Det var i november i fjor at Norge lanserte som det første landet i verden, en plan for hvordan bistandsmidler kan brukes til å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Med strategien «Bedre helse, bedre liv», tar Norge til orde for et styrket globalt engasjement på verdens helsearenaer. Regjeringen har bevilget 140 millioner kroner til dette arbeidet i år, og vil trappe opp innsatsen mot 2024.

- Vi håper at andre land tar etter Norge. Ikke-smittsomme sykdommer fører til enorme lidelser. Som alltid rammes de fattigste hardest, sier utviklingsmininster Dag-Inge Ulstein i en kommentar.

Arbeidet mot psykiske lidelser har vært en sentral del av det norske engasjementet på dette feltet. Norge er blant få land som har prioritert mental helse i arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer. (Ba)