En hissig mygg kan irritere en hel natt. Mer alvorlig er det at den kan ta liv, og småbarn er mest utsatt.
En hissig mygg kan irritere en hel natt. Mer alvorlig er det at den kan ta liv, og småbarn er mest utsatt.

Kan vi vinne over blodsugeren Anopheles?

Dødeligheten har gått ned med 60 prosent de siste ti årene. Impregnerte myggnett er en av suksessfaktorene. – Kampen mot malaria kan vinnes, mener norsk ekspert.

Publisert

Norsk bistand mot malaria

Norsk støtte til bekjempelse av malaria blir i hovedsak kanalisert gjennom Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), samt gjennom bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO), legemiddelordningen UNITAID, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

I 2015 gikk 180 millioner kr til arbeid mot malaria gjennom Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, mens tilsammen 15 millioner kr ble
kanalisert gjennom UNITAID, og 5 millioner til Medicines for Malaria Venture.

Kilde: Norad

Den lille kvinnelige blodsugeren Anopheles har en fart på 1,5 til 2,5 kilometer i timen. Vingene vibrerer 594 ganger per sekund når den er i lufta, ifølge kinesiske forskere.

Den sørget også for at briten Ronald Hoss fikk Nobelprisen i medisin i 1902 for å ha bekreftet at malariaparasitten blir overført til mennesker via myggstikk. Men i de over hundre årene som er gått siden Hoss ble hedret, har Anopheles og hennes artsfrender kostet verdenssamfunnet milliarder av kroner og millioner av menneskeliv. Eksperter har lett og lett etter måter å bekjempe sykdommen på.

I ferd med å lykkes

Nå er verden i ferd med å lykkes. Ihvertfall har man tatt enorme steg framover. Innen 2020 vil seks land i Afrika være malariafrie, melder Verdens Helseorganisasjon (WHO). 60 prosent færre dør nå av sykdommen enn det som var tilfelle for 15 år siden.

Bernt Lindtjørn, prosjektleder for MalTrials ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen har kalt malaria-gjennombruddet en av bistandshistoriens største suksesser.

– Hvorfor er dette så stort?

– I store deler av Afrika var malaria den hyppigste årsak til død, spesielt hos barn. Den store innsatsen de siste 10-15 år har mer enn halvert antall dødsfall.

Lindtjørn presenterer noen nøkkeltall:

En nedgang på 60 prosent betyr at man har gått fra 47 til 19 dødsfall per 100 000 personer

Dette kan oversettes til 6,2 millioner sparte liv, hvorav 5,9 millioner – 95 prosent – er barn under fem år.

I samme periode, ble malariainsidensen redusert fra 146 til 91 tilfeller per 1000 personer, en reduksjon på 37 prosent.

Andelen barn som sov under et myggnett økte fra 2 prosent til 68 prosent i samme periode.

Felles innsats

– Hva er årsaken til at man har lykkes så bra?

– Politiske ledere ble enige om felles innsats for å redusere forekomst og dødelighet ved malaria. I mange land har man satset målrettet på å forebygge. Det har blant annet skjedd gjennom bruk av myggnett og med å sprøyte hus med insektmidler. Samtidig har man prøvd å sikre at alle med malaria skulle få tilgang på tidlig og god behandling, forteller Lindtjørn.

WHO mener at den økte bruken av myggnett har vært helt sentral.

2 millioner døde i året

Den samme organisasjonen anslo i 1990 at rundt to millioner mennesker hadde dødd i gjennomsnitt hvert år i det 20. århundre. Det vil si rundt 200 millioner dødsfall i løpet av 100 år.

– Dette var et anslag. Slike beregninger er selvsagt meget usikre, understreker malaria-eksperten ved Universitetet i Bergen.

Han tror likevel det er mulig å utrydde sykdommen helt – selv om det ikke blir lett.

– For å utrydde malaria må vi ha en sammensatt strategi med mange virkemidler. Dette vil kreve et godt utbygd helsesystem i hvert enkelt land, og en stabil og god stat. En må redusere forekomsten av myggen både i husene og utendørs. Vi trenger også nye metoder for å måle forekomsten av malaria og en betydelig styrking av verktøy for kontroll – og nye medikamenter, kommenterer Lindtjørn.

Milliarder på bordet

Nå har også britiske myndigheter og Bill Gates innledet en siste kamp mot Anopheles og hennes artsfrender. Britene og Gates klasker over 37 milliarder kroner på bordet. I en felles kronikk i The Times skriver Storbritannias finansminister George Osborne og Microsoft-grunnlegger Gates at når man snakker om menneskelige tragedier, er det ingen skapninger som er i nærheten av å forårsake så mye ødeleggelse som myggen.

– Myggen overfører sykdommer som tar mer enn 700 000 liv i året, og den verste av disse sykdommene er malaria. 1 milliard mennesker er smittet av malariaparasitter og ett barn dør hvert minutt, skriver Osborne og Gates i leserinnlegget.

Mer enn 80 prosent av dagens malaria-tilfeller finner sted i 18 land. 40 prosent av tilfellene forekommer i to folkerike land i Afrika — DR Kongo og Nigeria.

Innsats utendørs

– Jeg tror vi med dagens innsats kan redusere malaria ytterligere. Da vil enda færre bli syke og få mennesker vil dø. Men, å utrydde malaria er krevende, og ingen har vist at det er mulig i Afrika. Fra Etiopia vet vi at selv med god behandling, bruk av myggnett og sprøyting av hus med insektmidler, blir fortsatt mange mennesker bitt av mygg som overfører malariamyggen. Malariamyggen biter både når folk er i husene sine, og når de oppholder seg utendørs. Skal en få til en vesentlig reduksjon av smittepresset, må man også kontrollere malaria utendørs. Dette vil kreve betydelig mer innsats, mener Lindtjørn.

Et av målene med WHOs program mot malaria for perioden 2016-2030 er å utrydde sykdommen i minst ti land innen utgangen av inneværende tiår.

«WHO anslår at 21 land er i stand til å oppnå dette målet, inkludert seks på det afrikanske kontinentet», heter det i en uttalelse fra WHO.

Er det mulig?

De seks afrikanske landene er Algerie, Botswana, Kapp Verde, Komorene, Sør-Afrika og Swaziland. Dette er land hvor forekomsten av den fryktede sykdommen ikke er eller har vært veldig høy.

– Utfordringene med å utrydde malaria i høy-endemiske land er mye vanskeligere. Men ja, det er mulig, sier Lindtjørn.

Powered by Labrador CMS