Lederen for UNAIDS, Michel Sidibe fra Mali, får spesielt hard medfart i en ny rapport. «Toppsjefen i UNAIDS har skapt en patriarkalsk kultur som tolererer trakassering og maktmisbruk.» heter det blant annet. Foto: UN Photo

Lederen for UNAIDS, Michel Sidibe fra Mali, får spesielt hard medfart i en ny rapport. «Toppsjefen i UNAIDS har skapt en patriarkalsk kultur som tolererer trakassering og maktmisbruk.» heter det blant annet. Foto: UN Photo

Seksuell trakassering og maktmisbruk utbredt i FN-organisasjon

Seksuell trakassering, bøllete oppførsel og maktmisbruk skal ha vært et problem i UNAIDS i årevis uten at noe er blitt gjort med det, ifølge en ny rapport. Norge har støttet FN-organisasjonen med rundt 1,5 milliarder kroner siden 2009 og satt i organisasjonens styre så sent som i fjor.

Publisert

Statssekretær Frølich Holte: - Svært alvorlig

Jens Frølich Holte, statssekretær i UD, forklarer at man fra norsk side fikk tilgang til rapporten om arbeidsforholdene i UNAIDS først da rapporten ble offentlig.

- Norge tar ekspertpanelets rapport sterke kritikk svært alvorlig. Vi har vært aktive og vil fortsette å være aktive i saken som del av styregruppene for nordiske land, Sveits og Østerrike. Vi har som del av gruppen og individuelt som land uttrykt bekymring og vært tydelige på at vi forventer tiltak som svarer til alvorlighetsgraden av situasjonen. Vi har i siste styremøte, i forbindelse med behandling av ekspertpanelets rapport, også uttrykt ønske om endring i ledelsen i UNAIDS. Nå er det klart at eksekutivdirektør Sidibé vil fratre sin stilling, sier han.

Frølich Holte understreker at man fra norsk side er opptatt av arbeidet mot seksuell trakassering og misbruk.

- Utenriksministeren og utviklingsministeren sendte et brev til våre partnere, inkludert til UNAIDS ledelse, i begynnelsen av 2018. Vi har uttrykt klar forventning til ledelsen i UNAIDS, og andre FN- organisasjoner, om at de har ansvar for å ha et system for forebygging og oppfølging, samt for å fremme en kultur hvor trakassering, inkludert seksuell trakassering, ikke forekommer. Dette må gjelde både på hovedkontoret og i de landene hvor FN er representert. Vi følger opp i internasjonalt utviklingssamarbeid og humanitært arbeid, for eksempel i styremøter og i forbindelse med inngåelse av partneravtaler. Norge har tatt opp temaet gjentatte ganger med UNAIDS, inkludert i bilaterale møter mellom utviklingsminister Astrup og eksekutivdirektør Sidibé, sier han.

Rapporten, som ble offentlig på fredag, er uvanlig skarp i sin kritikk av UNAIDS.

De fire uavhengige ekspertene, som har jobbet med rapporten i fire måneder, kommer med følgende kraftsalve allerede i rapportens første avsnitt:

«UNAIDS er i krise, en krise som truer organisasjonens evne til å gjøre jobben sin. Ledelsen, retningslinjer og prosesser har mislykkes i å forhindre og håndtere trakassering, inkludert seksuell trakassering, bøllete oppførsel og maktovergrep i UNAIDS. Bevisene for en ødelagt organisasjonskultur er overveldende».

Innledningsvis i rapporten understreker rapportforfatterne også at disse problemene har pågått i mange år - uten at de som står bak trakasseringen har måttet står til ansvar.

«Undersøkelser blant de ansatte de siste sju årene viser mange tilfeller av maktmisbruk, bøllete oppførsel og trakassering, inkludert seksuell trakassering. Dette er blitt forsterket av en overbevisning om at ingenting vil bli gjort med dette», heter det i rapporten.

Lederen for UNAIDS, Michel Sidibe fra Mali, får spesielt hard medfart: «Toppsjefen i UNAIDS har skapt en patriarkalsk kultur som tolererer trakassering og maktmisbruk.» heter det blant annet. «Ledelsens manglede evne til å ta sitt ansvar er reflektert av gjentatte eksempler på favorisering og etisk blindhet», hevdes det også.

Mye norsk støtte

UNAIDS er FNs fremste organisasjon i den globale innsatsen mot hiv/aids. Organisasjonen har rundt 670 ansatte og hovedkontor i Genève. I 2017 mottok organisasjonen rundt 1,9 milliarder kroner i støtte til sitt arbeid, mesteparten av pengene kommer fra ulike giverland.

Norge har i mange år vært en viktig støttespiller. Siden 2009, da den nå skarpt kritiserte Sidibe overtok som toppsjef, har Norge støttet UNAIDS med om lag 1,5 milliarder kroner. Norge satt i styret i organisasjonen i 2016 og 2017. I fjor alene ga Norge rundt 130 millioner kroner i støtte til UNAIDS. Kronprinsesse Mette-Marit har vært såkalt Goodwill Ambassador for FN-organisasjonen siden 2006.

«Jegere»

I en intern undersøkelse blant de ansatte som ble gjort i 2017 oppga 18 av de 465 UNAIDS-medarbeiderne som svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året. Dette inkluderte blant annet fysiske tilnærminger av seksuell karakter, spørsmål om seksuelle tjenester og uønskede seksuelle tilnærmelser.

Teamet bak rapporten gjorde også sine egne uavhengige intervjuer og undersøkelser. Nesten halvparten av de som ble spurt (44 prosent) svarte at de ikke trodde at UNAIDS har en god kultur for å forhindre trakassering og overgrep.

En av de ansatte som rapportteamet var i kontakt med beskrev arbeidsmiljøet i UNAIDS på følgende måte:

"UNAIDS er som er som et jaktområde for rovdyr: du har tilgang til alle slags folk, spesielt de sårbare. Du kan bruke løfter om jobb, kontrakter og har alle typer muligheter til å misbruke makten din til å få det du vil ha, spesielt det du vil ha av seksuelle tjenester.»

En annen ansatt sa det slik: «Jeg har sett bøllete oppførsel, misbruk at organisasjonens penger til personlig forbruk, maktmisbruk som innebærer trusler og press mot ansatte. …..alt dette skjedde helt uten at det fikk konsekvenser selv om ledere ble informert.»

- Partnere har visst

Da Bistandsaktuelt i fjor skrev om norske bistandsarbeideres opplevelsere av seksuelle trakassering i FN framgikk det at unge kvinner som jobbet i felt og på små, avsidesliggende feltkontor i FN var særlig utsatt for seksuell trakassering.

Rapporten om UNAIDS viser det samme bildet: «Mange ansatte forteller om arbeidskultur preget av frykt, mangel på tillitt og gjengjeldelser mot de som sier fra om maktmisbruk og trakassering. Disse problemene forsterkes på isolerte landkontor hvor lederne mangler de lederegenskapene og det moralske kompasset som er nødvendige for å veilede dem.», heter det blant annet i rapporten.

Det fremgår av rapporten at svært få av de som blir utsatt for trakassering melder fra. Dette skyldes først og fremst at UNAIDS sine rutiner for å håndtere slike saker fremstår som svært mangelfulle og at en eventuell varsling kan få negative konsekvenser for den som sier fra.

- Denne rapporten bekrefter det ansatte og partnere har visst hele tiden. Maktmisbruk og trakassering, inkludert seksuell trakassering, har vært utbredt i UNAIDS i hele perioden Michel Sidibe har vært sjef, sier Martina Brostrøm til avisa The Guardian.

Svenske Brostrøm er en av av flere kvinner som har anklaget tidligere nestsjef i UNAIDS, Luiz Loures, for seksuell trakassering. Hendelsen, som skal ha skjedd i 2015, ble etterforsket i FN i 14 måneder, men konkluderte med at Brostrøms anklager ikke kunne bevises. Brostrøm var sykemeldt en periode i kjølvannet av saken og jobber ikke lenger i FN.

Ny ledelse?

Rapporten fra det uavhengige teamet konkluderer med at det er behov for helt ny ledelse i UNAIDS for at organisasjonen skal være i stand til å gjøre jobben sin og ta vare på de ansatte.

I en pressemelding i forbindelse med at rapporten ble offentligjort la UNAIDS toppsjef, Michel Sidibe fram en fempunkts-plan for å endre og forbedre UNAIDS. Han sa også dette:

- Jeg har merket meg kritikken fra rapporten…..Jeg vil bruke de neste 12 månedene på å gjennomføre våre planer for forandring og å gjøre UNAIDS til en arbeidsplass hvor alle føler seg trygge og inkludert.

Men mange deler rapportforfatternes syn: UNAIDS trenger en ny ledelse. Sverige har frosset sin støtte til organisasjonen etter kritikken mot organisasjonen og lederen Michel Sidibe.

- Vi har ingen tillitt til han. Han må gå av nå. Vi fryser vår støtte til han er borte, sier Sveriges bistandsminister Isabella Lövin til Svenska Dagbladet.

Etter at at rapporten ble offentliggjort har kritikken av toppsjef Michel Sidibe økt i styrke for hver dag som har gått. Etter først å ha signalisert at han han vil jobber med å endre arbeidskulturen i UNAIDS, har Sidibe nå tilbudt seg å gå av i juni neste år.

Powered by Labrador CMS