Astrid Hoem, leder av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, er overrasket over hvor lite diskusjon det har vært i Norge om fordelingen av korona-vaksiner globalt.
Astrid Hoem, leder av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, er overrasket over hvor lite diskusjon det har vært i Norge om fordelingen av korona-vaksiner globalt.

Unge på venstresida maner til kamp for global vaksinefordeling, «fantasipolitikk» svarer FpU

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF tar til orde for å fjerne patentbeskyttelser på koronarelaterte legemidler under pandemien. De får støtte fra Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom. – Fantasipolitikk, mener Fremskrittspartiets ungdom.

Publisert

- Jeg er overrasket over hvor lite debatt det er om rettferdig vaksinefordeling i Norge. Vi står overfor en global pandemi, men den internasjonale solidariteten uteblir, sier Astrid Hoem, leder Arbeidernes Ungdomsfylkning AUF.

Denne uken er det ett år siden Verdens helseorganisasjon (WHO) karakteriserte koronavirusets spredning som en pandemi. Siden da har over 2,5 millioner mistet livet, og over 400 millioner jobber har forsvunnet.

Vaksineringsprogrammer er satt i gang rundt omkring på kloden, men mens høyinntektsland har satt en dose i sekundet siden begynnelsen av januar, har flertallet av verdens lav- og mellominntektsland ennå ikke begynt å vaksinere.

- Solidaritet bør gjelde også i krevende tider. Er det noe vaksinepolitikken som føres i disse dager viser, så er det at vi i de rike landene helt har glemt vår solidaritet med andre land, også her hjemme, sier Hoem. Hun vil at Norge skal gjøre mer for jevnere fordeling, og trekker fram lemping på patentbeskyttelser som et av tiltakene.

Ny patentrunde i WTO

Om lag 100 utviklingsland, med Sør-Afrika og India i spissen, har prøvd å få gjennom et forslag om å fjerne patentbeskyttelser på koronavaksiner- og legemidler under pandemien i Verdens handelsorganisasjon. Landene har siden oktober i fjor argumentert for at oppmykning av patentbestemmelsene vil gjøre det enklere og billigere å produsere vaksiner. Noe av grunnen til at behandlingen har tatt så lang tid, er at land som Canada, Chile og Australia har ønsket bevis for at lovendringen vil føre til nettopp det.

Hva er TRIPS, Act-A og Covax?

TRIPS står for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, og TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon behandler rettslige spørsmål om patentrettigheter.

Act-A står for «The Access to COVID-19 Tools Accelerator» og er Verdens helseorganisasjons initiativ for rettferdig tilgang til koronarelaterte legemidler. Norge leder initiativet sammen med Sør-Afrika.

Covax er en finansieringsmekanisme som skal bidra til at covid-19-vaksiner blir tilgjengelige for lav- og mellominntektsland. Den ledes av vaksinealliansen Gavi, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness).

Norge har sammen med EU, USA og Storbritannia gått mot forslaget i WTO, med begrunnelse om at en slik lovendring vil bety et «tilbakeslag for insentivene til innovasjon på det medisinske feltet». Denne uken ble forslaget fremmet på nytt i TRIPS-rådet, som nå er under ledelse av den Norges ambassadør til WTO, Dagfinn Sørli.

I forkant av møtet trakk Verdens helseorganisasjons direktør Tedros Ghebreyesus forslaget fram som en av tiltakene for bredere vaksinetilgang. 31 medlemmer i kongressen i USA oppfordret den amerikanske delegasjonen til å støtte forslaget, 115 medlemmer i EU-parlamentet gjorde det samme. WTOs nye leder, Ngozi Okonjo-Iweala - som har advart mot vaksinenasjonalisme - framholdt på sin side en «tredje vei», som går ut på å sørge for teknologioverføring skjer uten at patentrettighetene utfordres. Møtet i TRIPS-rådet ble avsluttet i går kveld, uten vedtak eller overgang til tekstbaserte forhandlinger. Diskusjonen vil altså fortsette.

Nei i Stortinget

Sosialistisk Venstreparti har forsøkt å forandre norske myndigheters posisjon gjennom avstemning i Stortinget, men har blitt nedstemt ved to anledninger. Også Arbeiderpartiet stemte mot. Astrid Hoem i AUF vil prøve å endre på det.

- Hva slags respons får dere fra moderpartiet?

- Jeg opplever i hvert fall at det er vilje til å høre på oss, men det er utfordrende å løfte diskusjonen i seg selv. Jeg synes det er veldig synd at forslaget ble nedstemt, for det blir mer og mer tydelig hvor urettferdig patentordningen er, sier Hoem.

Hun påpeker at avstemningen skjedde nesten uten debatt utenfor Stortinget.

- Samtidig diskuterer vi vaksinefordelingen innad i Norge til minste detalj. Vi tenker vaksineringen går sakte her, fordi vi må holde ut til sommeren, mens andre må belage seg på å vente til 2023, sier hun.

- Covax er ikke nok

AUF-lederen mener det ikke holder at Norge støtter Covax, som skal sørge for vaksinefordeling i lav- og mellominntektsland, når rike land kjøper opp flertallet av verdens vaksinedoser. I tillegg til forslaget om å fjerne patentbeskyttelser under pandemien, tar Hoem til orde for differensiert prissetting, slik at legemiddelindustrien skal kunne selge legemidler til langt lavere priser i lavinntektsland, og at vaksineteknologien som utvikles i forbindelse med pandemien må gjøres tilgjengelig gjennom WHO sitt Technology Access Pool (C-Tap). C-Tap er et program for frivillig deling av patentbeskyttet informasjon som kan brukes til bekjempelse av viruset. I januar i år hadde programmet ikke mottatt noen bidrag.

- AUF har lenge ment at det er urettferdig at medisiner blir patentlagt på en måte som gjør dem vanskelige å få tak i. Pandemien gjør det enda mer åpenbart. Norge sitter i FNs sikkerhetsråd og har en viktig rolle i vaksinearbeidet, men vi bruker ikke plassen godt nok. Det er en tapt mulighet, sier Hoem.

Senterungdommen på linje med AUF

Hva tenker kollegaene hennes i de andre ungdomspartiene?

Bistandsaktuelt tok en runde med lederne i fire andre ungdomspartier i opposisjon for å høre hva de mener om Norges rolle i den globale vaksinefordelingen.

- Vi er helt enige i at noe av nøkkelen til å gi vaksiner til hele verden ligger i å fjerne patentbeskyttelsen. Slik går det an å utvide produksjonskapasiteten over hele verden, skriver Torleik Svelle i Senterungdommen til Bistandsaktuelt.

Torleik Svelle i Senterungdommen.
Torleik Svelle i Senterungdommen.

- Det er viktig at vi bruker vår makt internasjonalt for å sørge for at det skjer. Så kjøper jeg ikke helt ukritisk premisset til AUF om at vestlige vaksineoppkjøp automatisk fører til skjevfordeling av vaksiner. Det at store land har gått inn, tatt risiko og kjøpt mye vaksiner er helt avgjørende for få opp produksjonskapasiteten, som i neste rekke fører til økt tilgjengelighet og lavere pris. Avtalen Norge er med i med EU tar betraktelig lavere risiko enn det mange andre vestlige land gjør, det gjør at vi blir med som gratispassasjerer fordi vi ikke bidrar med å oppskalere produksjonen, samtidig som vaksinasjonen her hjemme går tregt, skriver han. Svelle mener også Norge må fortsette Covax-samarbeidet og ta sin del av kostnaden for å bekjempe pandemien globalt.

Venstresidepartiene vil gå lenger

Lederen i Sosialistisk ungdom, Synnøve Kronen Snyen, sier AUFs sine forslag er gode, og på linje med det SV har jobbet for på Stortinget de siste månedene.

Lederen i Sosialistisk ungdom, Synnøve Kronen Snyen.
Lederen i Sosialistisk ungdom, Synnøve Kronen Snyen.

- Vi mener at dagens patentbeskyttelser står i veien for en tilstrekkelig kapasitet for produksjon av vaksiner i mellom- og lavinntektsland. Formålet med vaksinene skal selvsagt være å få slutt på pandemien, ikke å sikre profitt for legemiddelindustrien eller unødvendig store overskudd for verdens rikeste land. Norge har en spesiell mulighet innenfor WTO med tanke på at vi, i motsetning til nesten alle andre rike land i Europa, ikke er bundet av EUs beslutninger. Det handlingsrommet bør vi naturligvis bruke på å sørge for en rettferdig vaksinefordeling, skriver hun.

- Problemet er at AUF ikke har med seg Arbeiderpartiet i denne saken. Vi i SV har prøvd å få Ap og regjeringen med på initiativet i WHO om å lempe på patentrettigheter under pandemien. Men Arbeiderpartiet blokkerte, sammen med regjeringen og Frp. Jeg er glad for at AUF løfter dette, og håper de får med seg sitt eget moderparti, skriver Snyen.

Hun får støtte av Alberte Bekkhus, leder i Rød ungdom, som også stiller seg bak AUF sitt utspill.

Alberte Bekkhus, leder i Rød ungdom.
Alberte Bekkhus, leder i Rød ungdom.

- Vi ville nesten tatt det ett steg videre: Om mulig, bør vi nesten kreve at rike land som har tatt en alt for stor del av kaka, skal gi tilbake vaksinedoser. Selvsagt skal vi sikre vaksiner til egen befolkning - men ikke på bekostning av det internasjonale arbeidet for å komme oss gjennom pandemien, skriver hun. Bekkhus men Norge har vært usolidariske i vaksinesamarbeidet «ved å sitte stille i båten og la dette skje ukritisk».

- Det er kvalmt at vi flotter oss med at vi er flinke på fredsarbeid og gi muligheter til andre land når vi ikke sletter urettferdig gjeld og i tillegg bidrar til å gjøre det vanskeligere for land i det globale sør å få gjort noe med pandemien, skriver RU-lederen.

- Fantasipolitikk, svarer Fpu

Andreas Brännström, leder i Fremskrittspartiets ungdom, er uenig med de øvrige opposisjonspartiene. Han har lite til overs for AUF sitt utspill.

Andreas Brännström, leder i Fremskrittspartiets ungdom.
Andreas Brännström, leder i Fremskrittspartiets ungdom.

- Vi mener det er norske politikeres ansvar å skaffe vaksiner til innbyggere i Norge. Det er vår viktigste prioritet. Det er mange i risikogruppen som er helt avhengig av vaksine for å få tryggheten tilbake i hverdagen. For dem kan smitte bety alvorlig sykdom, varige mén eller et fatalt utfall. Vi synes det er svært problematisk at AUF fokuserer mer på å få vaksine til andre land, enn befolkningen her hjemme, skriver han til Bistandsaktuelt.

- Norge skal ikke løse alle verdens problemer, vi må løse de problemene vi har her hjemme først. Samtidig er det veldig bra om man gir bistand og hjelp til andre land for at de også skal få vaksine.

Når det gjelder forslaget om fjerning av patentbeskyttelser, skriver Brännström at man ikke kan forvente at selskaper som har investert store beløp i forskning og utvikling av disse vaksinene, bare skal gi dem fra seg.

- Da vil det heller ikke lønne seg å utvikle vaksiner. Jeg er glad for at det er markedet, og ikke staten, som er ansvarlig for å utvikle vaksine. Det er langt mer effektivt at hundrevis av selskaper konkurrerer om å utvikle den beste vaksinen på kortest mulig tid. Det har også vist seg å være en god løsning. Da kan ikke staten etterpå gi bort deres produkt til andre. Resultatet av denne håpløse fantasipolitikken er at ingen vil investere i utviklingen av en vaksine, og man ville ikke hatt en vaksine i utgangspunktet, skriver han.

KrfU: Regjeringen er allerede i gang

Rettferdig fordeling av vaksiner internasjonalt har vært en av KrFs prioriteringer i regjering det siste året, skriver leder i Kristelig folkepartis ungdom, Edel-Marie Haukland.

- Det var viktig at rike land investerte stort for å få på plass det store arbeidet med å utvikle vaksiner. Det førte til at nye vaksiner ble utviklet på rekordtid, siden selskapene hadde trygghet for finansieringen. Det er fort å glemme. Ikke bare ble vaksiner utviklet på rekordtid, men det har heller aldri gått raskere fra rike land har fått tilgang til vaksiner, til at de samme vaksinene er blitt rullet ut i utviklingsland. Arbeidet utviklingsminister Dag Inge Ulstein leder i ACT-A og COVAX gir store resultater. Bare de siste dagene har det blitt rullet ut 17,5 millioner vaksinedoser til 32 ulike land gjennom COVAX-samarbeidet, skriver hun.

Leder i Kristelig folkepartis ungdom, Edel-Marie Haukland.
Leder i Kristelig folkepartis ungdom, Edel-Marie Haukland.

- Mens andre land har kuttet i bistandsprosenten og flyttet penger over til å bekjempe corona i eget land, har Norge opprettholdt bistanden og økt støtten kraftig til internasjonalt pandemiarbeid. Totalt har regjeringen brukt 12 milliarder på internasjonalt pandemiarbeid og 4,6 milliarder til ACT-A-arbeidet.

Haukland er optimistisk til den nye WTO-lederens tilnærming til teknologioverføring.

Hun påpeker at regjeringen allerede jobber med flere av utfordringene til AUF.

- Vi var tidlig ute med viderefordeling av vaksiner, mens Senterpartiet og Vedum hadde en Norge først-strategi. Dette er en lite solidarisk og uklok håndtering av pandemier. Ettersom mange rike land får tilgang på langt flere vaksiner enn de trenger, er det viktig at de fordeles videre til fattige land - uten kostnad. Her jobber vi fortsatt for gode løsninger for internasjonalt samarbeid, skriver hun til Bistandsaktuelt.

Unge Høye, Unge Venstre og Grønn ungdom har også blitt kontaktet, men ikke svart på forespørsel.

Powered by Labrador CMS