En barn i en landsby i Burkina Faso får beskyttende legemidler mot malaria, som en del av et program støttet av britiske Malaria Consortium. 1,9 millioner barn under fem år er i år omfattet av programmet i det vestafrikanske landet. Den norske innsamlingsporten gieffektivt.no kanaliserer penger til Malaria Consortium og andre internasjonale organisasjoner, og nå har portalen også lagt til rette for donasjoner av bitcoin. Foto: Sophie Garcia / Malaria Consortium
En barn i en landsby i Burkina Faso får beskyttende legemidler mot malaria, som en del av et program støttet av britiske Malaria Consortium. 1,9 millioner barn under fem år er i år omfattet av programmet i det vestafrikanske landet. Den norske innsamlingsporten gieffektivt.no kanaliserer penger til Malaria Consortium og andre internasjonale organisasjoner, og nå har portalen også lagt til rette for donasjoner av bitcoin. Foto: Sophie Garcia / Malaria Consortium

Først i Norge: Henter inn bitcoin til bistandsprosjekter

Dersom du er eier av bitcoin, er jula 2021 første gang du kan gi kryptovaluta direkte til bistandsprosjekter gjennom en norsk innsamlingsportal. For norsk bistandsbransje kan potensialet være stort. – I kryptovaluta og blokkjedemiljøet er det en veldig sterkt kultur for å gi og dele, sier daglig leder i kryptoselskap.

Publisert

Innsamlingsportalen gieffektivt.no har siden i forrige uke tatt imot kryptovaluta til bistandsprosjekter, i samarbeid med kryptoselskapet Kaupang Krypto.

Det kan være starten på en liten revolusjon i norsk bistandsbransje, som hittil ikke har rettet seg mot eiere av kryptovaluta i sin ordinære innsamlingsvirksomhet. Gieffektivt.no er den første og foreløpig eneste i bistandsbransjen som gjør dette her til lands.

Ifølge Time Magazine i november i år var den samlede verdien av verdens kryptovaluta anslått til 3 billioner dollar. Mange privatpersoner, også i Norge, sitter nå på små og store verdier i kryptovaluta.

- Kryptomarkedet har vokst helt enormt de siste åra. Det er kjempestore formuer som er skapt basert på ny teknologi, og vi tenker at dette er en mulighet for folk som sitter på store kryptoformuer til å bidra til noe bra, sier daglig leder Jørgen Ljønes i gieffektivt.no til Bistandsaktuelt.

Nyvinningen innebærer at om du har verdier plassert i kryptovaluta, kan du nå gi direkte i form av kryptovaluta til det bistandsprosjektet du ønsker å støtte, uten å gå veien om å veksle inn til norske kroner eller annen valuta først.

- Vi tenker dette er en mulighet for folk som sitter på store kryptoformuer til å gjøre noe bra, sier daglig leder Jørgen Ljønes i gieffektiv.no, som er først i Norge med å samle inn bitcoin til bistand som en del av den ordinære innsamlingsvirksomheten.

Innsamlinger i form av kryptovaluta er helt i sin spede begynnelse her til lands. I 2020 og 2021 samlet kryptoselskapet Firi inn i underkant av 30 000 kroner fra egne kunder, som ble vekslet inn og gitt til NRKs årlige TV-aksjon. Utover dette skal det etter det Bistandsaktuelt kjenner til ikke ha vært samlet inn kryptovaluta til bistand tidligere.

Blinker ut de mest effektive

Fram til nå har også innsamlingen gjennom gieffektivt.no vært basert kun på tradisjonell valuta. Innsamlingsportalen, som startet i 2016, springer ut av effektiv altruisme-miljøet. Fra en forsiktig start med 440 000 kroner innsamlet det første året, ligger det i år an til at samlet innsamlet beløp når 10 millioner kroner.

Tanken bak innsamlingsportalen er å hjelpe givere å finne de mest effektive internasjonale bistandsprosjektene som er å oppdrive, og gi en mulighet for å sende penger direkte til disse. Den amerikanske evalueringsplattformen GiveWell brukes for å blinke ut de beste prosjektene.

GiveWell vurderer et stort antall bistandsprosjekter. På toppen av lista i år ligger blant annet britiske Malaria Consortium. Organisasjonen støtter distribusjon av beskyttende legemidler mot malaria til barn under fem år i flere afrikanske og asiatiske land. Dette har vist seg å være et effektivt forebyggende tiltak og gjøres i regntiden da faren for infeksjon er størst.

Eksempler på andre organisasjoner med høy rangering er britiske Against Malaria Foundation og amerikanske Helen Keller International og New Incentives. De som gir via gieffektivt.no bestemmer selv hvilke organisasjoner og prosjekter de vil støtte.

Tror på sterk kryptovekst

Gieffektivt.no har ifølge Ljønes et ubeskjedent mål om å nå 100 millioner kroner i årlig innsamlet beløp innen 2025. At portalen nå også tar imot kryptovaluta er en del av strategien for vekst.

Foreløpig tar portalen kun imot bitcoin. Ljønes sier at det vil blir vurdert å ta imot andre typer kryptovaluta etter hvert.

- Noen typer kryptovaluta har vært knyttet til lyssky aktivitet og mangel på åpenhet. Betrakter dere kryptovaluta som normal valuta på linje med alle andre?

- På samme måte som med kontanter og andre verdipapirer er det en liten andel som brukes til kriminelle forhold. Men det er ingenting fundamentalt med kryptovaluta som skulle tilsi at det er noe negativt på noe vis at disse pengene brukes til bistand, sier Ljønes.

Ljønes legger til at fordelen med bitcoin er at transaksjoner er sporbare. Bitcoin egner seg ifølge ham svært dårlig dersom målet er å være anonym og skjule sine spor.

Internasjonalt øker kryptovaluta når det gjelder donasjoner til bistand. GiveWell, som gieffektivt.no baserer sine anbefalinger på, har ifølge Ljønes hittil tatt imot donasjoner på 600 millioner kroner i kryptovalutaene bitcoin og ethereum.

- Stor gavmildhet i kryptomiljøet

Gieffektivt.nos norske samarbeidspartner Kaupang Krypto er en av de største plattformene for kjøp og salg av kryptovaluta her til lands.

- Vi støtter det gieffektivt.no gjør og effektiv altruisme generelt. Da vi ble kontaktet om å bistå dem i å kunne motta kryptodonasjoner, var det noe vi veldig gjerne ville støtte, sier daglig leder Nikolai Gobel i Kaupang Krypto.

- Det er mye gavmilde personer i kryptovaluta-miljøet, mener daglig leder Nikolai Grobel i Kaupang Krypto, et selskap som omsetter kryptovaluta.

Kaupang Kryptos rolle i samarbeidet er å tilrettelegge for oppbevaring og transaksjoner av kryptovalutaen, og kan sammenlignes med hva en bank gjør for tradisjonelle pengeoverføringer. Gobel sier at selskapet ikke vil tjene noe på donasjonene.

Gobel sier at det passer svært godt til selskapets visjon å bidra til å utvikle nye muligheter for å donere penger gjennom blokkjedeteknologi og kryptovaluta.

Han tror at potensialet for å samle inn penger gjennom kryptovaluta er stort, og tegner et bilde av et miljø der mange setter donasjoner og gavmildhet høyt.

- I kryptovaluta og blokkjedemiljøet er det en veldig sterkt kultur for å gi og dele. Dette bygger på delingskulturen for informasjon som kom med internett, og har kommet inn i kryptokulturen fra starten av. Det er mye gavmilde personer i miljøet, sier han.

Kaupang Krypto er et datterselskap av svensk-registrerte Arcane Crypto. Daglig leder i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen, er en kjent person for mange i kryptovaluta-kretser i Norge. På Twitter oppfordrer han til å gi via gieeffektivt.no.

Følger utviklingen og avventer

Ingen av de store bistandsorganisasjonene i Norge som Bistandsaktuelt har vært i kontakt med tar imot kryptovaluta.

Redd Barna i USA tar imot donasjoner i form kryptovaluta. Redd Barna i Norge gjør ikke det. Klaus Damlien, leder for markedsføring og digitale tjenester i Redd Barna Norge, sier imidlertid at organisasjonen følger utviklingen.

- Vi vurderer kontinuerlig muligheten for om kryptovaluta vil være en riktig plattform for Redd Barna, sier han.

Britiske Malaria Consortium er en av bistandsorganisasjonene som anbefales av innsamlingsportalen gieffektivt.no. Malaria Consortium støtter forebyggende tiltak mot malaria i flere afrikanske og asiatiske land. Bildet viser en av helsearbeiderne i Burkina Faso som reiser fra dør til dør for å identifisere barn som har rett til å være med i programmet og dessuten gi første dose. Foto: Sophia Garcia / Malaria Consortium
Britiske Malaria Consortium er en av bistandsorganisasjonene som anbefales av innsamlingsportalen gieffektivt.no. Malaria Consortium støtter forebyggende tiltak mot malaria i flere afrikanske og asiatiske land. Bildet viser en av helsearbeiderne i Burkina Faso som reiser fra dør til dør for å identifisere barn som har rett til å være med i programmet og dessuten gi første dose. Foto: Sophia Garcia / Malaria Consortium

Damlien, som også er styreleder for bransjeorganisasjonen Fundraising Norge, sier at han ikke kjenner til noen tradisjonelle bistandsorganisasjoner som tar imot kryptovaluta i dag.

Internasjonalt er Unicef blant organisasjonene som har ligget i forkant med bruk av blokkjeder og kryptovaluta.

Powered by Labrador CMS