Urfolk opplever ekstra sterkt press under koronakrisa. I Brasil fører koronatiltak til at urfolksgrupper blir utsatt for både smitte og vold fra aktører som driver med ulovlig hogst, gruvedrift eller kokadyrking. Tradisjonell jordmor Moy fra en urfolksgruppe deltar her i en protest mot dårlig helsebehandling for urfolksgrupper. Foto: NTB scanpix
Urfolk opplever ekstra sterkt press under koronakrisa. I Brasil fører koronatiltak til at urfolksgrupper blir utsatt for både smitte og vold fra aktører som driver med ulovlig hogst, gruvedrift eller kokadyrking. Tradisjonell jordmor Moy fra en urfolksgruppe deltar her i en protest mot dårlig helsebehandling for urfolksgrupper. Foto: NTB scanpix

ForUM: Viktig i krisetider å skape rom hvor sivilsamfunnet kan møtes

MENINGER: Sivilsamfunnet kommer sammen denne helgen for å diskutere helse og miljø på den største digitale miljøkonsultasjonen noensinne. Det er livsviktig.

Publisert

Verdens naturarbeid trenger sivilsamfunnet, og sivilsamfunnet trenger møteplasser. Derfor er vi i Forum for utvikling og miljø (ForUM) stolte av å organisere en konsultasjon på søndag 7. juni som, for første gang siden koronautbruddet, gir sivilsamfunnet mulighet til å ha en global samtale om helse og miljø. Vi trenger å diskutere hvordan vi skal bygge opp et bedre samfunn etter korona.

Det er krise på alle kanter

Sivilsamfunnet er under press som følge av portforbud og nye sikkerhetstiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. Dører som har blitt presset åpne gjennom mange års kamp lukkes som følge av pandemien. Involvering av sivilsamfunnet i internasjonale prosesser er derfor en sentral del av konsultasjonen.

Samtidig er én av jordas åtte millioner plante- og dyrearter truet. Vi mennesker har endret 75 prosent av landjorda. Tap av skog og dyreliv medfører en økning i infeksjoner som smitter mellom ville dyr og mennesker. Koronakrisa viser hvor viktig forholdet mellom mennesker og andre dyr er for global helse spesielt og bærekraftig utvikling generelt.

På konsultasjonen vil det bli en egen diskusjon om hvordan vi kan skape utvikling i harmoni med naturen, og bygge et bærekraftig samfunn hvor vi ved a ta vare på naturen forbygger framtidige pandemier med påfølgende kriser for helse, økonomi og rettferdighet.

Korona krever at vi er innovative

Denne internasjonale konsultasjonen for sivilsamfunnet skulle opprinnelig finne sted i Oslo, og 150 mennesker fra hele verden skulle møtes for å forberede sivilsamfunnets innspill til FNs femte miljøforsamling som går av stabelen neste år.

Koronapandemien satte en stopper for det fysiske møtet, men i stedet for å avlyse flyttet vi konsultasjonen til en digital plattform. I krisetider må vi tenke nytt. Hvis det er noe pandemien vi står midt i har lært oss er det at det haster å gjøre noe med naturkrisa, og sivilsamfunnet er avgjørende for å klare det.

Konsultasjonen organiseres i samarbeid med FNs miljøprogram og Klima- og miljødepartementet. Det blir den største globale digitale konsultasjonen som noen gang har blitt arrangert på miljøfeltet. I dette nybrottsarbeidet har det vært viktig for oss, som sivilsamfunnsaktør, at den digitale konsultasjonen blir like bra eller bedre enn en fysisk konsultasjon.

Stemmer fra hele verden samles

Representativitet er viktig. Ni grupper for ulike sektorer i samfunnet, som for eksempel arbeidere, urfolk og unge, danner de formelle kanalene som fasiliteter deltagelse i FNs arbeid for bærekraftig utvikling. Gruppene har den offisielle betegnelsen «Major Groups».

Major Groups har vært sentrale i organiseringen av konsultasjonen, og essensielle for å sikre god representasjon fra hele verden. Deres bidrag gjør at vi kan samle innspill fra eksperter på tvers av sektorer og høre perspektiv fra hele verden, og gjennom det styrke FNs miljøarbeid i denne spesielle situasjonen.

Urfolk opplever ekstra sterkt press under koronakrisa. I Brasil fører koronatiltak og mindre overvåkning til at urfolksgrupper blir utsatt for både smitte og vold fra aktører som driver med ulovlig hogst, gruvedrift eller kokadyrking. Det er viktigere enn noen gang at urfolksstemmer blir hørt i det globale miljøarbeidet, og motkreftene ekstra brutale.

Gruppa for barn og unge har vært aktive i arbeidet med konsultasjonen. De er utålmodige, og understreker hvor lite tid vi har til å rydde opp i klima- og miljøproblemene. Barn og unge har vært en tydelig stemme, spesielt i klimadebatten, den siste tida. Ettersom skolestreikerne ikke lenger kan ta til gatene, er det nå desto viktigere at deres stemme blir hørt i de formelle kanalene.

Vi må handle #forNaturen

Både FNs miljøprogram og ForUM kjører kampanje denne uke i forbindelse med konsultasjonen og at det fredag 5. juni er verdens miljødag. Budskapet er at vi må handle #forNaturen. Vi må ta vare på naturen, hvis vi mislykkes med det, mislykkes vi med alle bærekraftsmålene. Naturen er livsgrunnlaget vårt.

Og for å ta vare på naturen trenger vi at sivilsamfunnet deltar aktivt i de internasjonale prosessene på miljøfeltet. Det skal vi sørge for på konsultasjonen på søndag.

Powered by Labrador CMS