Pendlere i Nairobi følger reglene for å holde avstand for å unngå smitte. Koronakrisa kan få store konsekvenser for økonomien og arbeidsplasser i mange afrikanske land, som ikke har samme muligheter som Norge og europeiske land til å sørge for krisepakker for næringsliv og arbeidsledige. Norfund ser nå på om banker er Norfund er medeier kan brukes til å sluse inn livsviktig kapital til afrikansk næringsliv. Foto: Thomas Mukoya / Reuters / NTB scanpix
Pendlere i Nairobi følger reglene for å holde avstand for å unngå smitte. Koronakrisa kan få store konsekvenser for økonomien og arbeidsplasser i mange afrikanske land, som ikke har samme muligheter som Norge og europeiske land til å sørge for krisepakker for næringsliv og arbeidsledige. Norfund ser nå på om banker er Norfund er medeier kan brukes til å sluse inn livsviktig kapital til afrikansk næringsliv. Foto: Thomas Mukoya / Reuters / NTB scanpix

Norfund tenker nytt for å hjelpe afrikansk næringsliv i korona-krise

Afrika står på terskelen til en dyp økonomisk krise. Det statlige investeringsfondet Norfund utreder nå om banker der de er medeier kan brukes til å sluse inn livsviktig kapital.

Publisert

Afrika sør for Sahara mot økonomisk krise

Afrika sør for Sahara går mot en krise, ifølge prognoser fra blant annet Verdensbanken. Kostbare tiltak for å stoppe koronaviruset rammer sysselsatte både i formell og uformell sektor. I tillegg møter afrikanske land bortfall av eksportinntekter, svikt i inntekter fra turisme og tap av inntekter fra migranter i utlandet. Tilgang til mat for millioner av mennesker kan bli rammet av redusert produksjon og brutte forsyningslinjer.

Arise

- Norfund har investert 8,6 milliarder kroner i finansinstitusjoner i utviklingsland. Tre milliarder av dem er plassert i investeringsselskapet Arise.

- Arise ble etablert i 2016, med Norfund og norske investorer, den nederlandske storbanken Rabobank og den nederlandske utviklingsbanken FMO som eiere.

- Arise har i dag eierandeler i banker med virksomhet i 30 land.

- Selskapet er registrert som hjemmehørende i Nederland og har hovedkvarter i Sør-Afrika.

Korona-pandemien har allerede gitt omfattende økonomiske konsekvenser i en rekke afrikanske land, og ekspertene frykter at det blir mye verre. Verdensbanken spår den verste økonomiske tilbakegangen på 25 år i Afrika sør for Sahara, og et samlet økonomisk tap i regionen på opp mot 79 milliarder dollar i 2020 alene.

Samtidig sitter det norske bistandsfinansierte investeringsfondet Norfund på en betydelig eierandel i banker i afrikanske land. Norfund ser nå på om disse eierandelene kan brukes til å demme opp for den økonomiske tilbakegangen som vil komme.

Ekstraordinær tilførsel av kapital til banksektoren kan være en mulighet for å hjelpe næringslivet i kriserammede økonomier.

- Banksektoren er en måte å nå mange bedrifter på. Det er veldig mange bedrifter, både små og store, som sliter. Norfund kan ikke hjelpe alle disse. Men vi har investert i mange banker som har disse bedriftene som kunder, sier Erik Sandersen, som leder Norfunds virksomhet innen finansinstitusjoner.

Norfund samarbeider med søsterorganisasjoner i andre europeiske land om krisetiltak. Avisa Development Today melder at det kan komme et felles europeisk initiativ på feltet.

Norge og andre europeiske land har satt i verk omfattende krisetiltak for å støtte næringslivet og arbeidstagere som er permittert eller kastet ut i arbeidsledighet. De fleste afrikanske stater mangler økonomiske ressurser for å gjøre noe tilsvarende.

Frykter omfattende krise

Mange av de afrikanske bankene er nå mest opptatt å overleve, og er lite interessert i å øke utlånene til nye kunder. Samtidig trenger næringslivet kapitaltilskudd for å betale lønninger og faste utgifter for å unngå masseoppsigelser og konkurs.

En mulighet for å gi krisehjelp til afrikanske økonomier er å bruke afrikanske banker for å tilføre friske penger for å holde hjulene i gang. Pengene kan komme via Norfund og andre europeiske aktører innen utviklingsfinans. Ekstraordinære lån til bankene kombinert med garantier mot tap er en mulighet som vurderes.

Slike lån kan være betinget av pengene skal brukes til utlån til små og mellomstore bedrifter og at det føres særskilt regnskap med disse midlene.

Det har aldri tidligere vært gitt slike ekstraordinære lån via bankvesenet. Dagens situasjon er imidlertid alt annet enn normal.

Norfund skal foreløpig ikke ha levert noe formelt forslag om ekstraordinære utlån til Utenriksdepartementet.

Trenger ekstra kapital

- Finansieringsinstitusjonene er viktige for hele økonomien. Norfund bidrar gjennom vår eksisterende investeringskapital til å styrke bankene i Afrika. Men skal vi få bankene til å gi nye lån til sine kunder i dagens usikre situasjon, vil det kreve risikoavlastning og en annen type kapital i tillegg til det vi allerede har, sier Sandersen i Norfund til Bistandsaktuelt.

Han viser til at det pågår et samarbeid med Norfunds europeiske søsterorganisasjoner i ulike land for å finne fram til felles løsninger.

- Hva sier afrikanske banker dere er i kontakt med om dagens situasjon?

- De sier det er veldig alvorlig. De ser for seg 3-4 ganger høyere andel misligholdte lån enn det som er normalt.

Sandersen sier at en eventuell ekstraordinær tilførsel av kapital til næringslivet bør fordeles på ulike land og til sammen utgjøre minst 1-2 milliarder kroner om det skal gjøre noen forskjell.

Er medeier i mange afrikanske banker

Norfund har omfattende investeringer i banksektoren i Afrika sør for Sahara gjennom investeringsselskapet Arise, som er deleier i ti nasjonale afrikanske banker med virksomhet i 30 land. Norfund eier over 40 prosent av Arise, som har hovedkontor i Sør-Afrika.

Investeringene er opprinnelig gjort for å styrke banksektoren og bedre tilgangen på kapital for små og mellomstore bedrifter.

Norfund har også investert i en rekke andre finansinstitusjoner i Afrika, samt i Asia og Latin-Amerika. En del av dem er mikrokredittinstitusjoner, som også sliter i dagens situasjon.

Samlet hadde Norfund ved utgangen av 2019 investert 8,6 milliarder kroner i egenkapital og lån i finansinstitusjoner i utviklingsland. Av dette utgjør investeringen i Arise tre milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS