Siste nytt: Varsku fra globalt koronapartnerskap: Trenger 160 mrd kroner

Minst 100 døde i sammenstøt i Etiopia * Putin etterlyser mer samarbeid mot klimaendringene * Greenpeace lar seg ikke imponere over Bidens klimaløfte * Bolsonaro sier Brasil skal være klimanøytralt innen 2050 * Xi Jinping bekrefter Kinas klimaløfter * Biden: Prisen blir høyere jo lengre vi venter

13:05 - 23. april

Varsku fra globalt koronapartnerskap: Trenger nesten 160 milliarder kroner

Verdens ledere vil få en gigantisk regning i fremtiden hvis det ikke investeres i å redde liv nå i en global innsats mot pandemien, advarer koronagruppe.

Det er budskapet fra Access to covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Samarbeidet, der Norge har tatt en ledende rolle, ble startet for ett år siden for å sikre en koordinert innsats mot pandemien.

En rapport lagt fram fredag skryter av den raskeste og best koordinerte globale innsatsen noensinne for å bekjempe noen sykdom. Men samtidig ropes det et stort varsku.

* Det mangler fortsatt 19 milliarder dollar for å sikre utviklingsland tilgang på vaksiner, tester og medisinsk utstyr i år. Så langt har donorer lovet 14 milliarder dollar siden samarbeidet startet. Beløpet som mangler, tilsvarer 158,5 milliarder kroner.

* Det er snart satt 1 milliard vaksinedoser globalt, men bare 0,2 prosent av dosene har blitt gitt i de 29 fattigste landene. Her bor 9 prosent av verdens befolkning.

* Det testes 80 ganger hyppigere i rike land enn i fattige land.

- Verden står overfor et akselererende virus som muterer til stadig mer smittsomme og farlige varianter og undergraver effekten av de verktøyene vi har i dag til å bekjempe sykdommen, advares det. (NTB)

---------------------------
11:00 - 23. april

Minst 100 døde i etnisk uro i Etiopia

Over 100 mennesker er døde og hundrevis drevet på flukt etter sammenstøt mellom ulike etniske grupper i Amhara-regionen i Etiopia, opplyser landets sivilombudsmann.

Angrep med skytevåpen og ildspåsettelser har økt frykten for folks sikkerhet i Afrikas nest mest folkerike land før valget som skal holdes i juni.

Amharene er landets nest største etniske gruppe og utgjør brorparten av befolkningen i regionen med samme navn. Volden som blusset opp forrige uke har rammet spesialsonene North Shoa og Oromo. Sistnevnte er primært befolket av oromoer, som er landets største etniske gruppe.

Administrasjonssjefene i de to regionene har så langt ikke villet oppgi nøyaktig tall på drepte. Landets sivilombudsmann Endale Haile sier etter et besøk til området at så mange som 200 kan være døde.

- Det er trygt å si at over 100 er døde. Anslaget er opptil 200, sier Endale, men påpeker at tallene er basert på informasjon fra fordrevne personer. Det har ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse på hvor mange som er døde.

Han sier over 250.000 er fordrevet i North Shoa, mens tallet er minst 75.000 i Oromo. Det kommer i tillegg til 300 drept og 50.000 fordrevne etter volden i samme område i mars.

Det er uklart hva som ligger bak den seneste blodsutgytelsen. Tjenestemenn i Amhara har pekt på opprørsgruppen Oromos frigjøringshær, men gruppen avviser at den er aktiv i området.

Den etiopiske hæren sa i helgen at den sender inn styrker for å roe ned situasjonen. Endale sa regionen var rolig da han besøkte den torsdag og fredag. (NTB)

---------------------------------
17:00 - 22. april

Putin etterlyser mer samarbeid mot klimaendringene

Russlands president Vladimir Putin etterlyser mer samarbeid i arbeidet med å få ned klimagassutslippene, men tallfestet ikke noe nytt og konkret utslippsmål.

- Russland nærmer seg å oppfylle sine internasjonale forpliktelser på dette området, sa Putin i sin åpningstale til klimatoppmøtet der USAs president Joe Biden er vertskap.

Han la til at Russland, som er verdens fjerde største utslippsland, jobber med «betydelige begrensninger» i utslippene av klimagassene innen 2050, uten å tallfeste noe konkret mål. Han avsluttet med å oppfordre til «bredt og internasjonalt samarbeid i utregningen og overvåkingen av volumet av alle typer skadelige utslipp i atmosfæren».

Tidligere denne uka sa Putin at Russland vil sette et utslippsmål som er «lavere enn i EU». I mars i fjor offentliggjorde regjeringen et utkast til en langsiktig strategi for kutt i utslippene av klimagasser fram mot 2050.

Der ble det skissert et utslippskutt på 33 prosent sammenlignet med 1990-nivået. (NTB)

---------------------------
16:30 - 22. april

Greenpeace lar seg ikke imponere over Bidens klimaløfte

USAs president Joe Bidens løfte om å halvere USAs klimautslipp innen 2030 er bra, men ikke ambisiøst nok, mener Greenpeace Norden.

- Når han sier halvering, så er det i forhold til USAs utslipp i 2005, som var historisk høyt. Vi andre bruker 1990 som utgangsår, og hvis man skal omregne det til 1990, så tilsvarer det en reduksjon på cirka 43 prosent, sier Greenpeace Nordens generalsekretær Mads Flarup.

- Det er betydelig lavere enn for eksempel det danske kuttet på 70 prosent eller EUs kutt på 55 prosent, sier Flarup videre.

Han beskriver riktig nok Bidens kuttløfte som bra, og mener det vil presse andre land i riktig retning, men ambisjonene bør være høyere, mener Flarup.

-----------------------
16:22 - 22. april

Bolsonaro sier Brasil skal være klimanøytralt innen 2050

Brasils president Jair Bolsonaro sier landet skal være klimanøytralt innen 2050. Samtidig lover han å få bukt med den ulovlige avskogingen i landet innen 2030.

- Som hjemmet til verdens største biologiske mangfold, er Brasil i front av innsatsen for å bekjempe den globale oppvarmingen, sa Bolsonaro i sin åpningstale til klimatoppmøtet torsdag.

Han lovet først at Brasil skal kutte utslippene med 37 prosent innen 2025, og opp mot 40 prosent innen 2030. Så henvendte han seg til USAs president Joe Biden:

- Herr president, vi kunne ikke vært mer enige i ditt forsøk på å etablere ambisiøse forpliktelser for klimaet. Jeg har derfor bestemt at vår klimanøytralitet skal være nådd innen 2050. Det er ti år tidligere enn tidligere kunngjort, sa Bolsonaro.

- Blant tiltakene jeg vil innføre for å nå det målet, er å få slutt på ulovlig avskoging i Brasil innen 2030. Med det vil vi redusere utslippene klimagassene med nesten 50 prosent innen den datoen, la han til. (NTB)

--------------------------------

16:00 - 22. april

Xi Jinping bekrefter Kinas klimaløfter

Kinas president Xi Jinping gjentok i sin åpningstale til klimatoppmøtet at landet har mål om å nå utslippstoppen i 2030 og være karbonnøytralt i 2060.

Dermed ser det ikke ut til at det kommer noe nytt utslippsmål fra Kina på toppmøtet som USAs president Joe Biden arrangerer.

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

- Vi må være forpliktet til en grønn utvikling. Å forbedre miljøet er å styrke produktiviteten, sa presidenten for verdens mest folkerike land.

Xi sa at rike land og som er ansvarlige for større historiske CO2-utslipp, bør påta seg mer av ansvaret og både gjøre endringer i egne land og hjelpe utviklende land til å finansiere overgang til lavutslippsøkonomier.

- Vi må være forpliktet til prinsippet om felles, men differensiert ansvarsdeling, sa Xi.

Han la vekt på at Kinas mål går ut på å gå fra å være på utslippstoppen i 2030 til å være karbonnøytralt 30 år senere, en relativt kort periode som tilsvarer en generasjon. (NTB)

---------------------

15:00 - 22. april

Biden: Prisen blir høyere jo lengre vi venter

USAs president Joe Biden tok til orde for ambisiøse utslippskutt da han åpnet sitt klimatoppmøte torsdag.

- Prisen for å ikke handle bare stiger. USA venter ikke, sa Biden i sin åpningstale til klimatoppmøtet, der et stort antall stats- og regjeringssjefer deltar.

Biden har forpliktet seg til å kutte USAs klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, målt i forhold til utslippsnivået i 2005. Målet ble bekreftet torsdag.

Han håper løftet skal oppmuntre Kina og andre store utslippsnasjoner til å få fart på egne utslippskutt.

Allerede har Japan varslet kutt i klimagassutslippene på 46 prosent innen 2030, sammenlignet med 2013-nivå. Storbritannia har gått lengst, med et svært ambisiøst mål om å kutte landets klimautslipp med hele 78 prosent i 2035, sammenlignet med 1990-nivå. (NTB)

Powered by Labrador CMS