Human Rights Watch mener innskrenkinger av palestineres bevegelsesfrihet er blant tiltakene som gjør at organisasjonen nå betegner Israel som en apartheid-stat. Her leker en en liten gutt nær den israelske separasjonsmuren i flyktningleiren Shuafat på Vestbredden, rett utenfor Jerusalem. Foto: Ammar Awad / Reuters / NTB
Human Rights Watch mener innskrenkinger av palestineres bevegelsesfrihet er blant tiltakene som gjør at organisasjonen nå betegner Israel som en apartheid-stat. Her leker en en liten gutt nær den israelske separasjonsmuren i flyktningleiren Shuafat på Vestbredden, rett utenfor Jerusalem. Foto: Ammar Awad / Reuters / NTB

Human Rights Watch anklager Israel for apartheid overfor palestinere

– Israel har krysset en linje, sier HRW-direktør Kenneth Roth.

Publisert

Israelske myndigheter begår forbrytelsene mot menneskeheten i form av apartheid og forfølgelse, fastslår menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) i en rapport som ble offentliggjort i dag.

Det israelske utenriksdepartementet avviser anklagene og mener HRW har hatt en «langvarig anti-israelsk agenda».

Det er første gang en internasjonal menneskerettsorganisasjon kommer til en slik konklusjon. Budskapet er det sterkeste HRW noensinne har kommet med om forholdet mellom israelere og palestinere.

Israelske myndigheters «overordnede politikk» er «å opprettholde jødiske israeleres dominans over palestinere», heter det i rapporten som er er basert på analyser av israelsk politikk og beskrivelser av «dokumenterte overgrep mot palestinere». Begrepet «apartheid», som historisk ble brukt om raseskillepolitikken i Sør-Afrika, har også en egen juridisk definisjon i internasjonal rett.

Akshaya Kumar, direktør for krisepolikk i HRW.
Akshaya Kumar, direktør for krisepolikk i HRW.

- Bevisene er tydelige etter at Israel har vedtatt flere titalls lover og en politikk som i praksis begrenser det palestinske folks grunnleggende rettigheter, sier Akshaya Kumar, direktør for krisepolitikk i Human Rights Watch til Bistandsaktuelt

- Men hva får HRW, konkret, til å argumentere for at en «apartheid-terskel» nå er nådd?

- Ikke ett bestemt element. Etter å ha gjennomgått situasjonen helhetlig, mener vi det internasjonale samfunnet nå har en forpliktelse til å adressere disse forbrytelsene, i stedet for å stole på at en årelang-lang fredsprosess skal sette en stopper for overgrepene en gang i fremtiden, sier Kumar.

I rapporten A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution presenterer Human Rights Watch den virkeligheten organisasjonen mener brorparten av det palestinske folk lever under, der israelske myndigheter i prinsippet kontrollerer hele området mellom Jordan-elven i øst og Middelhavet i vest.

Menneskerettsorganisasjonen påpeker at området er befolket av to folkegrupper - «om lag 6,8 millioner jødiske israelere og 6,8 millioner palestinere» - der den ene folkegruppen «systematisk» forskjellsbehandles.

- Oppfyller apartheid-definisjonen

Menneskerettsorganisasjonen viser til at apartheid er et universelt juridisk begrep som innebærer et forbud mot særlig alvorlig institusjonell diskriminering og undertrykkelse. Dette utgjør et grunnprinsipp i folkeretten, påpeker HRW og viser til at både Den internasjonale konvensjonen om apartheidkriminalitet fra 1973, og Den internasjonale straffedomstolens (ICC) Roma-traktat fra 1998, definerer apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten bestående av tre kjerne-elementer:

  • En folkegruppes intensjon om å opprettholde dominans over en annen.
  • Systematisk undertrykkelse av den marginaliserte gruppen.
  • Umenneskelige handlinger.

Akshaya Kumar sier det er første gang en internasjonal menneskerettsorganisasjon har konkludert med at Israel er en apartheid-stat.

- Men våre israelske og palestinske menneskerettighetspartnere har allerede brukt slike begreper. I januar 2021 uttalte den israelske organisasjonen B‘Tselem at Israels styre over palestinere utgjør apartheid, og i juli 2020 konkluderte den palestinske organisasjonen Yesh Din i en juridisk betraktning at apartheid-forbrytelser begås på Vestbredden, sier Kumar.

- Men når og hvordan ble denne apartheid-terskelen krysset?

- Vi søker ikke å fastslå akkurat når, men basert på en helhetsvurdering, blant annet av de kontinuerlige utvidelsene av israelske bosettinger, mener Human Rights Watch at israelske myndigheters behandling av den palestinske befolkningen oppfyller definisjonen av apartheid-forbrytelser. I tillegg betyr Palestinas 2015-tilslutning til den internasjonale straffedomstolen (ICC) at det nå finnes en domstol med jurisdiksjon over forbrytelser mot menneskeheten begått i Gaza og på Vestbredden, sier Kumar.

Ber om ICC-etterforskning - og sanksjoner

Ifølge Human Rights Watch må israelsk politikk forstås som et forsøk på å opprettholde jødiske israeleres dominans over palestinere over hele Israel og i de okkuperte områdene, og at dette kvalifiserer til å omfattes av apartheid-begrepet.

HRW peker blant annet på «omfattende bevegelsesbegrensninger», «konfiskering av landområder», «tvangsflytting» og «suspensjon av grunnleggende sivile rettigheter til millioner av palestinere». Uttalelser og handlinger fra israelske myndigheter, inkludert grunnlovs-vedtaket fra 2018 som fastslår at Israel er «det jødiske folks nasjonalstat», har avklart Israels intensjoner, heter det fra HRW.

- Fremtredende stemmer har i årevis advart om at apartheid lurer rett rundt hjørnet dersom Israels styre over palestinerne ikke endres. Denne detaljerte studien viser at israelske myndigheter allerede begår forbrytelsene mot menneskeheten i form av apartheid og forfølgelse, sier HRW-direktør Kenneth Roth i en uttalelse.

Kenneth Roth, direktør i Human Rights Watch.
Kenneth Roth, direktør i Human Rights Watch.

Han påpeker at israelske myndigheter bør avvikle alle former for undertrykkelse som gir jødiske israelere privilegier på bekostning av palestinere. Dette inkluderer bevegelsesfrihet, tilgang til landområder, vann og elektrisitet, blant annet.

«Påtalemyndigheten ved Den internasjonal straffedomstolen (ICC) bør etterforske og tiltale de som er involvert i forbrytelsene mot menneskeheten, konkluderer HRW som også mener land må iverksette individuelle sanksjoner - inkludert reiseforbud og frys av eiendeler - mot israelske myndighetspersoner som er ansvarlig for rettighetsbruddene.

- Mens store deler av verden behandler Israels femti år lange okkupasjon som en midlertidig situasjon som en «fredsprosess» snart vil løse, har undertrykkelsen av palestinere nå nådd en terskel og en varighet som oppfyller definisjonene av apartheid. De som strever for en israelsk-palestinsk fred, gjennom en én- eller tostatsløsning eller ved en konføderasjon, bør nå anerkjenne denne virkeligheten og ta i bruk de menneskerettighetsverktøyene som trengs for å stoppe denne apartheid-kriminaliteten», sier Roth.

  • Det israelske utenriksdepartementet mener rapporten ikke samsvarer med virkeligheten, omtaler den som «fiksjon» og sier at Human Rights Watch (HRW) har hatt en «langvarig anti-israelsk agenda», ifølge The Guardian.

Oppdatert 5. mai 2021:

Israels ambassade i Oslo har bedt om å få kommentere kritikken, og påpeker at HRW har hatt en «en anti-israelsk agenda» gjennom en årrekke. I en uttalelse fra Israels ambassadør til Norge, heter det at menneskerettsorganisasjonens «beslutning om å ikke dele rapporten» med israelske myndigheter før publisering «er en klar indikasjon på HRWs ensidige fremstilling», og at dette svekker rapportens troverdighet. Alon Roth skriver at HRWs grunnlegger, Robert Bernstein, tidligere har kritisert sin egen organisasjon for å «utgi rapporter om den israelsk-arabiske konflikten som bygger opp under bildet av Israel som en pariastat. Rapporten er enda et stunt fra organisasjonens pågående kampanje», heter det fra ambassadør Roth som omtaler HRWs funn som ren fiksjon:

«Israel er et demokrati som garanterer borgerrettigheter for alle, uavhengig av religion, rase eller kjønn. Den arabiske minoriteten er involvert i alle deler av samfunnet, får stemme ved parlamentsvalg, har like rettigheter for loven og er en del av demokratiske beslutningsprosesser. Israelske jødiske og arabiske leger, behandler jødiske og arabiske pasienter ved de samme sykehusene. Israelske arabiske og jødiske dommere, domfeller jødiske og arabiske borgere ved samme domstoler. Israelske arabiske og jødiske professorer, underviser jødiske og arabiske studenter ved de samme universiteter - listen er lang», skriver Alon Roth som mener det å beskylde Israel for apartheid er uforenlig med israelsk politikk og praksis: «Fra israelsk side er det et ønske om fredelig sameksistens basert på likeverd. Falske beskyldninger bringer oss ikke nærmere et godt samarbeid. Å beskylde Israel for å være en apartheidstat er å ignorere fakta og også nedverdigende for mennesker som tidligere har levd under apartheid», skriver Israels ambassadør til Norge.

Powered by Labrador CMS