Storbritannia vedtar dramatiske kutt i bistanden til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Kuttene vedtas midt under en pandemi, der kjønnsulikhet og vold mot kvinner øker, og der helsetjenestenes kapasitet er sprengt. Dette er ikke tiden for å gå tilbake på forpliktelser overfor kvinner og jenter, skriver Tor Hugne Olsen. Foto: Xaume Olleros / Togo / IPPF
Storbritannia vedtar dramatiske kutt i bistanden til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Kuttene vedtas midt under en pandemi, der kjønnsulikhet og vold mot kvinner øker, og der helsetjenestenes kapasitet er sprengt. Dette er ikke tiden for å gå tilbake på forpliktelser overfor kvinner og jenter, skriver Tor Hugne Olsen. Foto: Xaume Olleros / Togo / IPPF

Dramatiske kutt i den britiske bistanden rammer særlig kvinner og likestilling

UTSYN: Lederrollen Storbritannia skulle ta når de gikk ut av EU har fått en alvorlig knekk. Landet, som de siste årene har fått mye ros for å øke sine budsjetter, planlegger nå dramatiske kutt i sine bistandsbevilgninger, skriver Tor-Hugne Olsen.

Den britiske regjeringens bistandskutt vil få alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter verden over.

UTSYN:

Bistandsaktuelts meningsspalte, med faste kommentatorer:

 • Audun Aagre, Myanmar-kjenner og kommentator
 • Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer
 • Olutimehin Adegbeye, nigeriansk spaltist
 • Samina Ansari, daglig leder i Avyanna Diplomacy
 • Bernt Apeland, Røde Kors-sjef
 • Kiran Aziz, advokat og senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP
 • Zeina Bali, daglig leder for Syrian Peace Action Center (Space)
 • Tor A. Benjaminsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Amar Bokhari, sosialentreprenør og daglig leder i Bokhari AS. Tidligere FN-ansatt og utenlandssjef i Redd Barna.
 • Catharina Bu, rådgiver i Tankesmien Agenda
 • Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
 • Anne Håskoll-Haugen, journalist og debattleder
 • Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og eks-FN-topp
 • Tomm Kristiansen, journalist og kommentator
 • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre
 • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
 • Erik S. Reinert, professor ved Tallinn University of Technology
 • Hege Skarrud, leder i Attac Norge
 • Jan Arild Snoen, forfatter og kommentator
 • Erik Solheim, tidligere FN-topp og norsk miljø- og utviklingsminister, nå seniorrådgiver i World Resources Institute
 • Arne Strand, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt
 • Johanne Sundby, professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Maren Sæbø, journalist og kommentator
 • Titus Tenga, konstituert generalsekretær i Strømmestiftelsen
 • Marta Tveit, frilansskribent og podcaster for Fellesrådet for Afrika/SAIH
 • Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
 • Liv Tørres, direktør i Pathfinders for Peaceful Just and Inclusive Societies ved universitetet i New York.
 • Terje Vigtel, seniorrådgiver i Conow
 • Tore Westberg, kommentator bosatt i Nairobi
 • Henrik Wiig, seniorforsker ved Oslomet

Storbritannia har siden november gjort det klart at de planlegger kutt i bistanden som del av BNI (bruttonasjonalinntekten, red. anm.) fra 0,7 prosent til 0,5 prosent, uten at detaljene har vært offentliggjort. Den gang trakk bistandsministeren Baronesse Sugg seg fra regjeringa i protest. I mars slo britene sammen bistandsdepartementet og utenriksdepartementet og den nye bistandsministeren forsvant ut samtidig som utenriksministeren bekreftet kuttene.

I forrige uke ble detaljer gjort kjent. Storbritannia, som fortjent har mottatt mye ros de siste årene for å øke sine budsjetter og sin høye prioritet av likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), kutter nær 40 prosent i bistanden og mye mer på SRHR. Dette er dramatisk for alle sektorer, og det er spesielt dramatisk at dette ser ut til å ramme noen av de svakeste av de svake hardest.

Får større konsekvenser enn Trumps politikk

De katastrofale kuttene legges fram midt under en global pandemi, hvor kjønnsulikhet og vold mot kvinner øker, og helsetjenester har sprengt kapasitet.

Det er derfor spesielt bekymringsfullt at kuttene rammer helse og likestilling, inkludert allerede tildelte midler til SRHR. Kuttene rammer de to viktigste aktørene globalt, FNs befolkningsfond (UNFPA) og International Planned Parenthood Federation (IPPF), spesielt hardt, med mer enn 2 milliarder kroner i varslede kutt. Om disse gjennomføres betyr det større kutt enn det de to organisasjonene ble påført som følge av munnkurvpolitikken som ble ført da Trump var president i USA.

Det er varslet kutt på 85 prosent i bevilgningene til FNs befolkningsfonds prevensjonstilgangsprogram, en reduksjon på mer enn 1450 millioner kroner. UNFPA Supplies er den viktigste distributøren av prevensjonsmidler til helseinstitusjoner og organisasjoner i lavinntektsland. Disse midlene kan forhindre 250.000 mødre- og barnedødsfall, 14,6 millioner uplanlagte graviditeter og 4,3 millioner utrygge aborter.

Fører til stengninger og oppsigelser

International Planned Parenthood Federation (IPPF) er blitt informert om omfattende kutt på til sammen over 800 millioner kroner. IPPF, med Sex og Politikk som norsk medlem, er den største frivillige organisasjonen for SRHR internasjonalt. Kuttene medfører stengning av helsefasiliteter i 11 land i Asia og Afrika hvor vi må si opp 480 ansatte. Den britiske regjeringens bistandskutt vil få alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter verden over, og vil spesielt ramme sårbare grupper, inkludert kvinner på landsbygda og i humanitære kriser.

Dette skjer samtidig med at Storbritannia er i en lederposisjon for den rike delen av verden. Storbritannia skal være vertskap for årets G7-møte i Glasgow til høsten. At landet samtidig er det eneste G7-landet som kutter i sin bistand viser alt annet enn god ledelse.

Vi står fortsatt midt i en pandemi, og bistand til helse, likestilling og SRHR er helt sentralt for å motvirke pandemiens negative konsekvenser. Dette er ikke tiden for å kutte i bistandsbudsjetter eller gå tilbake på forpliktelser overfor kvinner og jenter.

I januar kunne vi endelig feire opphevelsen av Global Gag Rule og at Trump-administrasjonen ikke lenger knebler bistanden til SRHR. At Storbritannia, en alliert i kampen for likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nå gjør kutt som potensielt er større enn konsekvensene av Global Gag Rule er spesielt bekymringsfullt. Mer enn noen gang trenger vi ledere som går foran for internasjonalt samarbeid og støtter seksuelle rettigheter.

Powered by Labrador CMS