Sør-Sudan er et av landene der reproduktiv helse lider under borgerkrig, en svak utviklet helsesystem, og store utilgjengelige områder.
Sør-Sudan er et av landene der reproduktiv helse lider under borgerkrig, en svak utviklet helsesystem, og store utilgjengelige områder.

Vil gi prevensjon til utsatte grupper

222 millioner kvinner har ikke tilstrekkelig tilgang til moderne prevensjonsmidler. Nesten 3 av 4 av disse kvinnene bor i verdens fattigste land.

Publisert

Dette går fram av en ny rapport fra International Planned Parenthood Federation (IPPF), et nettverk som skal sørge for at familieplanlegging når ut til alle. Sex og Politikk har oversatt rapporten til norsk. Tirsdag inviterte Sex og Politikk, sammen med Norad, til en markering av Verdens prevensjonsdag.

– Vi har oppnådd mye, men det gjenstår et stort arbeid. Men vi vet hva som må gjøres, sa Bo Jensen i IPPF.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen understreket behovet for å nå de fattigste og mest marginaliserte kvinnene som i dag ikke har tilgang til prevensjon.

– Adgang til reproduktiv helse er både en rettighet og et spørsmål om menneskeverd. Det er også en forutsetning for økonomisk utvikling, sa Skogen under markeringen.

Mot Trump-kutt

Rapporten ble utarbeidet samtidig med at Trump-administrasjonen innførte sin omstridte «munnkurvregel» - en regel som begrenser amerikansk statsstøtte til utenlandske organisasjoner som informerer om abort.

For å motvirke kutt i støtten fra USA har Norge trappet opp støtten til FNs befolkningsfond (UNFPA). Norge øker kjernestøtten til UNFPA med 25 prosent (til rundt 500 millioner kroner i 2018) og gir mer til innkjøp av prevensjonsmidler. Samtidig har regjeringen sluttet seg til She Decides-initiativet som mobiliserer for å motvirke Trump-kuttene.

Mosambik rammes

Arbeidet for å distribuere prevensjonsmidler og drive seksual undervisning blant ungdom i Mosambik er et av mange prosjekter i verden som rammes av amerikanske kutt i støtten til familieplanleggingsprogrammer.

– Munnkurvreglene gjør at vi må stenge og begrense en del prosjekter, sa Santos Simione, direktør i Mosambiks forening for familieutvikling AMODEFA.

– Det er en stor utfordring for oss at 80 prosent av pengene til reproduktiv helse er fra utenlandske givere. Det er et stort behov for mer lokal finansiering, sier Simione.

Lærdom

IPPF mener at de gjennom årene har samlet mye erfaring om hvilke tiltak som virker for å bedre tilgangen til familieplanlegging og reproduktiv helse:

  • Bruk mobile klinikker og oppsøkende virksomhet i vanskelig tilgjengelig områder
  • Tilby et så bredt spekter av prevensjonsmetoder som mulig
  • Forbedre kvaliteten på helsetjenestene
  • Samkjøre reproduktiv helse med andre helsetiltak
  • Rette tiltak mot migranter og folk på flukt

Trenger mer penger

IPPF-rapporten understreker at bruk av prevensjonsmidler og familieplanlegging sparer liv. Mangelen på prevensjon koster liv:

  • 85 millioner kvinner vil i år oppleve ikke planlagte graviditeter
  • 303 000 kvinner risikerer å dø under graviditet og i barsel dette året

Beregninger gjort av FN viser at ekstra investeringer på 4,5 milliarder kroner er nødvendig for å dekke behovet til de 222 millionene som i dag ikke har tilgang på prevensjonsmidler.

– Investeringer i reproduktiv helse gir god avkastning. Vi er nødt til å også understreke koblingen mellom familieplanlegging og bærekraftig utvikling, sa IPPFs Bo Jensen

Den nåværende befolkningsutviklingen i Afrika vil øke fattigdommen og begrense økonomiske muligheter, slår Institute for Security Studies fast i et nytt notat, African Futures. Key trends to 2053. Afrikas befolkning vil trolig øke fra 1,2 milliarder mennesker i dag til 1,8 milliarder de neste 18 årene og vil passere befolkningen til Kina og India. ISS mener det er avgjørende at fruktbarhetsraten reduseres gjennom bedre utdanning for jenter, målrettet familieplanlegging og bedre adgang til prevensjonsmidler.

Powered by Labrador CMS