidas ekstremvær.

– Arbeidet med å finne ut hvor mye klimaendringene påvirker ekstremværhendelser må intensiveres. Spesielt i fattige land. Her er det store hull i kunnskapen. Det er også her ødeleggelsene av global oppvarming blir størst, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS