Nestlé er på COP26-møtet i Glasgow for å jobbe for at nasjoner legger til rette og skaper incentiver for blant annet overgangen til fornybar energi og regenerativ landbrukspraksis, skriver Axel Heiberg-Andersen. Foto:NTB
Nestlé er på COP26-møtet i Glasgow for å jobbe for at nasjoner legger til rette og skaper incentiver for blant annet overgangen til fornybar energi og regenerativ landbrukspraksis, skriver Axel Heiberg-Andersen. Foto:NTB

Nestlé svarer: Mye mer enn bare offsetting

MENINGER: I et innlegg i Bistandsaktuelt hevder Hege Skarrud at «giganter som Nestlé og Amazon later som at de gjør noe med klima». Hun skriver blant annet at «store selskaper nå skal bli «netto null» ved å kjøpe «offsets» for å bli «bærekraftige»».

Publisert

Skarrud har rett i at skogplanting er en del av vår strategi for å nå netto null; vi har forpliktet oss til å plante 200 millioner trær innen 2030. I tillegg har vi forpliktet oss til at innen utgangen av 2022 skal verdikjeden for våre nøkkelråvarer være avskogingsfri. Dette er likevel bare én del av jobben vi skal gjøre. Vi skal også halvere egne, absolutte utslipp innen 2030. Det er et konkret og viktig tiltak, men heller ikke det vil løse problemet alene.

En livssyklusanalyse viser nemlig at utslippene knyttet til selve fremstillingen, produksjonen, av Nestlés produkter kun utgjør under 8 prosent av de totale utslippene våre. Over 70 prosent av utslippene kommer fra landbruket. Dette er indirekte utslipp, men skal vi nå netto null må vi adressere disse også. Det gjør vi gjennom samarbeid med bønder og leverandører for å fremme regenerativ landbrukspraksis. Vi har øremerket 11 milliarder kroner de neste fem årene for å drive frem regenerativt landbruk på tvers av forsyningskjeden vår. Dette fordi vi vet at regenerativt landbruk kan spille en kritisk rolle for å øke karbonbinding i jorda, bedre jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke biologisk mangfold på lang sikt.

Vil få flere med

I tillegg vil vi innføre og videreføre ambiøse tiltak, blant annet innen transport, emballasje og plantebasert kosthold, som også vil ha betydelig klima- og miljøeffekt.

Nestlé har en liten delegasjon til stede i Glasgow i disse dager. Skarrud hevder at vi er der for «å sikre våre egne interesser». Ja og nei. Nestlé har allerede kommet med ambisiøse klimamål og konkrete planer for å innfri dem. Vår interesse i Glasgow er å sikre at både stater og andre selskaper er med. For jo høyere ambisjoner fra særlig nasjonalstater, jo lettere blir det for oss å innfri målene våre og skåne både selskapet og lokalsamfunn fra klimaendringenes verste konsekvenser. Derfor er vi der - for å jobbe for at nasjoner legger til rette og skaper incentiver for blant annet overgangen til fornybar energi og regenerativ landbrukspraksis.

Vi er også i Glasgow for å lytte, blant annet til organisasjoner som Attac, og vi lytter gjerne til Hege Skarrud, om hun vil ta en kaffe en dag.

Powered by Labrador CMS