– En kraftig oppskalering av investeringer i fornybar energi må til for å unngå at klimaendringene gjør det umulig å bekjempe verdens fattigdom og gjør kloden vår ulevelig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) om det nye klimainvesteringsfondet.
– En kraftig oppskalering av investeringer i fornybar energi må til for å unngå at klimaendringene gjør det umulig å bekjempe verdens fattigdom og gjør kloden vår ulevelig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) om det nye klimainvesteringsfondet.

Norges nye klimainvesteringsfond er aktivt

Norges nye klimainvesteringsfond er operativt etter at utenriks- og forsvarskomiteen i går emstemmig avga sin innstilling om endring i Norfundloven. – Vi har ingen tid å miste i kampen mot klimaendringene, sier utviklingsminister Tvinnereim.

Publisert

I går ble det klart at utenriks- og forsvarskomiteen enstemmig vedtok endringer i Norfundloven som gjør det mulig for Norfund å forvalte det nye klimainvesteringsfondet.

Fondet blir Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon, opplyser Norfund i en pressemelding.

– Vi har ingen tid å miste i kampen mot klimaendringene. Takket være at vi har gjort det nye klimainvesteringsfondet operativt på rekordtid, kan pengene nå settes i arbeid i helt nødvendige investeringer i fornybar energi i utviklingsland, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Fondet skal kapitaliseres opp med to milliarder kroner hvert år de neste fem årene og skal forvaltes av Norfund, som er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

– Klimainvesteringsfondet vil være en hovedsatsning i arbeidet med å oppfylle regjeringens ambisjon om å doble vår årlige globale klimafinansiering. Jeg er trygg på at Norfund vil forvalte fondet slik at vi får maksimal klimaeffekt ut av hver krone vi bevilger, sier Tvinnereim.

Første investering i boks

Administrerende direktør i Norfund Tellef Thorleifsson.
Administrerende direktør i Norfund Tellef Thorleifsson.

– Vi er fornøyde med å kunne komme raskt i gang med å dekke mer av det enorme behovet vi ser for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og utnytte flere av de store mulighetene vi ser for å bidra i land der vi allerede arbeider, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) de årlige investeringene i fornybar energi i utviklingsland syvdobles, fra dagens nivå på 150 milliarder dollar til over 1000 milliarder fra 2026 til 2030, om vi skal nå 1,5-gradersmålet, opplyser Norfund.

Ifølge Thorleifsson skal klimainvesteringsfondet blant annet bidra til finansiering av ni gigawatt ny fornybar energi, unngå mer enn 14 millioner årlige CO2-utslipp (tilsvarende 30 prosent av Norges årlige utslipp) og bidra til total finansiering på 10 kroner for hver krone investert av fondet.

Den første investeringen, på 217 millioner kroner, gjøres i samarbeid med Norfunds britiske søsterfond CDC gjennom selskapet H1, som skal finansiere storskala vind- og solutbygging i Sør-Afrika. Prosjektene det skal investeres i, vil føre til å unngå 6,2 millioner tonn CO2 årlig, som tilsvarer 12,5 prosent av Norges årlige utslipp, ifølge Norfund.

Klimainvesterings-fondet

  • Forvaltes av Norfund på vegne av staten ved Utenriksdepartementet.
  • Investeringene skal foretas under Norfunds eget navn, men fondets investeringer og portefølje skal forvaltes atskilt fra Norfunds øvrige virksomhet.
  • Formålet med fondet er å redusere klimagassutslipp ved å bidra til å finansiere utbygging av fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra fossil kraftproduksjon, særlig kullkraft, og midlene kan brukes i alle OECD/DAC-godkjente land.
  • Fondet blir et viktig ledd i å nå Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene.

Kilder: Stortinget og Norfund

Prioriterer åtte land

For å dra nytte av eksisterende kompetanse og nettverk, har Norfund valgt å prioritere Sør-Afrika, India, Vietnam, Filippinene, Kambodsja, Indonesia, Sri Lanka og Bangladesh.

– I disse landene har vi allerede identifisert mulige investeringer på over åtte milliarder kroner. Vi holder muligheten åpen for på sikt å kunne gjøre investeringer også i andre land der vi kan ha høy klimaeffekt og samarbeide med sterke partnere, sier Thorleifsson.

Norfund vil prioritere investeringer i produksjon og utbygging av fornybar energi, samt områder tett knyttet til dette, som batterilagring.

– I prosjekttilfanget vi har per nå, er det flere store prosjekter innen særlig sol og vind, men også vannkraft, og vi ser allerede på muligheter innen havvind, sier Thorleifsson.

Norfund vil primært investere i egenkapital, med 20 til 35 prosent eierandel, og de enkelte investeringene vil gjerne ligge på 50-150 millioner dollar.

– Vi har et klart mål om å kunne resirkulere kapitalen raskt, for å maksimere klimaeffekten. Vi vil dermed investere med mål om exit, og aktivt søke å selge oss ut av modne investeringer, for å kunne bruke kapitalen til nye investeringer, sier Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS