Bildet er fra det Fairtarde-sertifiserte kakaokooperativet SCINPA i Agboville, Elfenbenskysten. Foto: Sean Hawkey
Bildet er fra det Fairtarde-sertifiserte kakaokooperativet SCINPA i Agboville, Elfenbenskysten. Foto: Sean Hawkey

Vi må endre oppskriften fra bitter til søt

MENINGER: Sjokolade gjør ikke alle lykkelige, langt ifra. Bismaken er like ekstrem som den er urettferdig. Vi må tørre å ta innover oss virkeligheten og sette leveinntekt på agendaen. Det er på tide å snakke om hvilken pris bøndene får for kakaoen sin – leveinntekt er en menneskerett.

Publisert

Majoriteten av verdens kakao dyrkes i Elfenbenskysten og Ghana av cirka to millioner småskalabønder. Sektoren er preget av fattigdom, avskoging og barnearbeid. Dette kom tydelig frem i en artikkel Aftenposten hadde på trykk 13.06.19.

Vi vil aldri kunne bekjempe barnearbeid så lenge vi ikke betaler bøndene en rettferdig pris. Grunnet dårlig betaling lever mange, til tross for lange arbeidsdager, fra hånd til munn og har ikke mulighet for å sende barna sine på skole. Markedsprisen for kakao kollapset i 2016. Før kollapsen ble det estimert at prisen kakaobøndene får tilsvarer under syv prosent av verdien til kakao solgt i Europa. Framtiden er usikker for mange av kakaobøndene og man ser at yngre generasjoner forlater kakaodyrking til fordel for bedre betalt arbeid. Kakao kan derfor også på sikt bli en truet råvare. Mange kakaobønder må klare seg på så lite som åtte og en halv krone om dagen, godt under verdens ekstremfattigdomsgrense som er satt til 1,90 dollar dagen.

Leveinntekt er en menneskerett!

Artikkel 23 c i menneskerettighetserklæringen stadfester: «Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.»

Leveinntekt er en menneskerett og en meget sentral nøkkel for å nå FNs bærekraftsmål. Det finnes mange viktige bærekraftsinitiativer og prosjekter som bidrar til forbedring for kakaobøndene, men dagens programmer kommer dessverre til kort. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Skal vi oppnå mål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, nullsult og fattigdomsbekjempelse må alle krefter gå sammen. Skal vi klare å gjøre en forskjell for kakaobøndene må det handles, og det haster.

FNs bærekraftsmål nummer 17 påpeker viktigheten av samarbeid for å nå målene.

Vi har alle en del av det moralske ansvaret for at sjokoladeoppskriften endres fra bitter til søt. Derfor må flere aktører arbeide sammen; sjokoladebransjen, dagligvarebransjen, arbeidsgiverorganisasjoner, myndigheter, sivilsamfunnet og fagbevegelsen må samles til en felles dugnad for å løfte kakaobønder ut av fattigdom.

Fairtrade Norge ønsker en felles dugnad for kakaobøndene. La oss ta utfordringen i fellesskap og sette oss et ambisiøst, men høyst nødvendig mål om å jobbe for leveinntekt for alle bønder i kakaosektoren. Sammen kan vi endre oppskriften fra bitter til søt.

Powered by Labrador CMS