Etter flere tiår med positiv utvikling, øker nå antall ekstremt fattige i verden. Årsaken er at de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien. Bildet viser en gutt som går forbi et veggmaleri som advarer mot koronasmitte, i bydelen Mathare i Nairobi i Kenya. Foto: Brian Inganga / AP Photo / NTB
Etter flere tiår med positiv utvikling, øker nå antall ekstremt fattige i verden. Årsaken er at de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien. Bildet viser en gutt som går forbi et veggmaleri som advarer mot koronasmitte, i bydelen Mathare i Nairobi i Kenya. Foto: Brian Inganga / AP Photo / NTB

Verdensbanken: Kraftig økning i antall ekstremt fattige

Covid-19-pandemien kan føre 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom i år, advarer Verdensbanken. Den negative utviklingen vil fortsette inn i 2021. Etter år med reduksjon i antall fattige, er verden på feil kurs.

Publisert

Verdensbankens rapport

- «Poverty and Shared Prosperity» er en omfattende rapport fra Verdensbanken som tar for seg de siste utviklingstrekkene innen global fattigdom og ulikhet. Den kom forrige gang ut i 2018.

- Årets rapport viser at antall ekstremt fattige i verden øker, for første gang på mer enn 20 år.

- Årsaken er at de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien rammer fattige hardt.

- Rapporten har også en egen nettside.

Å være ekstremt fattig defineres som å leve på mindre enn 1,90 dollar om dagen. I en ny, omfattende rapport fra Verdensbanken offentliggjort i går, blir det advart om at utviklingen nå går feil. Rapporten slutter seg til andre anslag fra ulike forskningsmiljøer og tenketanker som alle peker i samme retning: Verden er på feil kurs.

- Pandemien og den globale tilbakegangen kan føre til at mer enn 1,4 prosent av verdens befolkning faller ned i ekstrem fattigdom, sier Verdensbankens president David Malpass i en pressemelding.

Verdensbanken presenterer ulike scenarioer, der antall fattige i år øker til mellom 702 og 729 millioner. Det tilsvarer 9,1-9,4 prosent av verdens befolkning. Den negative utviklingen fortsetter inn i 2021.

Dette er en brudd på en positiv trend. Før pandemien ble et faktum la banken til grunn at antallet ekstremt fattige ville falle også i 2020 og 2021. Den ferske rapporten beregner den negative effekten av pandemien gjennom 2020 og 2021 til at antallet ekstremt fattige blir 110-150 millioner høyere enn i et scenario der pandemien ikke hadde oppstått.

Svakere utvikling også før pandemien

Målet om utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 blir dermed enda vanskeligere å nå. I rapporten, som tar utgangspunkt i tall for 2017, pekes det på at reduksjonen i fattigdom gikk tregt allerede før covid-19-pandemien.

I 2017 var det 52 millioner færre ekstremt fattige enn i 2015, men den positive utviklingen gikk langsommere enn tidligere.

Mellom 1990 og 2015 falt antall ekstremt fattige med om lag ett prosentpoeng per år. Mellom 2015 og 2017 gikk utviklingen bare halvparten så raskt.

President David Malpass i Verdensbanken. Foto: Jose Luis Magana / AP Photo / NTB
President David Malpass i Verdensbanken. Foto: Jose Luis Magana / AP Photo / NTB

Afrika sør for Sahara er den delen av verden med flest ekstremt fattige. I 2017 hadde region 430 millioner i denne kategorien, tilsvarende 41 prosent av befolkningen.

40 prosent under 5,50 dollar

Det er ulike kriterier for fattigdom. Mens én av ti mennesker i verden lever på under 1,90 dollar om dagen, så sier Verdensbankens tall at en firedel av verdens innbyggere lever på under 3,20 dollar om dagen.

Mer enn 40 prosent av verdens befolkning, 3,3 milliarder mennesker, lever på under 5,50 dollar om dagen.

Covid-19-pandemien kan føre til større ulikhet, definert som svakere økonomisk utvikling for de 40 prosent fattigste i et land, heter det i rapporten. Den tar til orde for at verdenssamfunnet må handle i fellesskap for å unngå at mange år med framskritt når det gjelder fattigdomsreduksjon blir visket ut.

Powered by Labrador CMS