Verdens matvareprogram bruker både matutdeling og kontant-overføring for å sikre at menneskene i kriseområder kan få nok mat. Kontakt-systemer er mindre utsatt for korrupsjon, viser nye tall fra WFP. Foto: Amadou Baraze / WFP
Verdens matvareprogram bruker både matutdeling og kontant-overføring for å sikre at menneskene i kriseområder kan få nok mat. Kontakt-systemer er mindre utsatt for korrupsjon, viser nye tall fra WFP. Foto: Amadou Baraze / WFP

Mindre korrupsjon med kontant-basert nødhjelp

En fersk årsrapport viser at Verdens matvareprogram (WFP) har mindre tap når de driver kontantbaserte hjelpeoperasjoner enn i tradisjonell matvaredistribusjon.

Publisert

– Vi er kontinuerlig på utkikk etter mulig mislighold, forteller Kenn Crossley til Bistandsaktuelt. Crossley er koordinator for de enda relativt nye kontantbaserte programmene, Cash Based Transfers (CBTs), i Verdens matvareprogram (WFP). Han er også ansvarlig for å forebygge korrupsjon og mislighold i kontantoverføringene som flere steder har tatt over for tradisjonell matvarebistand.

WFP har hittil hatt færre tap i CBT-operasjoner enn i tradisjonelle matvareutdelinger. Ifølge den siste finansielle årsrapporten, gikk mat verdt rundt 14 millioner dollar tapt i WFPs operasjoner i 2017, noe som tilsvarer rundt 0,6 prosent av disse operasjonenes totale verdi. Til tross for at risikoen er høy, var tapene knyttet til CBT-operasjoner langt mindre, ikke en gang 0,1 prosent, forklarer Robert van der Zee, som er kasserer og visedirktør for finansavdelingen i FN-organisasjonen.

Press fra givere

Men mens tap i regulære matvareoperasjoner også inkluderer tap i løpet av transport, mat som er blitt dårlig, og andre naturlige årsaker, er tap i CBT operasjoner nesten utelukkende knyttet til mislighold.

– Presset er stort, også fra givere, for å forhindre tap, sier Crossley, som understreker at WFP gjennomfører grundige evalueringer av alt fra finansinstitusjoner til private markedsaktører, før de eventuelt igangsetter en kontantbaserte operasjoner. Også identifiseringen av nødhjelpsmottakere tillegges mye vekt, først og fremst for å forhindre duplikasjoner.

Per idag er de mest omfattende CBT-operasjonene i landene omkring Syria, og WFPs internrevisjon har understreket nødvendigheten av å forebygge korrupsjon i disse programmene. Blant annet ble en rekke kontrakter med en libanesisk underkontraktør kansellert etter at rutinekontroller avslørte det man tror var tegn på systematisk korrupsjon.

En av de viktigste aktørene i en CBT-operasjon, er de nasjonale finansinstitusjonene som er ansvarlige for finansielle transaksjoner. For å øke kontrollen med pengeflyten, spesielt i land der disse institusjonene har begrenset kapasitet, har WFP utarbeidet sine egne kort, såkale SCOPE cards, som mottakere kan bruke i forretninger uten at transaksjonen går veien om en bank eller annen finansinstitusjon. For å lage slike kort bruker man biometrisk materiale. Et problem med biometrisk materiale, er at det ikke er kompatibelt med mobile bankløsninger, som brukte i utstrakt grad mange steder, som for eksempel i Somalia.

Alternativet er å jobbe med underleverandører, men van der Zeer forklarer at jo fler underleverandørerer man opererer med, jo mer kompliserte er kontrollmekanismene, og at et problem med effektiv kontroll er å finne personale med de rette kvalifikasjonene til å foreta en effektiv og forsvarlig evaluering av kontrollmekanismene. WFP har investert mye i omskolering av egne ansatte for å klare omstillingen til CBT-operasjoner.

Etablert kontroll

Crossley forklarer at man til nå har konsentrert seg om å få på plass kontrollmekanismer som sikrer WFP mot store tap som følger av systemisk mislighold. Der man fortsatt har rom for forbedring, er i arbeidet med å sikre seg mot små- til mellomstore svindler, inkludert dem foretatt av WFP’s egne ansatte.

Koordinatoren forteller om en hendelse på et av WFPs landkontorer, der en ansattt unnlot å melde fra om at han hadde fått penger i retur fra en lokal organisasjoner som hadde kontrakt gjennom et mindre CBT-program i regionen. Crossley understreker at organisasjonen arbeider kontinuerlig for å hindre slikt mislighold også blant egne ansatte.

Sentrale virkemidler i så måte er klare arbeidsfordelinger og retningslinjer for beskyttelse av varslere. Det er en beskyttelse som også nå utvides til å gjelde nødhjelpsmottakere. WFP har blant annet opprettet en hotline for å forenkle meldingsprosessen dersom hjelpemottakere mistenker at noe ikke er som det stemmer.

– Som regel får vi høre at kontantkortene ikke virker, eller at mottakerne ikke har kunnet kjøpe like mye mat som de hadde beregnet. Slike meldinger setter oss imidlertid istand til å foreta en grundigere undersøkelse, og på den måten avsløre eventuelle ulovligheter, forklarer va der Zeer.

Mest matutdeling

Dersom WFP anser at et CBT-program er for risikofylt, igangsetter man i stedet en tradisjonell matvareoperasjon. Det samme gjelder hvis det går hyperinflasjon i markedet. WFP foretar regelmessige markedsundersøkelser og kan foreta fortløpende vurderinger på hvorvidt det vil være billigere å importere mat. Da kan det være bedre å gå tilbake til tradisjonelle matvare-utdelinger.

– Det er lett å glemme, også blant oss som jobber med det, understreker Robert van der Zeer, at tradisjonell matvarebistand langt fra er forsvunnet. Snarere tvert imot har volumet i WFPs programmer økt de siste årene, samtidig som kontantbaserte programmer er blitt mer utbredt.

Powered by Labrador CMS