Economic Community of West African States

Acronym: ECOWAS

ECOWAS er en økonomisk samarbeidsorganisasjon for de vestafrikanske landene. Organisasjonen ble opprettet i 1975 og hadde i utgangspunktet som mål å etablere en frihandelssone i Vest-Afrika. Etter hvert har organisasjonen blitt et politisk og økonomisk samarbeidsorgan. Organisasjonen har 15 medlemsland (2010) og har sitt hovedkvarter i Lagos i Nigeria.

ECOWAS opprettet en felles militær fredsbevarende styrke i 1990, og i 1991 ble en regional domstol tilsvarende Den europeiske menneskerettsdomstolen etablert. Organisasjonen har også etablert en egen utviklingsbank med hovedkvarter i Lomé, Togo.