Økningen som er foreslått vil innebære at støtten til fornybar energi mer enn fordobles fra 495 millioner i 2017 til over én milliard i 2019. Dette er i tråd med løftet regjeringen ga i utviklingsmeldingen fra 2017 (Meld. St. 24, (2016-2017)), heter det i pressemeldingen fra UD.

Det er foreløpig uklart hvilke norske og internasjonale aktører som skal kanalisere pengene som ligger i fornybar-satsingen. Regjeringen vil bruke tid på å se på innretting og be om innspill fra markedsaktører, opplyser utviklingsministeren til Bistandsaktuelt.

Han vektlegger behovet for en god arbeidsdeling mellom Norfund og andre aktører med sikte på å få best mulig effekter.

Strøm-satsing i Afrika

– Stabil strømforsyning er viktig for at utviklingsland skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Strøm er ikke bare en forutsetning for økonomisk vekst, det er også avgjørende for driften av helseinstitusjoner, for at skoler kan ta del i den digitale utviklingen, og for at elever kan gjøre lekser på kveldstid. Vi må sikre at vi når verdens mest fattige i vår energisatsing. Det betyr for eksempel at Afrika blir en svært relevant region, sier Astrup.

"Bevilgningen til fornybar energi dekker støtte til tiltak som bidrar til tilgang til elektrisitet, utbygging av fornybar energi og mobilisering av privat sektor til å delta i slik utbygging. Dette skjer gjennom tiltak som forbedrer investeringsklimaet, slik om kapasitets- og institusjonsbygging, tiltak som reduserer risikoen i tidlig prosjektfase, utbygging av strømnettet og støtte til lokale strømløsninger. Bevilgningen er særlig rettet mot land i Afrika», heter det i budsjett-teksten.