Liv Tørres har vært direktør ved Nobels Fredssenter fra januar 2016. Hun var generalsekretær i Norsk Folkehjelp fra 2011 til 2015 og har forsket på afrikansk politikk og samfunnsliv. Foto: Erik M. Sundt / Nobels Fredssenter
Liv Tørres har vært direktør ved Nobels Fredssenter fra januar 2016. Hun var generalsekretær i Norsk Folkehjelp fra 2011 til 2015 og har forsket på afrikansk politikk og samfunnsliv. Foto: Erik M. Sundt / Nobels Fredssenter

Liv Tørres slutter i Nobels Fredssenter, blir sjef for bærekraftsprogram i New York

Direktør ved Nobels Fredssenter Liv Tørres slutter, og skal ta over et program for bærekraftsmålene ved New York University. Målet med programmet er å støtte opp under gjennomføringen av de viktigste FN-målene.

Publisert

31 medlemsland

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies er et program i regi av New York University.

Medlemmene består av 31 medlemsland i FN, internasjonale organisasjoner, globale partnerskap, sivilsamfunnsaktører og privat sektor.

Program arbeider for å iverksette FNs bærekraftsmål for fred, rettferdighet og inkluderende samfunn, de såkalte SDG16+.

I september 2017 lanserte Pathfinders "et veikart" for fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn. En revidert versjon ble senere lansert under FNs høynivå-forum for bærekraftig utvikling i juli 2019.

Blant medlemslandene er blant annet europeiske industriland som Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia, men også en rekke utviklingsland. Blant disse er Argentina, Brasil, Den sentralafrikanske republikk, Etiopia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Jordan, Liberia, Quatar, Rwanda, Sierra Leone, Somalia og Sri Lanka.

USA, Russland og Kina er ikke medlemmer. Det er heller ikke India.

FNs bærekraftsmål 2015-2030

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve på under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk.

3. Sikre helse og trivsel.

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle.

5. Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle.

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst og full sysselsetting.

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land.

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger.

12. Sikre bærekraftig forbruk og gode produksjonssystemer.

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse.

14. Bevare hav og marine ressurser.

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte.

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling.

17. Styrke globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

«Stifinnere for fredelig, rettferdig og inkluderende samfunn» kaller programmet seg - på engelsk: Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies. Rundt 30 land og en rekke internasjonale organisasjoner og næringslivsaktører deltar.

- Oppgaven er å bidra med kunnskap og kompetanse, drive påvirkningsarbeid og å lage partnerskap mellom de ulike aktørene som deltar. Tematisk vil vi arbeide med de om lag 16 viktigste av FNs bærekraftsmål, SDG 16+, men vi vil særlig ha fokus på styringssystemer, ulikhet og justissektoren, sier Tørres til Bistandsaktuelt.

5 milliarder uten jus-rettigheter

Som eksempel viser hun til at Pathfinders nylig utga en rapport der man påpekte at rundt 5 milliarder mennesker på jorden er ekskludert fra en rimelig tilgang til justissektoren. Årsaken er flere; manglende kunnskap, manglende penger til å betale for tjenestene, ikke-fungerende domstoler eller store geografiske avstander.

- Min oppgave i den nye jobben blir å lede arbeide med utredning og forskning, drive påvirkningsarbeid og drive tilrettelegging for ulike land, for eksempel å arrangere konferanser og etablere samarbeidsplattformer. Vi vil ikke vifte med pekefingrer, men kunne bidra med fakta og kunnskap, samt verktøyer for det praktiske arbeidet med å sette FN-målene ut i livet i hvert enkelt land.

Tørres, som tidligere blant annet har vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp og forsker og har betydelig ekspertise på Det sørlige Afrika, forteller at arbeid for å motvirke økonomisk og sosial ulikhet er en helt sentral oppgave.

- Dette er jo et tema jeg har jobbet med i ulike sammenhenger og i kraft av ulike roller, gjennom mange år. På forskningssiden vil Pathfinders blant annet se på ringvirkninger og konsekvenser av økende ulikhet. Det er et relevant tema for både rike og fattige land, og spiller over og kan skape problemer på veldig mange andre samfunnsområder, sier hun.

Sverige og Norge støtter

Blant de største økonomiske bidragsyterne til programmet er Sverige, Nederland og Canada. Norge har kommet med fra og med i år.

Den profilerte norske freds- og bistandsarbeideren vil være ansatt ved New York University. Sekretariatet har kun 5-6 ansatte på fulltid, men vil trekke på ekspertisen til akademikere både ved dette universitetet og andre, samt internasjonale organisasjoner. Nettverket består særlig av eksperter fra Asia, Latin-Amerika og Nord-Amerika, men også fra andre regioner.

Tørres, som er 58 år, tiltrer i den nye stillingen 1. januar 2020.

Utlyses i nær framtid

Hun opplyser at direktørstillingen ved Nobels Fredssenter vil bli utlyst i nærmeste framtid.

- Liv Tørres har spilt en viktig rolle i utviklingen av Nobels Fredssenter de siste fire årene. Vi ønsker henne lykke til videre. Jeg vil spesielt takke henne for hennes engasjement, store arbeidsinnsats og for de mange gode resultater senteret har oppnådd under hennes ledelse, sier styreleder Olav Njølstad ved Nobels Fredssenter i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS