Denne kvinnen ble voldtatt av soldater i DR Kongo.
Denne kvinnen ble voldtatt av soldater i DR Kongo.

Jenter og kvinner voldtatt i krig trenger Norges støtte

MENINGER: Det er på tide at Norge gjør som Storbritannia og Frankrike og slutter opp om at jenter og kvinner som voldtas i krig har rett til abort på lik linje med andre krigsrelaterte medisinske inngrep. Norges nåværende standpunkt på abort under internasjonal humanitærrett er uklar og forvirrende.

Publisert

Jenter og kvinner som er voldtatt i krigssituasjoner står allerede overfor utallige risikoer: sosial utfrysing, graviditetskomplikasjoner, til og med dødsfall. Norges taushet når det kommer til deres rett til abort – et unikt standpunkt blant progressive vestlige demokratier – gjør listen med risikoer enda lenger. Det er på tide at Norge slutter seg til land som Storbritannia og Frankrike og støtter kravet om at jenter og kvinner som voldtas i krig har rett til abort på lik linje med andre krigsrelaterte medisinske inngrep.

Voldtekt er en vanlig krigstaktikk i over en tredjedel av moderne kriger. Sivile, hovedsakelig kvinner og barn, står for nærmere 90 prosent av alle sårede og omkomne. Over halvparten av de som blir gravide etter krigsvoldtekter er barn under 18.

Krigsvoldtekter inkluderer ofte kjønnslemlestelser og gjengvoldtekter og er vanligvis enda mer brutale enn voldtekter utenfor krigssituasjoner. Jenter og kvinner som er voldtatt i krig lider ofte av langsiktige eller livsvarige fysiske og psykiske lidelser på grunn av at deres seksuelle og reproduktive organer er blitt skadet.

Nektes abort

Men på tross av at slik tvungen graviditet kan være livstruende, og selv om internasjonal humanitærrett og krigsrett sier klart at krigsofre har rett til den medisinske behandlingen de trenger, så blir de som overlever krigsvoldteker rutinemessig nektet abort. Dette er diskriminering med potensielt dødelige konsekvenser.

Vi applauderer arbeidet som blir gjort for å stoppe denne diskrimineringen. Storbritannia, Nederland, Frankrike, EU, FNs sikkerhetsråd, og FNs generalsekretær har alle anerkjent at abort er del av den ikke-diskriminerende, nødvendige medisinske behandlingen som er garantert krigsofre under internasjonal humanitærrett. Selv Norad sin egen forskningsrapport om seksuell vold i konfliktsituasjoner støtter denne tolkningen av internasjonal humanitærrett.

Norske myndigheter deler ikke dette synet

Norges nåværende standpunkt på abort under internasjonal humanitærrett er uklar og forvirrende. På tross av at Norge kringkaster respekt for kvinners rettigheter til abort, så viser flere av regjeringens uttalelser de siste årene en tilnærming til abort under internasjonal humanitærrett som i stedet truer kvinners liv. Norges tolkning av abort under internasjonal humanitærrett ble eksemplifisert ved FNs Menneskerettighetsråd i 2015. Der gjorde Norge det klart at de mener at retten til abort skal styres av nasjonal lovgivning i landet der abort ønskes (de aller fleste av nåtidens krigsherjede land begrenser rett til abort).

Dette synspunktet om nasjonal lovgivning motsier etablert juridisk doktrine der internasjonal lov skal stå over nasjonale lover. Et synspunkt som fjerner abort fra den medisinske behandlingen kvinner har rett på under Genèvekonvensjonene resulterer også i at kvinner som er voldtatt i krig ikke har samme rett til nødvendig medisinsk behandling som andre krigsofre. Det er et klart brudd på ikke-diskrimineringsmandatene som finnes i internasjonal humanitærrett.

Kritikere hevder at det ikke finnes noen ”rett til abort” under internasjonal humanitærrett. Det er heller ikke poenget. Det finnes ikke noen ”rett” til antibiotika heller. ”Retten” i denne saken handler om retten som alle krigsofre har til den medisinske behandlingen de trenger for sin tilstand – en rett som er ubestridt i internasjonal rett. Denne medisinske behandlingen omfatter også abort. Kvinner som er voldtatt i krig trenger abort like mye som menn som er skutt i krig trenger operasjoner. For barn under 15 år er en abort opp til 15 ganger mindre risikabelt enn fortsatt graviditet og fødsel. Å nekte ofre etter krigsvoldteker adgang til abort kan anses som tortur og umenneskelig behandling.

Tiden er inne for ledelse. Norges regjering bør slutte seg til flertallet av sine allierte og anerkjenne at abort er del av den ikke-diskriminerende og nødvendige medisinske behandlingen som krigsofre har rett til. La oss sørge for at alle verdens kvinner har rettighetene de fortjener.

Powered by Labrador CMS