Marginpars, et selskap som produserer blomster i Kenya og Etiopia og eksporterer disse til Europa - mistet nær 100 prosent av inntektene over natten etter at korona-pandemien slo til. Foto: Norfund
Marginpars, et selskap som produserer blomster i Kenya og Etiopia og eksporterer disse til Europa - mistet nær 100 prosent av inntektene over natten etter at korona-pandemien slo til. Foto: Norfund

Norfund: Behov for en annerledes nødhjelpsoperasjon

MENINGER: Like viktig som å bekjempe korona pandemien i Afrika gjennom medisinsk nødhjelp og smittebegrensing, er nødhjelp til levedyktige bedrifter som rammes av en akutt svikt i økonomien.

Publisert

Bedrifter i korona-utsatte land i Afrika har nå et kritisk behov for tilførsel på kapital. Hvis ikke kan et stort antall arbeidsplasser gå tapt. Økt arbeidsledighet vil føre til økt fattigdom og lidelse. Det afrikanske kontinent står i fare for å gå inn i en negativ spiral.

Tusenvis av arbeidsplasser er i ferd med å gå tapt

Allerede nå ser vi at flere av de afrikanske bedriftene Norfund er investert i blir hardt rammet. Marginpar er et veldrevet selskap som produserer blomster i Kenya og Etiopia og eksporterer disse til Europa - er et av flere eksempler. All etterspørsel fra Marginpars kunder forsvant med koronakrisen. Over natten mistet de nær 100 prosent av inntektene. 3000 arbeidstakere står i fare for å miste jobbene sine. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg destruerer gårder i Kenya nå 50 tonn blomster hver dag fordi etterspørselen har forsvunnet.

Banker i fare for å gå konkurs

Norfund har også eierinteresser i en rekke banker i Afrika. Mange av disse står nå i fare for å gå konkurs. Dette vil i sin tur gjøre at bankenes kunder, små og mellomstore bedrifter, mister sin mulighet til å få lån, som igjen fører til arbeidsledighet og fattigdom.

I Norge er vi heldige. Vi har handlekraftige politikere som i et imponerende tempo er ute med støtteordninger for næringslivet. For som statsminister Erna Solberg sier; det er billigere å gjøre strakstiltak for å beholde eksisterende arbeidsplasser enn å måtte skape alle arbeidsplassene på nytt etter at krisen er over.

Det samme gjelder i Afrika og for alle verdens utviklingsland. Behovet for kapital er her enda mer prekært. Allerede før koronaepidemien viste analyser at det hvert år er behov for å skape 20 millioner nye arbeidsplasser i Afrika sør for Sahara for å holde tritt med befolkningsveksten. For hver bedrift som går konkurs som følge av korona-pandemien, så vil stadig flere sårbare mennesker bli satt ut i arbeidsledighet og fattigdom - uten støtteordninger å lene seg på og med få sjanser til å finne ny jobb.

Kapital er beste medisin

Hva skal til for å redde afrikansk næringsliv? Tilførsel av langsiktig og tålmodig kapital er beste medisin. Gjerne supplert med aktive investorer som kan bistå med gode råd og ekspertise.

Norfund er Norges investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Mandatet er å bidra til utvikling gjennom å investere risikokapital i selskaper i fattige land. Marginpar er et av selskapene som Norfund har investert i. Marginpar jobber nå målrettet med å kutte kostnader; alle ansatte går ned i 50 prosent stilling og halv lønn, for å unngå at noen blir sagt opp så langt det er mulig. Samtidig jobber de aktivt med banker, kreditorer og jordeiere, slik at bedriften i hvert fall kan overleve frem til juni. Dersom et veldrevet selskap som Marginpar går konkurs på grunn av en midlertidig stans i etterspørselen, vil dette få store konsekvenser både for arbeidstagerne og for lokalsamfunnet.

Tid for annerledes nødhjelpsoperasjon

På samme måte som norske myndigheter nå setter inn støtteordninger for norske bedrifter, må vi bidra til at flest mulig bærekraftige bedrifter i utviklingslandene overlever krisen.

Norfund er per i dag investert i om lag 900 bedrifter i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Disse selskapene står for mer enn 300.000 direkte arbeidsplasser og mange, mange flere indirekte arbeidsplasser i leverandørkjeder og i form av ringvirkninger i samfunnene hvor de opererer.

Som en ansvarlig eier er Norfund klar til å gjøre innsats for å bidra til at bedriftene kan holde det gående gjennom krisen og være i stand til å ta opp igjen produksjonen for fullt etterpå.

Verden er i en unntakstilstand. Nå er det tid for en annerledes nødhjelpsoperasjon der vi kjemper for å opprettholde næringslivet og arbeidsplassene - både i Afrika og i Norge.

Powered by Labrador CMS