Retten til mat blir omtalt i den nye utviklingsmeldingen under næringsutvikling og miljø, men får ellers ikke den oppmerksomheten temaet krever, mener Caritas
Retten til mat blir omtalt i den nye utviklingsmeldingen under næringsutvikling og miljø, men får ellers ikke den oppmerksomheten temaet krever, mener Caritas

– Det største helseproblemet i verden er sult

MENINGER: Regjeringens utviklingsmelding «Felles ansvar for felles fremtid», viderefører en tung satsning på helse uten å berøre det største helseproblemet verden står overfor – sult og feilernæring.

Publisert

Dette er en tydelig svakhet i meldingen. Retten til mat blir omtalt i meldingen under næringsutvikling og miljø, men får ellers ikke den oppmerksomheten temaet krever. 800 millioner mennesker sulter i dag, og vi er inne i den verste sultkatastrofen etter andre verdenskrig, ifølge FN.

«Klimasmart landbruk vil fortsatt være en del av innsatsen» og «… landbruk er et av de mest virkningsfulle tiltakene mot ekstrem fattigdom» ifølge meldingen. Til tross er tiltak for å sikre tilgang til nok og næringsrik mat nær fraværende. Med denne meldingen evner ikke regjeringen å respondere med styrke på vår tids største utfordring – tilgang til mat i deler av verden der konflikter raser og klimaendringene rammer hardest.

Vi i Caritas er enige at Kunnskapsbanken er «den søteste sukkerbiten i meldingen» som uttrykt av direktør Lomøy. Å styrke Norad kapasitet og kompetanse innen fiskerisektor spesielt, kan gi stor uttelling på lands evne til å produsere nok og næringsrik mat. Det er et enormt potensial i fiskeoppdrett i det globale Sør, som Norge kan være med på å utløse dersom resurser blir prioritert til dette.

Caritas er også svært fornøyd med en nytenkning rundt de tolv såkalte fokuslandene. Begrunnelsen for valg av land var mangelfull, konsekvensen av å være fokusland uklar og regjeringens politikk i disse landene spriket. Vi håper regjeringen gjennom kategoriseringen av tre typer samarbeidsland har tydeligere tanker bak valget av de nye landene som norsk utviklingspolitikk skal konsentrere seg om. Vi forventer at landvalg og landstrategiene vil reflektere landenes største behov og ikke våre innenrikspolitiske og eller sikkerhetspolitiske interesser i Nord.

Caritas applauderer utenriksminister Brendes løfte om at Norge skal være en leder for oppfølgingen av Grand Bargain fra det humanitære toppmøtet i Istanbul. Vi forventer at målsetningene om å gi mer makt til lokale implementerende aktører blir fulgt opp, og at Norge vil være en brobygger som sikrer at nødhjelp og langsiktig utvikling sees i sammenheng. Dette er spesielt viktig i de stadig hyppigere og kraftigere klimarelaterte katastrofer verden vil møte i tiden som kommer.

Samarbeid med næringslivet i utviklingspolitikken styrkes i meldingen. Det er positivt. Samarbeid med aktører som søker profitt bør imidlertid ikke være et mål i seg selv, men et middel for å oppnå enda bedre resultater i utviklingssamarbeidet. Å bringe inn næringslivets kompetanse i utviklingsprosjektet kan ha en katalytisk effekt, men vi må være varsomme med å bruke bistandsmidler til å øke inntjeningen til norske selskaper. Det er ikke en motsetning mellom profitt og utvikling, men vi skal ha tunga rett i munnen og sørge for at profitten kommer de som har størst behov til gode og bidrar til å hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Powered by Labrador CMS