Nesten annenhver unge araber mener at utviklingen i eget land går i gal retning, viser en undersøkelse PSB Research har gjort i 16 arabiske land.
Nesten annenhver unge araber mener at utviklingen i eget land går i gal retning, viser en undersøkelse PSB Research har gjort i 16 arabiske land.

Unge arabere stoler mer på Putin enn Trump

Arabisk ungdom ser stadig mørkere på framtida. De mener USA er hovedfienden og stoler mer på Vladimir Putin enn på Donald Trump.

Publisert
Nesten annenhver araber i alderen 18 til 24 år, 45 prosent, mener også at utviklingen i eget land går i gal retning, viser den årlige undersøkelsen PSB Research gjør for PR-firmaet Burson-Marsteller i 16 land.

Arabiske ungdommers holdninger

PSB Research gjennomfører på oppdrag for Burson-Marsteller en årlig meningsmåling om ungdommers holdninger i 16 arabiske land.

  • 3.500 ungdommer i alderen 18–24 år er intervjuet, halvparten av dem kvinner.
  • 49 prosent ser på USA som en fiende. I Irak, Egypt, Libanon, Palestina, Libya, Qatar, Algerie og Jemen ser et flertall på USA som fiende.
  • Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Marokko, Tunisia og Jordan er også med i undersøkelsen.
  • 64 prosent ser på president Donald Trump med bekymring, frykt eller sinne, 70 prosent mener han er antimuslimsk og 83 prosent misliker ham.
  • På spørsmål om hvem utenfor regionen de ser på som hjemlandets viktigste allierte, sier 21 prosent Russland og 17 prosent USA. I fjor svarte 25 prosent USA og 9 prosent Russland. (NTB)

I fjor var andelen 31 prosent.

På spørsmål om hva som bekymrer de unge i Midtøsten og Nord-Afrika mest, svarer 35 prosent arbeidsledighet, mot 36 prosent i fjor.

Like mange, 35 prosent, mener at framveksten av den ytterliggående islamistgruppa IS gir størst grunn til bekymring. Det er langt færre enn for ett år siden da 50 prosent var mest bekymret for IS.

34 prosent mener terrortrusselen gir størst grunn til bekymring i hjemlandet, mot 38 prosent i fjor.

Trump-frykt

Tilliten til USA er dalende blant unge arabere, noe valget av Donald Trump åpenbart har medvirket til.

Annenhver av de spurte ser nå på USA som en fiende, mot én av tre for ett år siden.

I halvparten av de 16 landene som er med i undersøkelsen, mener et flertall av de spurte at USA er en fiende, dobbelt så mange land som i fjor.

– Etter den arabiske våren i 2011 bidro borgerkrigen i Syria og framveksten av IS til stor regional usikkerhet, også blant ungdom. Pressede arabiske autoritære regimer har kunnet hevde at borgerkrig og uro var et resultat av krav om demokrati og politisk reform, sier midtøstenforsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Når usikkerhet nå avtar, med tegn til seier for Assad og tilbakeslag for IS, tyder undersøkelsen på at ungdommenes blikk igjen vendes mot internt vanstyre. Krav om politiske reformer kan igjen komme på dagsorden, mener han.

Stoler mest på Russland

64 prosent sier samtidig at de ser på Trump med bekymring, frykt eller sinne. 70 prosent mener han er antimuslimsk, og hele 83 prosent sier at de misliker ham.

52 prosent av de spurte mislikte til sammenligning Barack Obama som president.

På spørsmål om hvem de ser på som hjemlandets fremste allierte utenfor regionen, toppet USA fjorårets liste med 25 prosent. Etter valget av Trump har andelen falt til 17 prosent.

Flere ser nå på Russland som hjemlandets viktigste allierte utenfor regionen, 21 prosent, mot bare 9 prosent i fjor.

– Synet på USA er et resultat av at ungdom særlig oppfatter Trumps forsøk på å innføre innreiseforbud til USA som rasistisk. Mange ser også på amerikansk og vestlig Syria-politikk som naiv. De deler Putins versjon av at valget i Syria på kort sikt står mellom Assad eller IS, mener Tuastad.

Mindre arabisk

Selv om åtte av ti spurte ser på arabisk språk som en viktig del av sin identitet, oppgir stadig flere at de nå snakker engelsk oftere enn arabisk.

Andelen som oftest snakker engelsk, har økt fra 36 prosent for to år siden, til 54 prosent nå. Seks av ti mener samtidig at arabisk språk er i ferd med å miste sin verdi, viser undersøkelsen.

Tre av ti sier de leser nettaviser for å følge nyhetsbildet, men flere – 35 prosent – oppgir Facebook som sin viktigste kilde til nyheter.

Powered by Labrador CMS