Myanmar, som har om lag 16 millioner mobilkunder i Myanmar, vil selge virksomheten til libanesiske M1 Group. Foto: Phoe Lone
Myanmar, som har om lag 16 millioner mobilkunder i Myanmar, vil selge virksomheten til libanesiske M1 Group. Foto: Phoe Lone

474 organisasjoner klaget på Telenors Myanmar-exit. Kan det stoppe salget?

Telenor ble klaget inn til OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv da det ble kjent at Myanmar-virksomheten skulle selges til omstridt selskap. Nå er det bestemt at klagen skal behandles. Dét betyr at Telenor kan ha brutt retningslinjene for ansvarlig selskapsdrift, mener ForUMs Diego Foss. – Klagen berører viktige spørsmål, sier Kontaktpunkt-leder Frode Elgesem.

Publisert

Telenor har inngått en avtale om å selge mobilvirksomheten i Myanmar til libanesiske M1 Group, et selskap som anklages for å ha bånd til militærjuntaen.

Det fikk mange i Myanmar til å se rødt. 474 organisasjoner klaget nemlig den norske mobilgiganten inn til OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Og nå er det bestemt at klagen skal behandles.

Klagerne, representert av Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), påstår at Telenor ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når det gjelder aktsomhetsvurderinger, interessent-dialog og åpenhet i forbindelse Telenors uttrekk fra Myanmar.

Telenor har om lag 16 millioner mobilkunder i landet som nå styres av en junta.

Sivilsamfunnsorganisasjonene har bedt om hurtigbehandling av saken, med henvisning til menneskerettighets- og sikkerhetssituasjonen i landet. OECDs kontaktpunktet vil tilby partene dialog og mekling, ifølge en pressemelding.

Frode Elgesem, leder OECDs norske Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
Frode Elgesem, leder OECDs norske Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

- Dette betyr at vi har gjort det som i OECD-systemet omtales som innledende undersøkelser av om saken skal behandles eller ei. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til om klagen kan føre fram, men har funnet at den berører viktige spørsmål og således er egnet for en behandling, sier leder for OECDs Kontaktpunkt i Norge Frode Elgesem til Bistandsaktuelt.

JFM: Har «finansiert grusomheter»

Klagen ble sendt etter at det ble kjent at Telenor har inngått en avtale om å mobilvirksomheten i Myanmar for rundt 900 millioner kroner til omstridte M1 Group. Salget har skapt sterke reaksjoner i Myanmar, blant annet fordi Justice for Myanmar (JFM) anklager det libanesiske selskapet for å ha tette bånd til ulike diktatorer og for å ha «finansiert grusomheter».

Departementet for transport og kommunikasjon (MoTC) i Myanmar skal enda ikke ha godkjent Telenorssalget, ifølge Nikkei Asia.

Selv har Telenor forklart at man er svært bekymret fordi regimet tvinger selskapet til å «aktivere overvåkningsutstyr - såkalt intercept-utstyr». I en pressemelding påpekes det at telegiganten «har jobbet aktivt for å hindre» en slik aktivering. Til DN fortalte Telenorsjef Sigve Brekke nylig at situasjonen - blant annet knyttet til ansattes sikkerhet og ulike reguleringer fra myndighetene - har gjort det umulig å fortsette engasjementet, og at et salg «er den beste løsningen» nå.

Det er ikke Diego Foss i Forum for utvikling og miljø (ForUM) enig i. Når klagen nå er besluttet behandlet, ber ForUM-rådgiveren regjeringen om å sette salget på vent.

- At OECDs kontaktpunkt vil behandle klagen, betyr at det er en reell mulighet for at Telenor har brutt retningslinjene for ansvarlig selskapsdrift, sier Foss.

Forum - et nettverk av over femti norske klima-, utviklings-, og menneskerettighetsorganisasjoner - frykter Telenors salg vil forverre menneskerettighetssituasjonen i Myanmar, og sette Telenors abonnenter i ytterligere fare. Foss mener klagen kan sette en ny presedens i OECD.

- Dette er en unik sak. Så vidt meg bekjent har det ikke tidligere vært noen klager i OECD-systemet som omhandler selskapers ansvar ved salg av en virksomhet.

Foss påpeker at den norske stat eier 53 prosent av Telenor.

- Vi mener at salget må settes på vent fram til det er avklart om Telenor har handlet innenfor gjeldende standarder for ansvarlig næringsliv.

Telenor: Uenig, men «åpen for dialog»

Bistandsaktuelt har stilt en rekke spørsmål til Telenor etter at det ble klart at OECD-klagen skal behandles, men selskapet har kun oversendt en generell uttalelse, der hovedbudskapet er at Telenor «er uenig i kritikken».

I epostsvaret skriver Telenors informasjonssjef Tormod Sandstø at den norsk mobilgiganten deler klagernes bekymringer om situasjonen i Myanmar. Men:

«Vi er uenig i kritikken mot Telenor. Vi støtter OECDs kontaktpunkt med fakta og klargjøringer, og har forpliktet oss til å overholde OECDs retningslinjer, så vel som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter», skriver han.

Sandstø påpeker at det er nettopp disse verdiene som gjorde at det ikke lenger var mulig for Telenor å bli i Myanmar.

Sandstø understreker at Kontaktpunktet ikke har gjort en vurdering av hvorvidt Telenor har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer eller ei.

«Telenor inngikk i juli en avtale om å selge mobilvirksomheten i Myanmar til M1 Group. Telenors merkevare vil være til begrenset bruk gjennom en overgangsfase, frem til kjøper har etablert en ny merkevare for selskapet. Transaksjonen avventer nå regulatorisk godkjenning» fra Myanmars myndigheter, skriver Sandstø.

Selv om Telenor avviser anklagene, bekrefter informasjonssjefen at selskapet vil stille til dialog. «Telenor har fra starten av denne saken uttrykt åpenhet for dialog med klagerne og med det norsk OECD-kontaktpunktet», skriver Sandstø.

Dialog og mekling

Frode Elgesem forklarer at OECD-kontaktpunktet nå vil invitere partene til dialog.

- I det ligger det at vi inviterer til en innledende dialog og eventuelt en mekling.

- Mekling?

- Ja, det er tre hovedpunkter i klagen. Det ene er at Telenor etter klagernes syn ikke har gjennomført aktsomhetsvurderinger i forbindelse med salget. Det andre er en påstand om at Telenor ikke har hatt tilstrekkelig dialog med ulike parter i Myanmar. Det tredje er at klagerne mener Telenor har utvist manglende åpenhet om salget. Telenor har på sin side bestridt at de har brutt med OECDs retningslinjer. Vi har vurdert det slik at dette er en situasjonen vi bør se nærmere på.

Kontaktpunktet er et upartisk råd, der medlemmene er utnevnt av UD. Elgesem forklarer at dette er en ikke-rettslig prosess, og at mobilgiganten ikke har noen rettslig plikt til å stille opp i en dialog med organisasjonene.

- Men de fleste ansvarlige selskaper gjør det. Prosessformen er mer preget av dialog enn av gransking. Om meklingen ikke fører fram, vil vi i Kontaktpunktet undersøke saken nærmere og eventuelt komme med en uttalelse der vi først og fremst kommer med en anbefaling til selskapet, sier Elgesem.

- Dette kan ta litt tid da?

- Ja, det tar normalt noen måneder. Klagerne har bedt om at vi behandler saken raskt, gitt den uoversiktelige situasjonen i Myanmar. Det skal vi gjøre.

  • Bistandsaktuelt har vært i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om at OECDs kontaktpunkt nå har valgt å behandle Telenor-klagen, samt for å få svar på om Staten - som majoritetseier - vil fryse salget inntil klagen er behandlet, slik ForUM krever. Departementet har så langt ikke besvart spørsmålene.
Powered by Labrador CMS