Rettighetsaktivisten Marielle Franco, parlamentarikeren Joana Mamombe og flyktningen Muzoon Almellehan er blant dem norske kvinner ønsker å hedre på Kvinnedagen. Alle foto: NTB scanpix og Privat, Fotomontasje: Tim Harding / Bram
Rettighetsaktivisten Marielle Franco, parlamentarikeren Joana Mamombe og flyktningen Muzoon Almellehan er blant dem norske kvinner ønsker å hedre på Kvinnedagen. Alle foto: NTB scanpix og Privat, Fotomontasje: Tim Harding / Bram

16 norske kvinner: Dette er våre 8. mars-forbilder

Kvinnedagen: Hvorfor er «bind-kvinnen» i Somalia, en skoleskulker på 16 år og en norsk bankdirektør globale helteskikkelser for norske kvinner?

Publisert

Her hjemme vil abortsaken pryde mange paroler på årets kvinnedag. Retten til å bestemme over egen kropp er også kampsak i mange utviklingsland. Men på langt nær den eneste.

FN-organisasjonen UN Women tegner et nokså dystert bilde av situasjonen for svært mange:

Hver tredje kvinne vil trolig bli utsatt for vold i løpet av livet. Bare 41 prosent av verdens mødre får fødselspenger i barseltiden. Og hele 740 millioner lever i det FN kaller «den uformelle økonomien», med begrenset tilgang til offentlige tjenester og sosial beskyttelse. I tillegg gjør kvinner mer enn dobbelt så mye ubetalt arbeid som menn, påpeker FN-organisasjonen.

Samtidig har det skjedd framskritt for likestillingen i mange utviklingsland (selv om de ofte er små), og 8. mars handler også om å hedre alle dem som utrettelig kjemper for rettferdighet. Bistandsaktuelt har derfor spurt et knippe markante kvinner i Norge om hvem de mener fortjener ekstra oppmerksomhet på årets kvinnedag:

Nancy Herz: #MinHverdagskamp

Nancy Herz ønsker å hedre Fakhra Salimi på kvinnedagen.
Nancy Herz ønsker å hedre Fakhra Salimi på kvinnedagen.

- Det er vanskelig å peke på kun én person, men jeg vil gjerne trekke frem Fakhra Salimi, sier Nancy Herz.

Herz er samfunnsdebattant og forfatter, mest kjent som en av «De skamløse jentene». Hun forteller at Salimi - som leder det norske MIRA-senteret - har kjempet for minoritetskvinners rettigheter i mer enn 30 år, med begrensede midler.

- Tidligere denne uken lanserte Fakhra boka #MinHverdagskamp, hvor hun forteller deler av sin historie i Pakistan og Norge. Jeg er full av beundring for hennes pågangsmot og for hvor stødig hun står i kampen. Hun er en inspirasjon, og jeg og mine medsøstre står på hennes skuldre, sier Herz.

Benedicte Bull: «Drept i kampen mot anti-feminismen»

Professor Benedicte Bull ønsker å hedre den drepte brasilianske rettighetsaktivisten Marielle Franco på kvinnedagen.
Professor Benedicte Bull ønsker å hedre den drepte brasilianske rettighetsaktivisten Marielle Franco på kvinnedagen.

- Det er umulig å komme unna brasilianske Marielle Franco. Bare seks dager etter at hun holdt en flammende tale om kvinners rettigheter 8. mars i fjor, ble hun henrettet på åpen gate, forteller Benedicte Bull.

Hun er professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo. Hun forteller at Marielle Franco, som var lokalpolitiker og rettighetsaktivist i Rio de Janeiro, samlet og inspirerte mange mennesker, særlig i slumområdet hun kom fra.

- Drapet er blitt stående som et viktig symbol i kampen mot en ny autoritær anti-feministisk agenda i Latin-Amerika. Den nye anti-feminismen bruker begrepet «kjønnsideologi» om enhver politikk som skal styrke kvinner og seksuelle minoriteters rettigheter, og fremstiller det som en marxistisk inspirert konspirasjon som har familiens oppløsning som mål.

- Den nye anti-feminismen gir alle som kjemper for likestilling og minoritetsrettigheter, skylden for samfunnsoppløsning, vold og kriminalitet. Gjennom hele sitt vesen og politiske arbeid kjempet Marielle mot dette, sier Bull. Og legger til:

- Men bare måneder etter at hun ble drept, ble Latin-Amerikas kanskje fremste eksponent for denne agendaen, Jair Bolsonaro, valgt som president i Brasil.

Ubah A. Aden: «Bind-pose-damen»

Ubah A. Aden ønsker å hedre Hawo Aden på kvinnedagen.
Ubah A. Aden ønsker å hedre Hawo Aden på kvinnedagen.

- Kvinnedagen påminner meg om alt jeg, som lever i Norge, tar for gitt. Det gjør meg både takknemlig og trist, sier Ubah A. Aden, leder i organisasjonen Haldoor-RaisingVoices.

- Til tross for at kulturen min betraktes som patriarkalsk, så har kvinner, historisk sett, vært respektert i Somalia. I gamle dager oppsto kriger mellom klaner bare fordi kvinner var vanæret. Den respekten er borte nå.

Aden påpeker at voldtekt har blitt et stort problem, og at også små jenter voldtas, tortureres eller drepes.

- Det er helt uakseptabelt. Disse kvinnene - hvorav mange står oppreist selv etter grove overgrep - er mine rollemodeller og bør få oppmerksomhet på kvinnedagen.

Én person skiller seg ut for norsk-somalieren. Hun heter Hawo Aden.

- Hun fått kallenavnet «bind-pose-damen» fordi hun har reist rundt og gitt fattige kvinner hygiene-artikler. Men engasjementet hennes handler om mye mer enn bind. Ved senteret hun driver, er det en slags skole som tilbyr en rekke tjenester. Der får jenter og kvinner praktisk kunnskap de kan videreutvikle til å bli et levebrød.

Ubah A. Aden forteller at Hawo Aden er gründer av institusjonen Education Centre for Peace and Development, er utdannet i India og gift med en tidligere utdanningsminister.

- Hun kunne jo ha fortsatt med et komfortabelt «overklasse-liv». I stedet satset hun på å gi unge somalske kvinner muligheter til å stå på egne ben. At Hawo Aden kom hjem, gjør henne til en av mine aller største helter.

Zeina Bali:«Et symbol på verdighet»

Zeina Bali ønsker å hedre landskvinnen Um Samih på kvinnedagen.
Zeina Bali ønsker å hedre landskvinnen Um Samih på kvinnedagen.

- Um Samih er en syrisk-palestinsk aktivist, som ble et symbol på håp for syriske kvinner etter borgerkrigen brøt ut i 2011, forteller Zeina Bali.

Bali er selv fra Syria, og var med å starte Syrian Peace Action Centre (Space) i Oslo. Hun forteller at Um Samih ble arrestert tre ganger for sin fredelige aktivisme, og at hun deretter søkte tilflukt i områder av Ghouta som ikke var under regimets kontroll.

- Her grunnla hun en liten veldedighetsorganisasjon, og kjørte ofte rundt i en pickup for å nå ut til dem som trengte det mest. Hun krysset ofte frontlinjen, og ble ofte beskutt, forklarer Bali.

- Um Samih ble et symbol på verdighet, sjenerøsitet og motstand. Hun trosset fengsel og tortur, sin egen ektemann, og krevde plass i et militarisert og mannsdominert offentlig rom.

Kari Helene Partapuoli: «Ung feministspire»

Kari Helene Partapuoli vil hedre Cathereen Mkandawire på Kvinnedagen.
Kari Helene Partapuoli vil hedre Cathereen Mkandawire på Kvinnedagen.

- Jeg tenker på en ung kvinne som heter Cathereen Mkandawire, som jeg møtte på min første reise med Utviklingsfondet til Malawi, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan Norge.

Partapuoli forteller at de to har holdt kontakten siden de møttes for over fem år siden. Den gang var Mkandawire det Partapuoli omtaler som en «ung feministspire».

- Vi satt sammen med en jentegruppe i et Young Women Can Do It-prosjekt. Hele gruppen delte drømmer om hvor de ville være om fem år. Om hvordan de skulle få mulighet til å ta utdanning og selv bestemme når de ville gifte seg og stifte familie.

Ifølge Plan-sjef Partapuoli er Mkandawire nå en internasjonal stemme i spørsmål om klima og kvinners rettigheter.

- Da vi først møtte hverandre spurte hun hvordan jeg hadde klart å bli leder og om faren min hadde støttet meg når jeg valgte å ta utdannelse. Mine utfordringer blekner i møte med hennes. Hun har delt bekymringer og spurt meg om råd. Sammenlignet med utfordringene hun står overfor og kampene hun må kjempe for å bestemme over eget liv, har jeg møtt få barrierer, erkjenner Partapuoli. Cathy kaller meg noen ganger et forbilde. For meg er det helt motsatt. Cathy er mitt forbilde og en av grunnene til at jeg er motivert i mitt eget arbeid.

Susanne Kaluza:«Var med å kjempe frem abortloven»

Susanne Kaluza ønsker å hedre Gro Nylander på Kvinnedagen.
Susanne Kaluza ønsker å hedre Gro Nylander på Kvinnedagen.

- En av mine store heltinner er Gro Nylander (76), som har jobbet for kvinners reproduktive helse i 50 år. I Norge var hun med og kjempe frem abortloven. Arbeidet hennes for å spre kunnskap og forskning om amming i land utenfor Norge er ikke like kjent, sier Susanne Kaluza.

Kaluza er påtroppende leder for Litteraturhuset i Oslo og forfatter av boka «Abortkamp / Maktkamp». Hun påpeker at Nylanders arbeid har vært essensielt og livreddende. Fødselslegen ledet blant annet norske helsemyndigheters «Mor-barn-initiativ». Det følger opp en satsing Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF startet for å fremme amming.

- Alle inntekter fra salget av hennes opplæringsfilm om amming «Bryst er best» går kontinuerlig til å finansiere oversetting til nye språk. Så langt finnes den på 19 språk og brukes over hele verden for å lære kvinner hvordan de kan gi barna sine næring, trygt og gratis. For nyfødte i områder der tilgang på rent vann og sterilisere flasker ikke er tilgjengelig, er denne kunnskapen uvurderlig, fremholder Kaluza.

Nora Mehsen:«Et skikkelig sett med eggstokker»

Nora Mehsen ønsker å hedre Yonca Cingoz Alkan på kvinnedagen.
Nora Mehsen ønsker å hedre Yonca Cingoz Alkan på kvinnedagen.

- Jeg kom nettopp tilbake fra USA, der jeg deltok på et lederprogram i regi av amerikansk UD. En av de andre deltakerne heter Yonca Cingoz Alkan, og hun er en av de råeste menneskerettighetsforkjemperne jeg har møtt, forteller Nora Mehsen.

Mehsen, som er samfunnsdebattant og likestillingsbyråkrat i Bufdir, forteller at Yonca er en journalist som har jobbet i flere år for å fremme ytrings- og pressefriheten til journalister og forleggere i Tyrkia.

- I et land der journalister blir fengslet, helt enkelt for å gjøre jobben sin, krever det et skikkelig sett med eggstokker for tale imot uretten hun og så mange med henne står i hver eneste dag.

Beathe Øgaard: «En rollemodell»

SAIH-leder Beathe Øgaard ønsker å hedre parlamentarikeren Joana Mamombe fra Zimbabwe på kvinnedagen.
SAIH-leder Beathe Øgaard ønsker å hedre parlamentarikeren Joana Mamombe fra Zimbabwe på kvinnedagen.

- Joana Mamombe (25) inspirer meg gjennom sitt arbeid som Zimbabwes yngste parlamentariker og tidligere studentleder, sier Beathe Øgaard.

Øgaard er leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Hun beskriver Mamombe som en tydelig stemme mot urett, kvinners rettigheter og i kampen for et demokratisk Zimbabwe.

- Joana Mamombe er en viktig aktør og rollemodell i en region sterkt preget av patriarkalske strukturer. I sitt arbeid i den nasjonale studentbevegelsen, Zinasu, har hun hatt ansvar for likestilling.

- Mamombe har med dette satt et tydelig fokus på å bekjempe seksuell trakassering av kvinnelige studenter. Et utbredt problem i Zimbabwe er at mange utsettes for seksuell utpressing av mannlige professorer for å bestå eksamen.

- Joana har vært aktiv i å organisere utallige workshoper, som har bidratt til økt deltagelse av kvinnelige studenter. Ikke bare i bevegelsen, men som viktige bidragsytere for å påvirke politiske beslutninger både nasjonalt og regionalt. Denne uken ble Joana fengslet for sitt politiske engasjement, og hennes fremtid som parlamentariker er nå truet. Joana viser at det å stå i bresjen for å styrke kvinners rettigheter ikke er risikofritt. Hun fortjener vår oppmerksomhet og solidaritet.

Kiran Aziz: «Støtter kvinnelige gründere»

Jurist og Høyskolelektor ved BI Kiran Aziz ønsker å hedre Tone Lunde Bakker på kvinnedagen.
Jurist og Høyskolelektor ved BI Kiran Aziz ønsker å hedre Tone Lunde Bakker på kvinnedagen.

- Kvinners rettigheter vil bli bedre ivaretatt når de er økonomisk uavhengige. Derfor ønsker jeg å gi en liten oppmerksomhet til direktør Tone Lunde Bakker i Swedbanks norske gren, sier Kiran Aziz.

Aziz er jurist, jobber som høyskolelektor på BI og sitter i styret i Flyktninghjelpen. Hun beskriver Tone Lunde Bakker som en profilert og dyktig næringslivsleder i Norge.

- Det som er mindre kjent, er at hun representerer Norge i WE-FI initiativet (Women Entrepreneurs Fianance Intitiative). Dette initiativet er iverksatt av Verdensbanken og støttes av flere land, utviklingsbanker, privat og offentlig sektor. Formålet er diskutere utfordringer kvinnelige gründere i små og mellomstore bedrifter møter i utviklingsland.

- 70 prosent av slike bedrifter får ikke kapitalen de trenger. I tillegg møter de på andre juridiske og forretningsmessige utfordringer. Tone skal som We-Fi‘s «Leadership Champion» styrke kvinnelige gründere i utviklingsland, ved å mobilisere global støtte og gi relevant bistand, sier Aziz.

Camilla Viken: «Presset verdensledere»

Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge ønsker å hedre syriske Muzoon Almellehan på kvinnedagen.
Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge ønsker å hedre syriske Muzoon Almellehan på kvinnedagen.

- Syriske Muzoon Almellehan (19) ble historisk da hun ble Unicefs første ambassadør med offisiell flyktningstatus i 2017, forteller generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

Hun forteller at Muzoon og familien flyktet til Jordan i 2013. Der kjempet hun mot at andre unge jenter skulle giftes bort, og for at de skulle få utdanning.

- Muzoon har siden presset verdensledere til å gi flyktninger gratis skolegang, holdt innlegg på internasjonale toppmøter og vunnet mange priser for arbeidet sitt. Imponerende av en ung jente som måtte flykte fra alt som 14-åring!

Nora Ingdal: «En 16-åring som har tatt sin plass»

Nora Ingdal ønsker å hedre den 16 år gamle miljøaktivisten Greta Thunberg på kvinnedagen.
Nora Ingdal ønsker å hedre den 16 år gamle miljøaktivisten Greta Thunberg på kvinnedagen.

- Greta Thunberg er jenta som har inspirert meg mest siste året. Hun er bare 16 år, et barn som har tatt sin plass. Hun slår alarm om klimautslipp og krever at vi må endre vår atferd for å redde verden, sier Nora Ingdal til Bistandsaktuelt.

Ingdal, som leder programkvalitetsarbeidet i Redd Barna, forteller at hun ble svært imponert da Thunberg begynte å streike for klimaet i fjor. Istedenfor å gå på skolen, satte 16-åringen seg ned utenfor Riksdagen og krevde at Sverige kutter sine utslipp og tilpasser seg Paris-avtalen. Hun forsvarte skolefraværet sitt slik: «Ettersom dere voksne blåser i min fremtid, gjør jeg det også». Nå streiker ungdommer over hele verden.

- Da Greta talte til klimatoppmøtet i Polen før jul sa hun: «Dere sier at dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem», forteller Ingdal.

- Vi utrydder arter, vi ødelegger kloden, spesielt ødelegger vi for de fattigste landene som ikke har motstandskraft. Greta krever klimarettferdighet for de fattigste landene. Hun spør: Hvordan kan vi forvente at land som Nigeria og India tar klimakrisen på alvor når vi rike land som Sverige og Norge ikke gjør det? I Redd Barna kjemper vi hver dag for at barn skal lyttes til og tas på alvor. Barn sier sannheten, uansett hvor ubehagelig den er. Derfor må verden lytte mer barn og løfte deres stemmer, sier Ingdal

Wenche Fone: «Nådeløs mot maktmisbruk»

Leder ved Avdeling for sivilt samfunn Wenche Fone ønsker å hedre brasilianske Iara Pietricovsky de Oliveira på kvinnedagen.
Leder ved Avdeling for sivilt samfunn Wenche Fone ønsker å hedre brasilianske Iara Pietricovsky de Oliveira på kvinnedagen.

- Kvinners rettigheter oppstår ikke isolert, men er en sentral del av hele samfunnets utvikling. Da må vi unngå at penger kommer i feil lommer. Brasilianske Iara Pietricovsky de Oliveira er et forbilde som gir meg stor inspirasjon i arbeidet mitt, sier leder i Avdeling for sivilt samfunn i Norad, Wenche Fone.

Hun mener lederen for organisasjonen Instituto de Estudos Socioeconomicos (INESC) er en av Brasils sterkeste stemmer. Pietricovsky de Oliveira er nådeløs mot maktmisbruk, sier hun.

- Ingen er uberørt av Iaras budskap. Når hun snakker på vegne av organisasjonen INESC er hun ikke alene, men står sammen med et utall av små og store organisasjoner over hele Brasil. Kanskje det er nettopp styrken i organisasjonslivet Brasil kan lene seg på nå. Jeg tror på «Saman er ein mindre åleine». Det er styrke, ikke svakhet.

Leni Stenseth: «Hjelper overgrepsofre»

Leni Stenseth ønsker å hedre Jeanette Bindu-Kahindo på kvinnedagen.
Leni Stenseth ønsker å hedre Jeanette Bindu-Kahindo på kvinnedagen.

- Jeg møtte Jeanette Bindu-Kahindo da jeg besøkte den kongolesiske byen Goma i 2017. Hennes innsats for ofre for seksuell vold gjorde dypt inntrykk på meg, forteller leder i humanitær avdeling i UD, Leni Stenseth.

- Med fare for sin egen sikkerhet hjelper Jeanette ofre for brutale seksuelle overgrep. Sammen med en annen kvinne, Jeanne Banjere, driver hun mottakssentre hvor disse får hjelp til å søke medisinsk og psykososial oppfølging. Jeanettes innsats redder liv og gir kvinnene tilbake sin verdighet.

Totalt har over 30 000 overgrepsofre fått medisinsk hjelp og traumebehandling takket være Jeanette Bindu-Kahindo utrettelige og modige innsats, ifølge Stenseth.

- Hun viser hvordan man kan gjøre en forskjell dersom man tar hvert menneske på alvor. I en situasjon hvor omfanget av lidelsene er så enorme, overgrepene så brutale, er det lett å bli motløs, forklarer Stenseth.

- Men Jeanette har med hardt arbeid, personlig mot og en sterk vilje, reddet livet til mange overgrepsofre. Jeanette har selv sju barn, men likevel finner hun tid til å bety så mye for så mange flere.

Lan Marie Nguyen Berg: «Klimaforkjemper med kometkarriere»

Lan Marie Nguyen Berg ønsker å hedre Alexandria Ocasio-Cortez på kvinnedagen.
Lan Marie Nguyen Berg ønsker å hedre Alexandria Ocasio-Cortez på kvinnedagen.

- For tiden er jeg veldig inspirert og imponert over 29 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez, som ble valgt inn i den amerikanske kongressen i november i fjor.

Det sier Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet de Grønne. Da Ocasio-Cortez kom inn i Kongressen i 2019, var hun den yngste kvinnelige representanten noensinne.

- Hun har brukt sin kometkarriere, fra å være en ukjent bartender i New York til å bli den mest omtalte demokratiske politikeren i USA, på å gjøre klimasaken til sin hovedkampsak.

Gry Tina Tinde: «Humor letter arbeidet»

Gry Tina Tinde ønsker å hedre Pushpa Khanal fra Nepal på kvinnedagen.
Gry Tina Tinde ønsker å hedre Pushpa Khanal fra Nepal på kvinnedagen.

- Pushpa Khanal er en kvinne fra Nepal jeg beundrer. Hun er rådgiver for beskyttelse, kjønn og inkludering i Nepal Røde Kors i Kathmandu, og nyter stor respekt for sitt utrettelige arbeid for likestilling og mangfold, sier Gry Tina Tinde.

Hun er rådgiver i Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC). Hun forteller at Pushpa er «svært overbevisende i sin måte å argumentere for rettferdighet på».

- Hun er dyktig på sosiale medier, hvor hennes bakgrunn som journalist kommer til nytte. Pushpas lidenskap er å bekjempe diskriminering av transkjønnede, personer med nedsatt funksjonsevne, jenter og kvinner med menstruasjon, og andre utsatte grupper. Hun har god humor, noe som letter arbeidet, forteller Tinde.

- Pushpa er en tydelig person og er svært verdifull i sitt lokalmiljø. Uten slike som henne, ville det vært enda vanskeligere enn det allerede er å fremme likestilling. Jeg ønsker å rette en stor takk til henne og alle som jobber med dette globalt.

Gry Larsen: «Vilje og kraft»

Gry Larsen ønsker å hedre rwandiske Assumpta på kvinnedagen.
Gry Larsen ønsker å hedre rwandiske Assumpta på kvinnedagen.

- 23 år gamle Assumpta fra Rwanda inspirerer meg, forteller generalsekrætær Gry Larsen i CARE Norge.

- Hun fikk ikke fullført skolegang, jobbet for andre, men drømmen hennes var alltid å starte sin egen frisørsalong. Hun ble med i en av CAREs spare og lånegrupper og fikk etter hvert mulighet til å ta opp lån. Nå driver hun sin egen frisørsalong og har ansatt to personer. I tillegg har hun to lærlinger, sier Larsen.

- Hun inspirerer meg fordi hun er en ung gründer, som fulgte drømmen sin og som nå gir flere mulighet til jobb og inntekt. For meg er hun et symbol på håp, vilje og kraft.

Powered by Labrador CMS