Læringsnivået på skoler i Liberia har vært blant de svakeste i verden.
Læringsnivået på skoler i Liberia har vært blant de svakeste i verden.

Private skoler gir litt bedre læring i Liberia

I tre år har det vestafrikanske landet Liberia eksperimentert med å bruke åtte private aktører til å drifte 93 tidligere offentlige grunnskoler. Pilotprosjektet kan vise til «en beskjeden læringsframgang», går det fram av en ny rapport fra Center for Global Development (CGB) i Washington.

Publisert

Det var i 2016 at regjeringen i Liberia satte ut driften av 93 virkårlig valgte offentlige grunnskoler til private aktører. Forsøket omfattet 8,6 prosent av grunnskoleelevene i landet. De åtte besto av både kommersielle selskaper og veldedige organisasjoner. De omfattet både lokale og internasjonale aktører.

CGD har fulgt utviklingen på vegne av myndighetene i Liberia. Når de ser på innsatsen etter tre år konkluderer de med at de utvalgte programskolene kan i snitt vise litt bedre resultater enn vanlige offentlige skoler:

  • En beskjeden økning i læring. Elever i de privatdrevne skolene leser etter tre år fire ord mer i minuttet enn elevene i det offentlige. Men det er likevel elendig: De leser 15 ord i minuttet. Det bør ligge på 45 til 60 ord i minuttet. Matematikk-resultatene var også litt bedre enn i offentlige skoler.
  • Fysisk avstraffelse er redusert i disse skolene med 4,6 prosent ned fra 51 prosent av elever som rammes.
  • Flere elever slutter på skolen - 3,3 prosent økning.
  • Ingen nedgang i selvrapporterte seksuelle overgrep. Lederen for en av de private aktørene var derimot innblandet i flere overgrepssaker.
  • Program-skolene hadde flere og bedre trente lærere etter tre år.

Ulike resultater

Lærerne på de privatdrevne skolene ble rekruttert blant allerede offentlig ansatte lærere, og de har hele tiden hatt samme stillingsvern som offentlig ansatte. Mange av lærerne er dårlig utdannet.

De private aktørene brukte mer penger per elev enn det offentlige, men studien viser samtidig store forskjeller. Tre av aktørene kunne ikke vise til økt læring i det hele tatt, mens det private selskapet Bridge International hadde flest elever som sluttet eller som ble utvist.

Det var bare to av de åtte private aktørene som gjennomgående fikk godt skussmål: Rising Academies, som ble etablert i Sierra Leone under ebola-krisen, og Street Child som var billigst i drift og som satset på omfattende dialog med både foreldre og lærere.

Rapport-forfatterne Mauricio Romero og Justin Sandefur mener myndighetene i Liberia bør vurdere å straffe private aktører som ikke oppnår gode resultater og belønne de gode med nye avtaler. Dette mener de er spesielt viktig ettersom staten selv har begrenset kapasitet til å overvåke og håndheve kontraktene med de delprivatiserte skolene.

Omstridt

Bruk av private aktører i skoler er kontroversielt både i Norge og i utviklingsland. En annen rapport fra CGD mener at det har vært en liten vekst i privatskoler de siste ti årene. Rapporten konkluderer med at «private skoler fungerer bedre noe steder for noen barn. De fungerer ikke overalt og ikke for alle».

Det er flest privatskoler i Sør-Asia (rundt 33 prosent av elevene i grunnskolen). I Afrika er tallet under 15 prosent. «De aller fleste elever i verden går på offentlige skoler», skriver CGD.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har sagt at norsk utdanningsbistand ikke skal brukes til å støtte for-profitt-utdanningstjenester. På styremøtet i Det globale partnerskap for utdanning (GPE) i fjor sommer, der Norge er representert ble det slått fast at «ingen GPE-midler kan brukes til å støtte for-profitt levering av grunnleggende utdanningstjenester».

Et firma, Novastar, der Norfund har eierinteresser har investert i Bridge Academies International. Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken skrev i en merknad under behandlingen av årets statsbudsjett at han «frykter at bistand til profittdrevne skoler vil føre til en svekkelse av nasjonale utdanningssystemer». Han mener at Norge bør avslutte bistand til profittbaserte skoler, «inkludert investeringer gjennom Norfund og eventuell støtte gjennom det internasjonale finansieringsinsituttet (IFC)».

Rapporten fra CGS viser at Bridge er blant de som bruker mest penger per elev i Liberia, og deler blant annet ut leserbrett til elevene.

Norfund påpeker overfor Bistandsaktuelt at digital teknologi er kjernen i Bridge-modellen.

- Dette gjør utdanning tilgjengelig for flere, samtidig som kvaliteten økes. Bridge‘s teknologiplattform er designet for bruk i utviklingsland, som vanligvis har hyppige strømavbrudd og begrenset nettverkstilkobling. I Liberia og Nigeria, der Bridge er en del av offentlig-privat-partnerskap, betaler foreldre ingen gebyrer til Bridge, skriver kommunikasjonsansvarlig i Norfund, Inger B-A Nygaard i en epost.

Det offentlig-private samarbeidet er blitt utvidet det siste året til å nå omfatte 225 skoler.

Powered by Labrador CMS