God menstruell helse har direkte sammenheng med å oppfylle menneskerettighetene, mener artikkelforfatteren. Foto: UNFPA
God menstruell helse har direkte sammenheng med å oppfylle menneskerettighetene, mener artikkelforfatteren. Foto: UNFPA

Behov for økt fokus på menstruell helse globalt

MENINGER: 28. mai markeres Den internasjonale mensdagen for femte gang verden over, og UNFPA, med partnere, har initiert til den første store regionale konferansen om menshåndtering i Johannesburg.

Publisert

Menstruasjon er en av de mest normale biologiske prosessene en menneskekropp gjennomgår, og et sunnhetstegn for god reproduktiv helse. Likevel blir denne månedlige syklusen stigmatisert og sett ned på som noe skamfullt eller skittent i store deler av verden i dag.

Å ivareta en god menstruell helse er essensielt både for jenter og kvinners verdighet, helse og mobilitet. For å imøtekomme dette enorme behovet bør kvinner tilbys tilgang til informasjon, sanitærprodukter og fasiliteter der de kan håndtere sin menstruasjon.

Man regner med at det er rundt 1,9 millarder kvinner i verden mellom 15 og 49 år i reproduktiv alder som menstruerer. Av disse er det særlig jenter som lever i fattigdom eller som er rammet av en humanitær krise som mangler informasjon og fasiliteter, samt produkter som er effektive, billige og trygge å bruke.

Uten god håndtering av sin menstruasjon, såkalt god «Menstrual Hygiene Management (MHM)», hindres normal gjennomføring av daglige aktiviteter. Det kan lede til stigma og diskriminering, uhygieniske metoder som blir tatt i bruk eller til isolasjon fra venner og lokalsamfunn. Det kan potensielt også lede til fravær eller frafall fra skolen, dårligere arbeidsprestasjoner eller implikasjoner for egen reproduktiv og mental helse.

Positiv endring i anmarsj

God menstruell helse har direkte sammenheng med å oppfylle menneskerettighetene. Selv om det ikke er nevnt eksplisitt i FNs Bærekraftsmål, må MHM adresseres for å blant annet oppfylle mål 3, 5 og 6 om god utdanning, likestilling og rent vann og gode sanitærforhold. Og positive endringer er i ferd med å skje.

Etter økt fokus på menstruell helse de siste årene, integreres nå MHM-programmer inn i nasjonale utdannings- og helsesystemer. Det produseres informasjonsmateriell og skolepensum om temaet, sanitærprodukter inkluderes i større grad i humanitær respons, og det forskes på nye og bedre produkter og metoder for menshåndtering.

Som et tillegg til de mer tradisjonelle og kommersielle mensproduktene som bind og tamponger, har nye sosiale innovasjoner gjort sitt inntog på markedet. Nye produkter, som ofte er laget av og for kvinner, inkluderer biologisk nedbrytbare bind, gjenbruksbind, menskopp eller mensundertøy. Det er økende interesse for mer miljøvennlige, bærekraftige produkter, og det gis opplæring i å lage egne, mer hygieniske gjenbruksprodukter selv, for eksempel i utviklingsland eller i flyktningleirer.

Økt internasjonalt samarbeid

Likevel har vi et stykke igjen å gå. De fleste prosjekter om menshåndtering er ikke blitt tilstrekkelig dokumentert og må forskes ytterligere på, tilbud forblir begrenset innenfor mindre geografiske områder, og programmene er sterkt avhengige av donormidler.

Det er et økende behov for å koordinere distribusjon, dele kunnskap og jobbe mot nye, innovative løsninger. Kun da kan man dekke det universelle behovet for god menstruell helse.

Derfor har UNFPA, FNs Befolkningsfond, med partnere i år initiert til den første store regionale konferansen om menshåndtering i Johannesburg 28.-29.mai. Her forventer man å styrke partnersamarbeid om policy, programutvikling og finansielle bidrag til dagens utfordringer knyttet til å sikre god menstruell helse for alle jenter og kvinner.

Del av seksualundervisning

Som FNs organ for seksuell og reproduktiv helse, jobber UNFPA for en verden hvor enhver graviditet er ønsket, enhver fødsel er trygg og hvor hvert unge menneskes fulle potensiale blir oppfylt. Menstruell helse er en innebygd komponent av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for jenter og kvinner i reproduktiv alder. Å få mensen for første gang er starten på en kvinnes reproduktive liv og indikerer at hun biologisk sett er klar til å bli gravid.

Ideelt sett bør man derfor nå fram til jentene med presis informasjon om mensen som en integrert del av alderstilpasset seksualundervisning før de får sin første menstruasjon i 11-14 årsalderen. På denne måten bryter man ned skam og stigma, og lærer jentene hva de kan forvente av puberteten og hvordan de på en hygienisk og effektiv måte kan håndtere sin menstruasjon på før de opplever den for første gang. Derfor støtter UNFPA blant annet opplæring av lærere og helsearbeidere til å gjennomføre undervisning om temaet, integrert som del av en bredere seksualundervisning.

I humanitære kriser deler UNFPA ut «Dignity kits» til alle kvinner i flyktningleirer som inkluderer sanitærprodukter som bind, våtservietter, såpe og undertøy. Vi har også opprettet såkalte «Safe Spaces» i flere flyktningleirer hvor jenter og kvinner tilbys en trygg setting å motta psykososial støtte, samt rettighets- og seksualsundervisning. I tillegg produserer UNFPA forskning og tilbyr teknisk assistanse på prosjekter som omhandler menstruasjon og reproduktiv helse. Dette muliggjøres blant annet av stor politisk og økonomisk støtte fra den norske utviklingsbistanden.

Annet hvert menneske på jorden opplever en månedlig menstruasjon gjennom store deler av sitt liv. Internasjonale aktører må i større grad samkjøre distribusjon, forskning og finansielle bidrag for å sikre universell, god menstruell helse. Ved å spre kunnskap om temaet og legge til rette for at alle kvinner har tilgang til hygienisk menshåndtering, er vi et skritt nærmere å muliggjøre normalisering av denne naturlige biologiske prosessen.

Powered by Labrador CMS