Aktivister fra Oxfam og People‘s Vaccine Alliance under G7-toppmøtet i Cornwall sist uke. De mener rike land har sviktet i å sikre verden tilgang til covid-19-vaksiner. Her har USAs Joe Biden og Frankrikes Emmanuel Macron stilt seg på siden for de som vil ha unntak fra patenter, mot de andre G7-lederne. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB
Aktivister fra Oxfam og People‘s Vaccine Alliance under G7-toppmøtet i Cornwall sist uke. De mener rike land har sviktet i å sikre verden tilgang til covid-19-vaksiner. Her har USAs Joe Biden og Frankrikes Emmanuel Macron stilt seg på siden for de som vil ha unntak fra patenter, mot de andre G7-lederne. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB

Koronavaksiner: – Rike land har sviktet fullstendig

Rike land har sviktet når det gjelder å skaffe verden tilgang på vaksiner mot covid-19, mener den internasjonale kampanjen People’s Vaccine Alliance. Norge får kritikk for ikke å støtte forslaget om unntak fra patentrettigheter for vaksiner.

Publisert
Mer enn 2,3 milliarder vaksinedoser er satt verden over under pandemien, men andelen av befolkningen som er vaksinert er mye høyere i rike enn i fattige land.
Nord-Amerika og store deler av Europa vil ha en vaksinedekning på 60-70 prosent av befolkningen innen utgangen av året. De fleste land i Latin-Amerika, Afrika og Asia vil derimot måtte vente til 2022 eller 2023 på å oppnå det samme, ifølge anslag gjort av tidsskriftet the Economist tidligere i år.
- Vi har fantastisk effektive vaksiner. De ble betalt for med offentlige penger. Det er relativt enkelt å finansiere produksjon av disse vaksinene over hele verden. Men i stedet velger vi å beskytte monopolet til noen få selskaper som får stor profitt, sier Max Lawson til Bistandsaktuelt.
Lawson er ansvarlig for politikk mot global urettferdighet i bistandsorganisasjonen Oxfam og leder arbeidet i People‘s Vaccine Alliance, en paraplyorganisasjon som ble etablert som svar på pandemien i fjor. Bistandsaktuelt har snakket med Lawson om kampanjens mål og arbeidsmetoder.

Norge er på feil side av historiens gang i dette spørsmålet, noe Norge ikke pleier å være

Max Lawson, People's Vaccine Alliance

Kampen mot hiv og aids

Nylig markerte kampanjen seg under G7-møtet i Cornwall i Storbritannia, der ledere fra sju av verdens største økonomier deltok. G7-lederne lovte å dele opp mot én milliard vaksinedoser i året som kommer. People‘s Vaccine Alliance mener dette ikke er nok, og tar til orde for tiltak som føre til oppskalering av den globale vaksineproduksjonen.
- Dette er et ikke et komplisert problem. I løpet av ett år kunne vi hatt åtte milliarder vaksinedoser - billige, effektive og nyttige vaksiner produsert verden over. Om G7-landene og andre rike land hadde ønsket det. Men i stedet har det sviktet fullstendig, sier Lawson.
Han viser til kampen mot hiv og aids som historisk eksempel på at fattige land har måttet vente lenge på effektive legemidler, med det resultat at alt for mange døde. Nå dreier det seg om vaksiner mot en annen epidemi som har krevd millioner av liv, og på ingen måte er over.
Patentene som vaksineprodusentene har til vaksinene de har utviklet har blitt et omstridt punkt. Patentene skal sørge for at legemiddelfirmaene får en gevinst på sine utgifter til forskning og utvikling av nye produkter. Samtidig sikrer de også at selskapene kan bestemme hvor mye som skal produseres av et legemiddel.
India og Sør-Afrika har i Verdens handelsorganisasjon (WTO) foreslått et unntak for patenter på covid-19-vaksiner under pandemien, for å bidra til et større tilbud av rimelige vaksiner i hele verden. Støtte til dette forslaget står høyt på People's Vaccine Alliance' kravliste.

- På feil side av historien

People's Vaccine Alliance og andre forkjempere for patent-unntak fikk en viktig skalp i beltet da USAs president Joe Biden i forrige måned gikk ut og støttet kravet. Lawson beskriver hvordan dette skjedde etter målrettet kampanjearbeid rettet mot ledende politikere i det demokratiske partiet i USA, og Biden selv. Nylig har også den franske presidenten Emmanuel Macron gitt lignende signaler.
Norge har tatt til orde for en dialog for en samlende løsning i WTO, men ikke støttet forslaget fra India og Sør-Afrika. Norge leder nå TRIPS-rådet (forkortelsen står for Trade-relatet Intellectual Property Rights) i WTO, der forhandlingene pågår.
Lawson er kritisk til Norges holdning. Han mener norske myndigheter ved ikke å gå inn for unntaket fra patentregelverket i realiteten støtter «Big Pharma» - det vil si de store internasjonale legemiddelfirmaene. Han legger vekt på at Norge spiller en viktig rolle i vaksinespørsmål. I tillegg til WTO, omfatter dette også ulike initiativ i den globale innsatsen mot covid-19.
- Norge er på feil side i historiens gang i dette spørsmålet, noe Norge ikke pleier å være. Norske myndigheter må endre sitt syn og støtte, slik de gjorde med medisiner mot hiv og aids, global produksjon av billige og effektive vaksiner mot covid-19. Og slutte å støtte opp under legemiddelselskapenes monopol, sier Lawson.

Selskaper bør tvinges

People‘s Vaccine Alliance ble startet i fjor med Oxfam og FN-organisasjonen UNAIDS som grunnleggere. Seinere har en lang rekke organisasjoner sluttet seg til dem, blant dem Amnesty International, Redd Barna og Norsk Folkehjelp.
En rekke nåværende og tidligere statsledere har også støttet kravene, som omfatter unntak for patentrettigheter, overføring av teknologi for å lage vaksiner og kraftig oppskalering av vaksineproduksjon verden over.
Lawson innrømmer at tilgang på patenter i seg selv ikke er nok til å starte produksjon av vaksiner, som ofte omfatter kompliserte biologiske prosesser.
Han viser til at kampanjen også støtter tiltak i regi av Verdens helseorganisasjon som skal sørge for overføring av nødvendig kunnskap og teknologi. Patenter er nødvendige, men ikke tilstrekkelige betingelser, sier Lawson.
- Vi mener at selskapene må tvinges til å dele sin teknologi på linje med patentene, legger han til.

- Monopolet må brytes

- Spørsmålet er likevel om ikke global produksjonskapasitet er viktigere enn patenter. Er ikke det viktigste å sørge for at dagens produksjonskapasitet utnyttes fullt ut og utvides? Kan ikke konflikten om patenter komme i veien for dette?
- Vi vi si det motsatte. Det grunnleggende poenget med patenter er å kontrollere gjennom et monopol. Grunnen til at produksjonskapasiteten ikke har blitt oppskalert så mye som vi kunne ønske, er at selskapene selv bestemmer hvor stort volumet i produksjonen skal være. De har full kontroll over hvor mange vaksiner som lages, hvor de lages og hvem de selges til. Med mindre du bryter monopolet, vil du aldri få tilstrekkelig produksjon, sier Lawson.
- Hva er deres forventninger for de kommende månedene, det har vært sagt at en beslutning i WTO kanskje ikke kan komme før mot slutten av året?
- Vi håper at vi kan få en enighet om unntak for patenter i WTO i løpet av de neste fire til fem månedene. WTOs generaldirektør har satt en deadline til slutten av november, sier Lawson.

Kan starte i morgen

Samtidig mener People‘s Vaccine Alliance at det ikke er noen grunn til å vente på et slikt vedtak. Land som USA og Tyskland kan helt uavhengig av dette sørge for at amerikanske og tyske selskaper deler teknologi for vaksineproduksjon med andre land.
- Vi mener at amerikanske myndigheter, og den tyske regjeringen, kunne gått til verks allerede i morgen om de ville. Så vi skal opprettholde presset på dem, lover Lawson.
- Hvorfor har dere valgt å arbeide med vaksinespørsmål gjennom en felles kampanje, i stedet for å arbeide hver for seg som Oxfam, UNAIDS og andre organisasjoner?
- Jeg har personlig vært involvert i mange kampanjer opp gjennom åra. Jeg tror at du kun kan lykkes om du bygger en sterk og mangfoldig allianse. Selv om Oxfam er en stor organisasjon på egenhånd, vil vi ikke være i stand til å oppnå den type endring vi snakker om nå, sier Lawson.

Vil påvirke hva verden tenker

Han sier at vaksinekampanjen nå henter sin styrke ikke minst fra aktivister som for tjue år siden arbeidet med tilgang til medisiner mot hiv og aids, og at kampanjen har hentet mye lærdom fra dette.
Et eksempel på måten kampanjen arbeider på, er at den nylig tok for seg den globale lista over dollarmilliardærer som tidsskriftet Forbes utgir hvert år. Der gikk det fram at pandemien har ført til ni nye milliardærer blant ledere og eiere i selskaper som produserer covid-19-vaksiner. Det ga en rekke internasjonale medieoppslag, og ifølge Lawson også stor interesse på sosiale medier.
- Er sosiale medier den viktigste plattformen for arbeidet deres?
- Som kampanje har vi ikke mye ressurser til å drive lobbyvirksomhet eller å snakke med beslutningstagere bak lukkede dører. Vi har medlemsorganisasjoner som gjør det. I People‘s Vaccine Alliance handler det om hvilke fortellinger som er dominerende hos folk flest. Og der vil jeg si at sosiale medier er viktige. Også tradisjonelle medier er viktige, sier Lawson.
- Vi gjør det vi kan for å være sikre på at vi påvirker hvordan verden snakker om vaksiner og hvordan vi raskest mulig kan vaksinere hele menneskeheten, legger han til.
Powered by Labrador CMS