Tusenvis av mistenkte tidligere IS-krigere sitter i fengsler både i Irak, Syria og kurdiske områder. Mange befinner seg også i ulike leirer. Bildet er fra et fengsel nord i Syria og mennene er mistenkt for å være IS-krigere. Frp foreslår nå at Norge tar initiativ til en internasjonal domstol som skal dømme tidligere IS-krigere og sørge for soning. Det vil de gjerne bruke bistandspenger til. Foto: Fadel Senna/AFP/NTB
Tusenvis av mistenkte tidligere IS-krigere sitter i fengsler både i Irak, Syria og kurdiske områder. Mange befinner seg også i ulike leirer. Bildet er fra et fengsel nord i Syria og mennene er mistenkt for å være IS-krigere. Frp foreslår nå at Norge tar initiativ til en internasjonal domstol som skal dømme tidligere IS-krigere og sørge for soning. Det vil de gjerne bruke bistandspenger til. Foto: Fadel Senna/AFP/NTB

Frp vil opprette egen domstol for IS-krigere - kan betales med bistandspenger

Publisert

Som medlem av FNs sikkerhetsråd bør Norge ta initiativ til å opprette en internasjonal straffedomstol som skal håndtere medlemmer og sympatisører av IS, mener Fremskrittspartiet.

Det var onsdag denne uka at partiet fremmet et forslag i Stortinget om at Norge burde fronte en slik spesialdomstol. Rettssaken bør foregå i «regionen der forbrytelsen er begått», mener partiet.

I Frp-forslaget står det også at Norge skal arbeide for sikre soningskapasitet i regionen, slik at de som eventuelt dømmes kan sone i de områdene hvor de har begått forbrytelser.

- Viktig

- Vi mener dette er viktig av mange grunner. Det er et fastlagt rettsprinsipp at man skal dømmes der man har begått en forbrytelse. Ofrene for forbrytelsene bør få rettferdighet. Det er også viktig av sikkehetssyn, både i Europa og i nærområdene, at disse forbryterne ikke går fri, sier Helgheim til Bistandsaktuelt. Han står sammen med Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde bak forslaget

I forslaget viser de fire Frp-representantene blant annet til at lignende rettsprosesser er blitt gjennomført med stor støtte fra det internasjonale samfunnet i det tidligere Jugoslavia og i Rwanda.

- God bruk av bistandspenger

Helgheim sier til Bistandsaktuelt at han mener det vil være fornuftig bruk av norske bistandspenger å støtte en slik internasjonal domstol for IS-krigere samt å bidra til at de kan sone i områdene hvor IS sto bak forbrytelser og overgrep.

- Norsk bistand skal bidra til at verden blir et bedre sted og verden blir definitivt bedre av at disse forbryterne blir dømt. Det vil gi rettferdighet til ofrene, det er svært viktig. At de som står bak grove forbrytelser og overgrep blir dømt vil også gjøre det langt lettere å gi humanitær bistand til de som er reelle flyktninger i leirene i disse områdene. Frp er for å gi bistand der den gjør mest nytte og en slik domstol vil kunne bidra til å gjøre hjelpen mer målrettet og effektiv, sier han.

Frp-representanten mener også at et internasjonalt støttet rettsoppgjør er viktig for å forhindre at IS igjen blir en trussel, både i i Norge og Europa og i områdene hvor IS tidligere herjet.

- Å bidra til at IS ikke får muligheten til å etablere seg igjen, med alt det medfører, mener jeg er fornuftig bruk av bistandspenger, sier han.

Neppe flertall

- Hva tenker du om rettssikkerheten i en slik prosess?

- Vi ønsker ikke at uskyldige skal bli dømt. Det er nettopp derfor dette bør være en internasjonal domstol hvor man bruker anerkjente rettsprinsipper.

- Dere vil også at Norge og resten av det internasjonale samfunnet skal bidra til "soningskapasitet" i de områdene hvor forbrytelsene er begått. Ser Frp for seg å bidra til å bygge egne fengsler for tidligere IS-krigere og sympatisører?

- Jeg vil ikke konkludere på dette med soning. Vi mener det er flere mulige måter å gjøre det på.

Forslaget skal senere debatteres i Stortinget. Helgheim er ikke altfor optimistisk med tanke på å få flertall.

- Dessverre tror jeg det blir vanskelig å få dette vedtatt. Båre regjeringspartiene og opposisjonen er for opptatt av symbolpolitikk. Men jeg mener selvsagt at det burde blitt vedtatt fordi en slik internasjonal rettsprosess kunne hjulpet mange mennesker og bidratt til økt sikkerhet, sier han.

Powered by Labrador CMS